Diagnosis | Hindi mawawala ang pasa - ano ang magagawa ko?

Diagnosis Para sa pagsusuri ng matagal nang mga pasa, iba't ibang paraan ang ginagamit. Sa simula ay mahalaga na malaman kung ang isang kaukulang pinsala ay naganap o hindi. Ang kusang pagdurugo ay isang indikasyon ng tendensya ng pagdurugo. Mahalaga rin na magtanong tungkol sa anumang gamot na iniinom, dahil ang ilang mga ahente ay nagpapahina sa pamumuo ng dugo at ... Diagnosis | Hindi mawawala ang pasa - ano ang magagawa ko?

Pasa sa sanggol / bata / sanggol | Hindi mawawala ang pasa - ano ang magagawa ko?

Mga pasa sa sanggol /bata /sanggol Ang mga pasa ay karaniwan sa mga bata. Madalas silang naglalaro, madalas ay napaka-clumsy pa rin at nahuhulog, madalas na nabubunggo o sinasaktan ang kanilang sarili sa ibang paraan. Karaniwan ang mga pasa ay nawawala nang mag-isa sa loob ng susunod na 1-3 linggo. Kung mas maliit at mas malalim ang pasa, mas maaga itong hindi na ... Pasa sa sanggol / bata / sanggol | Hindi mawawala ang pasa - ano ang magagawa ko?