Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Ano ang benefit ng maternity? Ang maternity benefit ay isang cash benefit para sa mga ina upang ma-secure ang kita sa panahon kung kailan ipinagbabawal ang pagtatrabaho upang protektahan ang ina. Maaari itong i-claim sa pinakamaagang pitong linggo bago ang kalkuladong petsa ng kapanganakan. Ang benepisyo sa maternity ay binabayaran ng mga kinauukulang kompanya ng segurong pangkalusugan at… Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Saan ako maaaring mag-apply para sa allowance ng maternity? | Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Saan ako maaaring mag-apply para sa allowance ng maternity? Ang mga kusang-loob o sapilitang nakaseguro na mga umaasang ina ay maaaring mag-aplay para sa mga benepisyo ng maternity nang direkta sa statutory health insurance company kung saan sila nakaseguro. Upang makatanggap ng allowance ng isang employer, isang sertipiko ng medikal na nagkukumpirma sa inaasahang petsa ng paghahatid ay dapat ding ibigay sa employer. Mga umaasang ina ... Saan ako maaaring mag-apply para sa allowance ng maternity? | Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Paano dumadaloy ang benefit ng maternity sa tax return? | Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Paano dumadaloy ang benefit ng maternity sa tax return? Kapwa ang allowance ng maternity at ang allowance para sa maternity pay mula sa employer ay karaniwang walang buwis. Ang mga benepisyo ay dapat na maipasok sa tax return. Para sa pagbabalik ng buwis sa kita sa 2017, ang allowance ng maternity ay dapat na ipinasok sa linya na siyamnapu't anim sa pangunahing form… Paano dumadaloy ang benefit ng maternity sa tax return? | Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Nakakabit ba ang benefit ng maternity? | Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Nakakabit ba ang benefit ng maternity? Ang allowance ng maternity sa pangkalahatan ay hindi nakakabit. Ang mga nakamit na benepisyo sa lipunan, tulad ng maternity pay, allowance sa pagtataas ng bata, benefit ng bata, benefit ng kawalan ng trabaho o allowance sa pabahay, ay nagsisilbing garantiya sa minimum na antas ng pamumuhay. Ang mga benepisyong ito ay hindi nakakabit. Ang mga espesyal na tampok ng maternity pay para sa mga babaeng sibil na tagapaglingkod ng Maternity leave ay espesyal na kinokontrol… Nakakabit ba ang benefit ng maternity? | Bayad sa maternity - Lahat ng bagay sa paksa!

Benefit benefit ng maternity leave

Panimula Karaniwang kilala bilang maternity pay, ang allowance na ito ay talagang tinatawag na maternity pay at binabayaran sa panahon ng maternity leave. Inilaan ang panahon ng proteksyon ng maternity upang masakop ang panahon ilang sandali bago at kaagad pagkatapos ng kapanganakan ng bata kung saan ang isang babae ay hindi maaaring o hindi maaaring magtrabaho. Ito ay inilaan… Benefit benefit ng maternity leave

Paano ko makakalkula ang halaga? | Benefit benefit ng maternity leave

Paano ko makakalkula ang halaga? Ang halaga ng allowance ng maternity ay nakasalalay sa kita ng babaeng nag-a-apply para dito: Ang halagang binayaran ay katumbas ng netong kita ng nakaseguro na babae. Gayunpaman, ang segurong pangkalusugan ay hindi nagbabayad ng higit sa 13 euro bawat araw. Samakatuwid, kung ang (umaasang) kita ng ina ay mas mataas ... Paano ko makakalkula ang halaga? | Benefit benefit ng maternity leave

Gaano katagal magagamit ang benepisyo ng maternity leave? | Benefit benefit ng maternity leave

Gaano katagal magagamit ang benepisyo ng maternity leave? Ang allowance ng maternity ay binabayaran sa panahon ng proteksyon ng maternity. Ang panahon ng proteksyon ng maternity ay nagsisimula anim na linggo bago at nagtatapos ng walong linggo pagkatapos ng kinakalkula na petsa ng kapanganakan. Kung ang bata ay ipinanganak nang maaga o may napatunayan na kapansanan, ang walong linggong proteksyon ng ina pagkatapos ng kapanganakan… Gaano katagal magagamit ang benepisyo ng maternity leave? | Benefit benefit ng maternity leave

Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis

Ano ang ban sa trabaho? Ang pagbabawal sa trabaho ay isang ordinansa na nakaangkla sa Maternity Protection Act (MuSchG), na kinokontrol kung alin at hanggang saan ang mga umaasang ina ay maaaring gumana sa panahon ng kanilang pagbubuntis o pagkatapos ng panganganak. Halimbawa, ipinagbabawal ang mga aktibidad na iyon kung saan nasa panganib ang buhay ng anak o ina. At saka, … Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis

Pinapayagan ba akong magbakasyon na may pagbabawal sa trabaho? | Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis

Pinapayagan ba akong magbakasyon na may pagbabawal sa trabaho? Sa prinsipyo, pinapayagan din na magbakasyon habang ipinagbabawal ang pagtatrabaho. Gayunpaman, upang matiyak ito, ipinapayong magkaroon muna ng sertipikasyon ng doktor na ang iyong piyesta opisyal ay hindi nakakasama sa iyong kalusugan. Maaaring… Pinapayagan ba akong magbakasyon na may pagbabawal sa trabaho? | Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis

May epekto ba sa aking allowance ng magulang ang pagbabawal sa trabaho? | Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis

May epekto ba sa aking allowance ng magulang ang pagbabawal sa trabaho? Ang benepisyo ng magulang ay maaaring bayaran hanggang 14 buwan pagkatapos ng kapanganakan ng anak. Ang pagbabawal ng trabaho sa panahon ng pagbubuntis ay walang epekto sa dami ng benepisyo ng magulang, dahil ang pagkalkula nito ay batay sa suweldo na 12 buwan… May epekto ba sa aking allowance ng magulang ang pagbabawal sa trabaho? | Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis

Magkaiba ba ang ban sa pagtatrabaho kung inaasahan mong kambal? | Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis

Magkaiba ba ang ban sa pagtatrabaho kung inaasahan mong kambal? Kapag malapit nang maipanganak ang isang bata, ang Maternity Protection Act ay nagbibigay ng mga panahon ng proteksyon mula 6 na linggo bago ipanganak hanggang sa hindi bababa sa 8 linggo pagkatapos ng panganganak. Kung mayroong isang kambal o maraming pagbubuntis, ang mga panahong ito ay nagbabago nang naaayon. Isang pagbabawal sa pagtatrabaho ng… Magkaiba ba ang ban sa pagtatrabaho kung inaasahan mong kambal? | Pag-ban sa trabaho habang nagbubuntis