J2 Pagsusuri: Timing, Pamamaraan, at Kahalagahan

Ano ang pagsusulit sa J2?

Ang pagsusuri sa J2 ay isinasagawa sa edad na 16 hanggang 17. Kabilang dito ang isang pangkalahatang pisikal na pagsusuri, ngunit din ng isang detalyadong konsultasyon. Ang ilang mga tinedyer ay mas komportable na makipag-usap sa doktor nang mag-isa - hindi nila kailangang dalhin ang kanilang mga magulang sa appointment ng doktor. Dahil isa itong karagdagang pagsusuri sa pag-iwas, hindi lahat ng kompanya ng segurong pangkalusugan ay sumasakop sa mga gastos sa pagsusuri sa J2.

J2 pagsusuri: pamamaraan

Una, sinusuri ng doktor ang pangkalahatang estado ng kalusugan ng kabataan: Sinusukat niya ang taas at timbang, nakikinig sa puso at baga at pinapalpal ang dingding ng tiyan. Tulad ng unang pagsusuri sa pagbibinata, isang pagsusuri sa pandinig at mata, pagsusuri ng sample ng dugo at ihi at pagsusuri para sa mga depekto sa postura at mga malposisyon sa paa. Ang isang mahalagang bahagi ng pagsusuri sa J2 ay isa ring malalim na konsultasyon sa iba't ibang paksa na partikular na mahalaga sa edad na ito:

  • Nutrisyon, ehersisyo at pag-iwas sa diabetes
  • Pamilya at bilog ng mga kaibigan
  • Sekswalidad at pagdadalaga
  • Pagpili ng karera

Ano ang kahalagahan ng pagsusuri sa J2?

Ang pagsusuri sa J2 ay nag-aalok sa kabataan ng huling pagkakataon na makatanggap ng payo at masuri bago pumasok sa pagtanda. Ang konsultasyon sa doktor ay partikular na mahalaga at maaaring magbigay sa kabataan ng karampatang mga sagot sa mahahalagang tanong gayundin ng impormasyon sa pag-iwas sa mga sakit at sa gayon ay makagawa ng malaking kontribusyon sa kanilang kalayaan.

Kung ang isang mas tumpak na diagnosis ng allergy ay nagpapatunay ng isang hindi pagpaparaan, ipapaalam din ng doktor sa kabataan ang tungkol sa mga paghihigpit na nauugnay sa allergy kapag pumipili ng isang karera sa panahon ng pagsusuri sa J2.