Healthcare Proxy (Advance Healthcare Directive): Data at Mga Katotohanan

Magpasya muna

Kung mayroon kang mga mapagkakatiwalaang tao sa tabi mo, maaari mong tukuyin nang maaga sa isang proxy sa pangangalagang pangkalusugan (Switzerland: Vorsorgeauftrag) na maaaring at dapat kumilos sa ibang pagkakataon para sa iyo - halimbawa, kung hindi ka na makakagawa ng mga desisyon para sa iyong sarili dahil sa isang sakit o aksidente. Ang kinakailangan, siyempre, ay ang pinagkakatiwalaang tao na pinag-uusapan ay handa ding tanggapin ang kapangyarihan ng abogado.

Ang bisa ng kapangyarihan ng abogado

Ang bawat proxy sa pangangalagang pangkalusugan ay dapat maibigay sa pamamagitan ng sulat. Tinukoy nila ang mga lugar kung saan valid ang power of attorney. Maaari nitong saklawin ang lahat ng larangan ng buhay (pangkalahatang kapangyarihan ng abogado) – ang awtorisadong tao pagkatapos ay may ganap na kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Ang katapat nito ay isang espesyal na kapangyarihan ng abogado (indibidwal na kapangyarihan ng abugado), na kumokontrol lamang sa ilang mga responsibilidad, halimbawa:

 • Pamamahala ng mga ari-arian
 • Pagtatapon ng real estate
 • Kinatawan sa mga usapin ng pensiyon, probisyon at buwis.
 • Mga usapin sa kalusugan (hal. pahintulot sa mga operasyon) -> kapangyarihan ng abugado sa kalusugan (tingnan sa ibaba)
 • Mga desisyon sa mga hakbang na kinasasangkutan ng pag-aalis ng kalayaan (hal. paglalagay ng mga riles ng kama o sinturon lamang kung may pahintulot ng korte)
 • Pagpapasiya ng tirahan, kabilang ang paglalagay sa isang nursing home
 • Inspeksyon ng mga medikal na rekord at pakikipag-ugnayan sa mga dumadating na manggagamot
 • Personal na pangangalaga (mga personal na bagay), hal. akomodasyon, paggamot, pag-aalaga. Kung magkakaroon din ng buhay, dapat tandaan sa paunang direktiba na ito ay nangunguna sa paunang direktiba.
 • Pamamahala ng asset (mga usaping pinansyal)
 • Mga legal na transaksyon (mga legal na usapin)

Espesyal na kaso ng kapangyarihan ng abugado sa pangangalagang pangkalusugan

Pakitandaan: Ang kapangyarihan ng abugado sa pangangalagang pangkalusugan ay hindi katulad ng isang buhay na kalooban.

Gumawa at magdeposito ng power of attorney

Kung hindi mo tahasang tinukoy ang oras kung kailan magkakabisa ang kapangyarihan ng abogado, ito ay may bisa mula sa oras na ito ay nilagdaan. Itago ang dokumento sa isang ligtas na lugar na alam din ng lahat ng awtorisadong kinatawan. Ito ay maaaring sa isang bangko, isang abogado o isang notaryo.

* Pederal na Kamara ng mga Notaryo (silid sa ilalim ng pampublikong batas), Central Register of Provisions, e-mail: [protektado ng email], Internet: www.vorsorgeregister.de Telepono: 0800 – 35 50 500 (walang bayad)

Sa Austria, ang isang proxy sa pangangalagang pangkalusugan ay hindi epektibo sa sandaling ito ay nilagdaan. Sa halip, nangangailangan ito ng karagdagang hakbang, lalo na sa sandaling ang tagapagbigay ng kapangyarihan ng abugado ay nawalan ng kapasidad sa paggawa ng desisyon para sa mga bagay na tinukoy sa kapangyarihan ng abugado (na pinatunayan ng isang medikal na sertipiko). Ang kapangyarihan ng abogado ay dapat na nakarehistro sa Austrian Central Register of Representatives (ÖZV). Ito ay pagkatapos ay epektibo.

Pinakamainam na panatilihin ang orihinal na paunang direktiba sa isang madaling mahanap na lugar. Sa ilang canton, maaari mo rin itong ideposito sa child and adult protection authority (KESB) nang may bayad. Maaaring magbigay ng kopya sa awtorisadong kinatawan – na may impormasyon kung saan nakatago ang orihinal.

Ang paunang direktiba ay magiging wasto sa sandaling ito ay nasuri at napatunayan ng KESB. Ang awtorisadong kinatawan ay makakatanggap ng kaukulang dokumento.

Isang kaso para sa isa o higit pa

Makatuwiran para sa iyo na magbigay ng kapangyarihan ng abogado sa isang medyo mas bata na tao na malamang na magiging matatag sa mga darating na taon at may ilang talento sa organisasyon. Maaaring tamasahin ng iyong kapareha sa buhay ang iyong lubos na pagtitiwala, ngunit maaaring hindi siya makapagdesisyon nang mas maaga kaysa sa iyo dahil sa isang biglaang karamdaman.

Downloads:

 • Proxy sa Pangangalagang Pangkalusugan (Germany)
 • Proxy sa Pangangalagang Pangkalusugan (Austria)
 • Proxy sa Pangangalagang Pangkalusugan (Switzerland)