tutuldok

Synonym colon Kahulugan Kolonya Ang bahagi ng colon ay bahagi ng digestive tract ng tao. Matatagpuan ito sa pagitan ng apendiks (caecum, hindi malito sa apendiks, na bahagi lamang ng apendiks), na kumokonekta sa maliit na bituka at nagtatapos bago ang tumbong (tumbong). Ang buong malaking bituka (kasama ang caecum) ay mayroong… tutuldok