Infectiology na may Tropical Medicine

Ang tropikal na gamot, naman, ay isang espesyalidad ng mga infectiologist. Ito ay tumatalakay sa mga sakit na nangyayari lamang o nakararami sa mga tropikal at subtropikal na klima. Kasama rin dito ang pag-iwas at paggamot sa mga sakit sa paglalakbay sa pamamagitan ng mga angkop na pagbabakuna at mga gamot. Ang ilang mga ospital ay nag-aalok ng mga espesyal na oras ng pagkonsulta sa gamot sa paglalakbay para sa layuning ito.

Halimbawa, ang mga pangunahing nakakahawang sakit na inaalagaan sa ospital ay kinabibilangan ng:

 • HIV / AIDS
 • Tuberkulosis
 • malubhang pulmonya
 • malubhang sakit sa pagtatae
 • mininghitis
 • sakit sa atay
 • malarya
 • viral hemorrhagic fever
 • mininghitis
 • Endocarditis
 • Lyme sakit
 • amoebic dysentery