Application ng allowance ng magulang

Ano ang aplikasyon ng allowance ng magulang? Upang ang mga pamilya ay maaaring makatanggap ng pera sa mga magulang, kinakailangan na gumawa sila ng isang naaangkop na kahilingan para sa pera ng mga magulang, ang tinaguriang pera ng mga magulang na humiling, sa oras. Upang punan ang aplikasyon, kailangan mo ng sertipiko ng kapanganakan ng bata. Ang aplikasyon para sa allowance ng magulang ay maaaring magawa lamang… Application ng allowance ng magulang

Saan ako mag-a-apply para sa allowance ng magulang? | Application ng allowance ng magulang

Saan ako mag-a-apply para sa allowance ng magulang? Ang aplikasyon para sa allowance ng magulang ay ginawa sa mga tanggapan ng allowance ng magulang. Nakasalalay sa iyong lugar ng tirahan at estado ng pederal, isang iba't ibang tanggapan ng allowance ng magulang ang responsable para sa iyo. Ang Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth ay nakalista sa mga tanggapan ng allowance ng magulang. Sa … Saan ako mag-a-apply para sa allowance ng magulang? | Application ng allowance ng magulang

Gaano katagal bago maproseso ang isang application ng allowance ng magulang? | Application ng allowance ng magulang

Gaano katagal bago maproseso ang isang application ng allowance ng magulang? Ang sertipiko ng mga kita ay isang nakasulat na dokumento mula sa employer. Ipinapakita nito kung ano ang kinita ng empleyado sa loob ng nakaraang taon ng kalendaryo, kung anong kita ang napapailalim sa mga kontribusyon sa social security at kung ano ang mga oras ng pagtatrabaho. Ang isang sertipiko ng mga kita ay dapat na naglalaman ng… Gaano katagal bago maproseso ang isang application ng allowance ng magulang? | Application ng allowance ng magulang