Ang kapangyarihan ng abugado - Lahat ng bagay sa paligid ng paksa!

Panimula Kung nais mong maprotektahan sakaling may sarili kang kawalan ng kakayahang magpasya, magagawa mo ito nang ligal sa isang kapangyarihan ng abugado. Sa kasong ito, ang isang tao, ibig sabihin, ang awtorisadong kinatawan, ay binibigyan ng karapatang kumatawan sa kanyang sariling mga personal na gawain kung ang isa ay hindi na ... Ang kapangyarihan ng abugado - Lahat ng bagay sa paligid ng paksa!

Posible bang magrehistro ng higit sa isang awtorisadong kinatawan sa isang kapangyarihan ng abugado? | Ang kapangyarihan ng abugado - Lahat ng bagay sa paligid ng paksa!

Posible bang magrehistro ng higit sa isang awtorisadong kinatawan sa isang kapangyarihan ng abugado? Oo, ang isang kapangyarihan ng abugado ay maaari ring magsama ng maraming mga pinapahintulutang kinatawan. Ang mga kapangyarihan ng abugado na ipinagkaloob ay maaaring maging responsable para sa iba't ibang mga sub-area. Gayunpaman, maaari ring ipagkaloob ang dobleng kapangyarihan ng abugado. Nangangahulugan ito, halimbawa, na ang dalawang pinahintulutang kinatawan ay maaaring… Posible bang magrehistro ng higit sa isang awtorisadong kinatawan sa isang kapangyarihan ng abugado? | Ang kapangyarihan ng abugado - Lahat ng bagay sa paligid ng paksa!

Maaari bang bawiin ang kapangyarihan ng abugado? | Ang kapangyarihan ng abugado - Lahat ng bagay sa paligid ng paksa!

Maaari bang bawiin ang kapangyarihan ng abugado? Sa prinsipyo, ang isang kapangyarihan ng abugado ay may bisa hanggang sa ito ay bawiin. Bilang karagdagan, nalalapat ang isang limitasyon sa oras kung ang kapangyarihan ng abugado para sa pag-iingat ay naglalaman ng isang pagtutukoy ng oras pa rin. Pagkatapos ay mag-e-expire ito sa itinakdang petsa. Ano ang mga gastos para sa isang kapangyarihan ng abugado? Isang pag-iingat… Maaari bang bawiin ang kapangyarihan ng abugado? | Ang kapangyarihan ng abugado - Lahat ng bagay sa paligid ng paksa!