End-stage cancer sa suso

Panimula Ang kanser sa suso, na kilala rin bilang kanser sa suso, ay maaaring nahahati sa iba't ibang yugto. Ang mga mapagpasyang kadahilanan dito ay ang laki ng tumor, paglahok ng lymph node at pagkakaroon ng metastases. Kung ang isa ay nagsasalita ng kanser sa suso sa huling yugto, naroroon ang mga tumor ng anak na babae, na nangangahulugang ang kanser sa suso ay hindi lamang matatagpuan sa… End-stage cancer sa suso

Ang pag-asa sa buhay para sa end-stage cancer sa suso | End-stage cancer sa suso

Ang pag-asa sa buhay para sa end-stage cancer sa suso Ang end-stage cancer sa suso ngayon ay hindi nangangahulugang nauugnay sa isang mabilis na kamatayan. Ang average na pag-asa sa buhay mula sa simula ng diagnosis ng mga tumor ng anak na babae ay nasa pagitan ng 2 - 3.5 taon. Para sa isang third ng mga kababaihan ito ay 5 taon. Dapat pansinin na ang mga ito ay… Ang pag-asa sa buhay para sa end-stage cancer sa suso | End-stage cancer sa suso