Hypertensive Crisis: Mga Sintomas, Sanhi, Paggamot

Maikling pangkalahatang-ideya

 • Mga sintomas: pulang ulo, matinding sakit ng ulo, presyon sa ulo, pagdurugo ng ilong, pagduduwal, pagsusuka, panginginig; sa hypertensive emergency: paninikip ng dibdib, igsi ng paghinga, pamamanhid at visual disturbances
 • Mga sanhi: Paglala ng kasalukuyang mataas na presyon ng dugo (maaaring dahil sa paghinto ng pag-inom ng gamot), mas bihirang iba pang mga sakit tulad ng kidney dysfunction o sakit ng mga organ na gumagawa ng hormone, pag-abuso sa droga, pag-alis ng alkohol
 • Paggamot: Pagsubaybay sa presyon ng dugo na may maagap ngunit unti-unting pagbaba ng presyon ng dugo gamit ang gamot (outpatient o inpatient); sa isang emergency, agarang pagbaba ng presyon ng dugo na may malapit na pagsubaybay sa presyon ng dugo sa intensive care unit
 • Mga pagsusuri at pagsusuri: Pisikal na pagsusuri, pagsukat ng presyon ng dugo, pagsusuri sa dugo at ihi kung kinakailangan
 • Kurso at pagbabala: Sa agarang paggamot, ang pagbabala ay karaniwang mabuti at ang presyon ng dugo ay bumalik sa normal sa loob ng 24 na oras; sa isang emergency, depende sa lawak ng pinsala sa organ
 • Pag-iwas: Regular na pagsusuri ng presyon ng dugo at maingat na pag-inom ng gamot

Ano ang hypertensive crisis o hypertensive emergency?

Sa isang hypertensive crisis, ang presyon ng dugo ay tumataas nang napakabilis sa mga kritikal na antas. Ang mga ito ay lumampas sa 230 mmHg (ie millimeters Hg) para sa systolic pressure at 130 mmHg para sa diastolic na presyon ng dugo. Karaniwan, ang isang malusog na presyon ng dugo ay nasa 120 hanggang 80 mmHg.

Sa kaibahan, sa isang hypertensive emergency, may panganib sa buhay dahil naganap na ang pinsala sa organ. Gayunpaman, may posibilidad na ang isang hypertensive crisis - lalo na kung hindi ito nagamot sa oras - ay maaaring mabilis na maging hypertensive emergency.

Ano ang mga palatandaan ng isang hypertensive crisis?

Ang krisis sa hypertensive ay hindi palaging nagdudulot ng malinaw na sintomas. Lalo na sa mga taong may mataas na presyon ng dugo sa loob ng ilang panahon, ang mga sintomas ay kadalasang hindi karaniwan. Ang mga sumusunod na sintomas ay maaaring magpahiwatig ng hypertensive derailment:

 • Pulang ulo
 • Sakit ng ulo o matinding presyon sa ulo
 • Pagduduwal at pagsusuka
 • Nosebleeds
 • Grabeng panginginig

Sa isang hypertensive emergency, ang mga sintomas ay mas halata. Halimbawa, nangyayari ang mga sumusunod

 • Biglang paninikip ng dibdib (angina pectoris)
 • Nahihirapang huminga na may mga rales (dahil sa akumulasyon ng tubig sa baga), igsi ng paghinga (apnea)
 • Mga kaguluhan sa visual
 • Ang pamamanhid

Ano ang nagiging sanhi ng hypertensive crisis?

Maraming posibleng dahilan ang hypertensive crisis. Karaniwan itong nangyayari kaugnay ng umiiral na mataas na presyon ng dugo (pangunahin o pangalawang arterial hypertension), kung minsan ay nauugnay sa biglaang paghinto ng antihypertensive na gamot.

Katulad nito, ang ilang mga sakit ng mga organo na gumagawa ng hormone ay maaaring humantong sa biglaang paglabas ng malaking halaga ng mga messenger substance na nagdudulot ng presyon ng dugo, na nagiging sanhi ng pagtaas ng presyon ng dugo sa mga mapanganib na antas sa loob ng ilang minuto. Ito ay maaaring mangyari, halimbawa, sa pheochromocytoma (isang tumor ng adrenal medulla).

Mas bihira, ang pag-alis ng alak o pag-abuso sa droga (cocaine, amphetamines) ay humahantong sa isang krisis sa presyon ng dugo.

Magpatingin kaagad sa doktor kung sakaling magkaroon ng hypertensive crisis

Kung ang isang hypertensive crisis ay pinaghihinalaang, mahalagang kumilos kaagad! Ito ang tanging paraan upang maiwasan ang posibleng pinsala sa organ. Bilang isang patakaran, ang mga doktor sa simula ay sinusubaybayan ang pasyente na may hypertensive derailment sa ospital (bilang isang inpatient).

Ang mga antihypertensive na gamot ay ginagamit para sa paggamot, na dahan-dahang nagpapababa ng presyon ng dugo. Kasabay nito, mahigpit na sinusubaybayan ng doktor kung bumababa ang presyon ng dugo. Ang layunin ng paggamot ay upang epektibong mapababa ang presyon ng dugo sa isang hindi kritikal na antas sa loob ng 24 na oras. Posible na ang gamot ay maibigay sa bahay, ibig sabihin, sa isang outpatient na batayan ng doktor ng pamilya, halimbawa.

Kung sakaling magkaroon ng hypertensive emergency, tawagan kaagad ang emergency na doktor (emergency number 112)!

Paano makilala ang isang hypertensive crisis?

Ang pang-emerhensiyang doktor o doktor ng pamilya ay karaniwang ang mga taong kokontakin kung sakaling magkaroon ng hypertensive crisis. Susuriin muna nila ang pasyente ng pisikal at susuriin ang kanilang presyon ng dugo. Sa karamihan ng mga kaso, ito ay nagpapahintulot sa kanila na matukoy at makumpirma na ang presyon ng dugo ay mataas.

Depende sa pisikal na kondisyon ng pasyente at umiiral na mga sintomas, maaaring kailanganin ang karagdagang pagsusuri, lalo na kung mayroon nang mga dati nang kondisyon. Halimbawa, ang mga doktor ay karaniwang kumukuha ng sample ng dugo at ihi.

Magbasa nang higit pa tungkol sa mga pagsusuri sa artikulong Hypertension.

Gaano katagal ang isang hypertensive crisis?

Ang pagbabala para sa isang hypertensive crisis ay makabuluhang mas mahusay kaysa para sa isang hypertensive emergency. Karaniwang posible na matagumpay na mapababa ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng gamot sa loob ng kinakailangang oras (humigit-kumulang 24 na oras) nang hindi nasisira ang anumang mga organo.

Sa isang hypertensive emergency, mahalagang babaan kaagad ang presyon ng dugo at sa isang napakakontrol na paraan. Ang pagbabala ay depende sa kung ang paggana ng mga organo ay naibalik o ang pangalawang pinsala (hal. dahil sa isang stroke, pinsala sa bato o mata) ay naiwasan.

Maiiwasan ang hypertensive crisis

Ang isang hypertensive crisis ay kadalasang nangyayari kapag ang isang umiiral na mataas na presyon ng dugo ay lumala. Maiiwasan ito ng mga apektado alinman sa regular na pagsusuri ng kanilang presyon ng dugo sa kanilang sarili o pagpapasuri nito sa isang doktor. Mahalaga rin na maingat na inumin ang iniresetang gamot.