Paano minana ang gene ng kanser sa suso? | Ang gene ng cancer sa suso

Paano minana ang breast cancer gene? Ang mana ng mutasyon ng BRCA-1 at BRCA-2 ay napapailalim sa tinatawag na autosomal na nangingibabaw na mana. Nangangahulugan ito na ang BRCA mutation na naroroon sa isang magulang ay naipasa sa supling na may posibilidad na 50%. Ito ay nangyayari nang nakapag-iisa ng kasarian at maaari ding mana mula sa… Paano minana ang gene ng kanser sa suso? | Ang gene ng cancer sa suso

Ang gene ng cancer sa suso

Ano ang gene ng cancer sa suso? Ang pag-unlad ng kanser sa suso (mamma carcinoma) ay maaaring magkaroon ng maraming iba't ibang mga kadahilanan. Sa ilang mga kaso maaari itong masubaybayan sa isang pagbago ng gene. Gayunpaman, ipinapalagay na 5-10% lamang ng mga kaso ng cancer sa suso ang batay sa isang namamana na sanhi ng genetiko. Sa kasong ito, nagsasalita ng namamana… Ang gene ng cancer sa suso

Ano ang kahulugan para sa akin kung mayroon akong gen na ito? | Ang gene ng cancer sa suso

Ano ang kahulugan para sa akin kung mayroon akong gene na ito? Tulad ng nabanggit sa itaas, ang mga kababaihan na may positibong kasaysayan ng pamilya ay dapat na masubaybayan nang mabuti at posibleng masubukan. Bago magpasya sa isang molekular genetic diagnosis, ang mga kalamangan at kahinaan ay dapat timbangin at ang mga limitasyon ng diagnosis at mga posibleng kahihinatnan ay dapat isaalang-alang. Ito… Ano ang kahulugan para sa akin kung mayroon akong gen na ito? | Ang gene ng cancer sa suso