Hyperextension Exercise para sa Thoracic Spine Diseases

Hyperextension pagsisinungaling: Pumunta sa posisyon na madaling kapitan ng sakit. Ang iyong titig ay patuloy na nakadirekta pababa at ang iyong mga daliri sa paa ay laging nakikipag-ugnay sa sahig. Panatilihin ang parehong mga braso sa hangin na may baluktot na mga siko na parallel sa sahig.

Ngayon hilahin ang iyong mga siko patungo sa iyong itaas na katawan at ituwid ang iyong pang-itaas na katawan. Ang mga paa ay nananatili sa sahig at ang tingin ay nakadirekta pa rin sa sahig. Sandaliang hawakan ang posisyon at bumalik sa panimulang posisyon.

Magsagawa ng 2 set ng 15 repetitions bawat isa. Bumalik sa artikulo.