Kolera

Ang pagtatae sa Biliary (Greek) Ang cholera ay isang malubhang nakakahawang sakit, na pangunahing sanhi ng matinding pagtatae. Ang sakit ay sanhi ng Vibrio cholerae, isang gram-negatibong bakterya na maaaring mailipat sa mga tao sa pamamagitan ng kontaminadong inuming tubig o pagkain. Pangunahing nangyayari ang cholera sa mga bansang walang sapat na kondisyon sa kalinisan, lalo na kung saan hindi garantisado ang pagkain, inuming tubig at personal na kalinisan. … Kolera