Mga Ospital sa Germany – Data at Mga Katotohanan

Kung ikukumpara sa nakaraan, ang mga pasyente ay gumugugol ng mas kaunting araw sa ospital. Bumaba ang haba ng pananatili mula sampu (1998) hanggang 7.3 araw sa karaniwan (2017). Ang dahilan: hindi na binabayaran ang mga ospital ayon sa tagal ng pananatili ng kanilang mga pasyente, ngunit ayon sa fixed flat rates per case (DRGs).

Ang bilang ng mga pananatili, sa kabilang banda, ay tumataas: Noong 2012, ang mga ospital sa Germany ay nagbigay ng inpatient na pangangalaga sa 18.6 milyong tao. Noong 2017, ang bilang ay 19.4 milyon na.

Ospital – ang kahulugan

Tinukoy ng mambabatas ang isang ospital bilang anumang pasilidad kung saan ang mga sakit, karamdaman o pisikal na pinsala ay nasuri, nalulunasan at/o naibsan ng mga serbisyong medikal at nursing, ibinibigay ang obstetrics at kung saan ang mga pasyente o mga taong aalagaan ay maaaring tanggapin at pakainin. Ang mga ospital ay dapat na nasa ilalim ng permanenteng medikal na pangangasiwa ng isang manggagamot, may sapat na diagnostic at therapeutic na pasilidad upang matupad ang kanilang utos, at gumana ayon sa mga pamamaraang kinikilala ng siyensya.

Uso tungo sa pribatisasyon

Dahil ang mga ospital na may mga pampublikong sponsor (kasalukuyang 30 porsiyento) ay kadalasang napakalaki, karamihan sa mga kama (47.8 porsiyento) ay matatagpuan dito. Dito rin, lumilitaw ang kalakaran patungo sa pribatisasyon, at ang proporsyon ng mga kama sa mga pribadong ospital (kasalukuyang higit sa 30 porsiyento) ay patuloy na tumataas. Sa kabaligtaran, bumababa ang bahagi ng mga kama sa mga non-profit na ospital (mula 34.1 porsiyento noong 2012 hanggang 18.7 porsiyento noong 2017).

Ang mga serbisyo sa ospital na buo at day-care na ibinibigay ng mga ospital na kasama sa plano ng kinakailangan sa ospital ng kani-kanilang pederal na estado ay binabayaran alinsunod sa Federal Hospital Rate Ordinance o ang Hospital Remuneration Act. Lahat ng pampubliko at non-profit na ospital ay dapat maniningil ayon sa mga regulasyong ito. Sa kaso ng mga pribadong ospital, sa kabilang banda, mayroon ding mga ospital na hindi napapailalim sa mga probisyon ng batas kung kaya't malayang magtakda ng kanilang sariling mga presyo. Ito ay maaaring humantong sa mga kahirapan sa pagbabayad ng mga serbisyo sa ospital sa pamamagitan ng health insurance.

Inpatient laban sa outpatient

Ang mahigpit na paghihiwalay sa pagitan ng mga outpatient na manggagamot at mga klinika ng lahat ng uri ay hihinain sa hinaharap. Pinagsama-samang pangangalaga,” na ipinakilala bilang bahagi ng 2000 na reporma sa kalusugan, ay nakatuon sa mga pangkalahatang paraan ng pangangalaga. Itinataguyod nito ang mas malawak na networking ng iba't ibang disiplina at sektor (mga pangkalahatang practitioner, mga espesyalista, mga ospital). Ito ay nilayon upang mapabuti ang kalidad ng pangangalaga para sa mga pasyente at bawasan ang mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan.

Mga uri ng ospital

Mayroong iba't ibang uri ng mga ospital sa Germany. Kaya, ginawa ang pagkakaiba sa pagitan ng mga ospital sa unibersidad, mga pangkalahatang ospital, mga espesyalistang ospital, mga kaakibat na ospital, mga klinika sa pagsasanay, at mga pang-araw at gabing ospital.

  • Ang mga ospital sa unibersidad ay nilayon na magbigay ng komprehensibong pangangalaga sa inpatient sa populasyon. Ang isa pang pokus ay sa medikal na edukasyon at pananaliksik.
  • Ang mga pangkalahatang ospital ay nilayon na magbigay ng komprehensibong pangangalaga sa inpatient sa populasyon. Mayroong ilang mga medikal na espesyalidad dito.
  • Ang mga espesyal na ospital ay dalubhasa sa ilang partikular na larangan (hal. endocrinology, dermatology, ophthalmology).
  • Sa mga ospital na inpatient, ang mga serbisyong medikal ay hindi ibinibigay ng mga nagtatrabahong manggagamot, ngunit ng mga doktor na may kontrata sa pribadong pagsasanay. Ang ospital ay nagbibigay lamang ng lugar at nag-aalaga ng tirahan, pagkain at pangangalaga sa pasyente.
  • Ang day clinic ay isang pasilidad para sa outpatient/partial inpatient na pangangalaga. Maaaring gamutin o alagaan ang mga pasyente dito nang hanggang 24 na oras. Parami nang parami ang mga surgical day clinics sa mga ospital - ang mga operasyon ng outpatient ay isinasagawa dito.

Sa prinsipyo, ang isang pasyente ay malayang pumili ng ospital. Gayunpaman, hindi lahat ng paggamot ay inaalok sa bawat ospital. Ang isang pagtingin sa ulat ng kalidad ng klinika ay maaaring makatulong dito: mula noong 2005, ang mga klinika ay kinakailangan ng batas na magbigay ng impormasyon tungkol sa kanilang mga istruktura at serbisyo.

Ang mga ospital ay inuri sa iba't ibang kategorya depende sa kanilang tungkulin sa pangangalaga. Ang pagkakaiba ay ginawa sa pagitan ng basic at standard na mga klinika sa pangangalaga, mga rehiyonal na ospital na may katamtamang antas ng pangangalaga, at mga ospital na may pokus (hal. mga ospital sa unibersidad) na may pinakamataas na antas ng pangangalaga. Ang mga klinika ay karaniwang nahahati sa mga departamento tulad ng panloob na gamot, operasyon, ENT, dermatolohiya o urolohiya. Karamihan sa mga ospital ay mayroon ding mga intensive care unit.