Pag-aangkop sa bahay - pag-aayos ng apat na dingding

Mga rampa ng wheelchair, walk-in shower, malalawak na pinto – kung kailangan mong gumawa ng mas kumplikadong mga adaptasyon sa iyong tahanan, dapat kang humingi ng tulong sa isang sentro ng payo sa pabahay. Ang mga tagapayo ay karaniwang may mas mahusay na mata para sa mga kinakailangang pagbabago at hindi natuklasang mga mapagkukunan ng panganib. Karaniwang magagamit din ang mga ito upang sagutin ang mga tanong sa pananalapi at organisasyon. Ang mga tanggapang ito ay lubos na nakikipagtulungan sa mga tindahan ng suplay ng medikal, mga organisasyon ng mga kamag-anak, mga tanggapan ng pamahalaan at mga awtoridad. May bayad ang payo.

Ang bawat indibidwal na panukala ay tinutustusan ng pondo ng seguro sa pangangalaga na may hanggang 4,000 euro. Kung maraming tao na nangangailangan ng pangangalaga ang nakatira sa iisang tahanan, maaari silang makatanggap ng hanggang 16,000 euro bawat sukat.

Pangkalahatang-ideya
” Banyo at Paligo ” Kusina ” Sala
” Kwarto