Mga pagkakaiba sa simtomatolohiya ng mga may sapat na gulang at bata | Mga sintomas ng ADS sa mga matatanda

Mga pagkakaiba-iba sa simtomatolohiya ng mga may sapat na gulang at bata Ang depisit ng atensyon ay mayroon na mula pagkabata at nananatiling hindi ginagamot hanggang sa 60% depende sa pag-aaral. Gayunpaman, kung paano nagpapakita ang ADHD ng sarili nito at kung paano nagbabago ang pasyente dito sa paglipas ng mga taon. Ang mga bata ay namumukod tangi dahil sa mga problema sa paaralan. Nahihirapan silang matuto,… Mga pagkakaiba sa simtomatolohiya ng mga may sapat na gulang at bata | Mga sintomas ng ADS sa mga matatanda

Mga sintomas ng ADS sa mga matatanda

Panimula Ang mga sintomas ng attention deficit syndrome ay magkakaiba at hindi laging malinaw na nakikilala. Sa kaibahan sa tipikal na ADHD, ang mga pasyente ay hindi nagpapakita ng hyperactivity o impulsiveness, ngunit higit na naghihirap mula sa mga problemang sikolohikal at panlipunan. Ang nag-iisa lamang na pagkakatulad ng ADHD sa iba pang mga uri ng ADHD ay ang mga karamdaman sa pansin at konsentrasyon. … Mga sintomas ng ADS sa mga matatanda