Mga sintomas ng herpes sa mata

Mga kasingkahulugan Herpes simplex corneae, herpes simplex keratitis, herpetic keratitis Ang herpes sa mata ay tinatawag na herpes corneae sa teknikal na wika. Ito ay karaniwang naiintindihan na isang impeksyon ng mata sa herpes simplex virus type 1 o type 2. Ang herpes simplex virus sa pangkalahatan ay lumilipat ng retrogradely (regressing) pagkatapos ng unang pagkontak kasama… Mga sintomas ng herpes sa mata