Paano Gumagana ang Pagbabakuna sa Tuberculosis?

Ang bakuna sa tuberculosis

Ang pagbabakuna laban sa tuberculosis ay gumagamit ng attenuated strain ng pathogen (mycobacteria). Samakatuwid ito ay isang live na pagbabakuna.

Paglalapat ng bakuna sa tuberculosis

Ang bakuna sa BCG ay iniksyon sa balat lamang (intracutaneous injection). Ang mga bagong silang at mga sanggol hanggang anim na linggo ang edad ay maaaring mabakunahan nang walang anumang problema.

Ang Mendel-Mantoux tuberculin test ay muling nagpapakita kung ang pagbabakuna sa tuberculosis ay matagumpay na naisagawa. Ang pagsusuri ay dapat na positibo sa pinakamaagang tatlong linggo pagkatapos ng pagbabakuna. Pagkatapos ay mayroong malinaw na pagtigas at pamumula sa lugar ng iniksyon ng balat. Ang pagsusuri sa tuberculin ay positibo kahit na mga taon pagkatapos ng pagbabakuna sa tuberculosis. Samakatuwid, dapat palaging ipaalam sa doktor ang tungkol sa mga pagbabakuna na isinagawa. Kung, sa kabilang banda, ang pagsusuri ay negatibo, isang booster vaccination ang ibinibigay.

Sa kasamaang palad, ang pagbabakuna ng BCG ay hindi palaging nakapipigil sa tuberkulosis. Hindi nito pinoprotektahan laban sa impeksyon o laban sa karagdagang pagkalat ng mga pathogens. Ang kurso ng isang impeksiyon ay bahagyang naiimpluwensyahan din sa mga nasa hustong gulang na nakatanggap ng pagbabakuna.

Mga side effect ng pagbabakuna sa tuberculosis

Dahil ang pagbabakuna na ito ay gumagamit ng mga ahente ng tuberculosis na buhay pa (bagaman pinahina), maaari itong magdulot ng mga palatandaang tulad ng TB. Ang pinakakaraniwang side effect ng pagbabakuna sa tuberculosis ay ang malawak na pamumula (erythema), induration, pagkasira ng tissue, at pagkakapilat. Pangunahing nangyayari ang pinsala sa tissue kapag ang bakuna ay iniksyon sa ilalim ng balat kaysa sa balat.

Sa mga bihirang kaso, ang allergic na pamamaga ng mga mata ay nangyayari. Ang mga napakaseryosong komplikasyon tulad ng pamamaga ng bone marrow o meningitis bilang resulta ng pagbabakuna ay bihirang mangyari.

Contraindications

Kasalukuyang katayuan ng pagbabakuna sa tuberkulosis.

Ang bakunang BCG ay ipinakilala sa Alemanya pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ang isang dahilan ng pagkaantala sa paggamit ay ang Lübeck vaccination disaster noong 1930. 77 sa 256 na nabakunahang bata ang namatay noong panahong iyon – dahil sa maling pagproseso ng bakuna, ang mga bata ay nagkasakit ng tuberculosis.

Bagong pananaliksik sa bakuna

Sa loob ng ilang taon, ang mga siyentipiko sa buong mundo ay nagsasagawa ng pananaliksik upang matagumpay na makontrol ang mga impeksyon sa tuberculosis gamit ang mga bagong bakuna. Halimbawa, sinusubukan nilang pataasin ang bisa ng kasalukuyang bakuna sa BCG sa isa pang bakuna.