Amniotic fluid

Panimula Ang amniotic fluid ay ang malinaw na likido na matatagpuan sa amniotic sac ng isang buntis, kung saan nakakatulong itong protektahan ang embryo o fetus. Sa isang maagang yugto ng pag-unlad ng embryonic, ang dalawang magkakahiwalay na mga lukab ay nilikha: ang amniotic cavity at ang chorionic cavity. Mula sa ika-3 buwan, ang dalawang mga lukab ay sumasama… Amniotic fluid

Mga Gawain | Amniotic fluid

Mga Gawain Ang amniotic fluid ay natutupad ang maraming mahahalagang gawain. Sa isang banda, nagsisilbi itong protektahan ang embryo o fetus sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa ito upang lumutang, at upang makuha at dampen panlabas na shocks sa isang tiyak na lawak. Bilang karagdagan, ang amniotic fluid ay maaaring magbayad para sa bahagyang pagbagu-bago ng temperatura. Bukod dito, pinapayagan nitong maisagawa ang hindi pa isinisilang na bata ... Mga Gawain | Amniotic fluid