Holotropic Breathing: Mga Tagubilin at Pagpuna

Ano ang holotropic breathing?

Ang terminong "holotropic" ay binubuo ng mga salitang Griyego para sa "buo" (holos) at "papunta sa isang bagay" (trepein), at halos nangangahulugang "lumilipat patungo sa kabuuan."

Sinabi ng Czech psychotherapist na si Stanislav Grof na ang mga psychedelic na gamot tulad ng LSD ay maaaring gamitin upang makamit ang isang estado na lumalawak ang isip kung saan ang mga sakit at sakit sa pag-iisip, psychosomatic, at psychiatric ay maaaring tuklasin at mapagaling. Dahil ang paggamit ng LSD ay ipinagbawal sa karamihan ng mga bansa, si Grof at ang kanyang asawa ay nakabuo ng holotropic na paghinga noong 1970s upang mahikayat ang isang katulad na nakapagpapagaling na estado ng kamalayan.

Holotropic Breathing: Mga Tagubilin

Ang holotropic na paghinga ay karaniwang ginagawa sa mga grupo, kasama ang mga kalahok na nagtutulungan nang magkapares: Naghahalili sila sa papel ng breather (na nakahiga sa sahig at humihinga nang nakapikit) at ang facilitator. Ang lahat ay dapat pangasiwaan ng mga sinanay na "facilitator".

Ang mga karanasan sa perinatal ay itinuturing na partikular na mahalaga. Sinasalamin nila ang naranasan ng pagbubuntis at ang proseso ng panganganak. Ayon kay Grof, ang mga problema sa panahon ng kapanganakan ay maaaring humantong sa mga sikolohikal na karamdaman. Ang pag-relive sa kanila ay dapat na humantong sa paglutas ng mga negatibong karanasan at mga imprint. Ang biological birth process ay isang tema na madalas ginagamit ni Grof.

Ang humihinga, habang nasa ganitong espesyal na estado ng kamalayan, ay pinahihintulutan na lumipat at kunin ang anumang posisyon na gusto niya, kung nais niya. Tinitiyak ng facilitator na hindi niya sasaktan ang kanyang sarili.

Ang holotropic breathing session ay tumatagal ng hindi bababa sa tatlong oras. Pagkatapos, ang karanasan ay ibinabahagi sa grupo o pinoproseso sa pamamagitan ng mga malikhaing pamamaraan tulad ng pagpipinta. Mamaya sa araw o sa susunod na araw, ang dalawang magkasosyo ay lumipat ng tungkulin.

Holotropic Breathwork: Mga Panganib

Ang hyperventilation ay nagiging sanhi ng pagbaba ng antas ng carbon dioxide sa dugo. Nagiging sanhi ito ng pagsikip ng mga daluyan ng dugo, na maaaring humantong sa kakulangan ng oxygen. Kasabay nito, nagbabago ang balanse ng acid-base ng katawan, na maaaring magdulot ng cramp, pagkahilo at pagkahimatay, bukod sa iba pang mga bagay.

Ang holotropic na paghinga ay dapat ding iwasan sa mga kaso ng mga pisikal na pinsala, kamakailang mga operasyon, at sa pangkalahatan ay nakakapanghina ng mga sakit.

Holotropic Breathwork: Pagpuna

Maraming mga therapist ang pumupuna na ang holotropic na paghinga ay hindi kapalit ng sapat na pangangalaga sa psychotherapeutic. Ang traumatization, mga karamdaman sa personalidad, at iba pang mga sikolohikal na karamdaman ay maaaring palalain ng mga negatibong karanasan sa panahon ng holotropic na paghinga.

Bilang karagdagan, walang partikular na pagsasanay para sa mga indibidwal na gustong mag-alok ng holotropic na paghinga. Kaya, ang mga sesyon ay ginaganap nang walang propesyonal na patnubay. Sa kaso ng mga hindi inaasahang komplikasyon, tulad ng hyperventilation spasm, walang doktor na naroroon.