Live Vaccine at Inactivated Vaccine

Live na bakuna

Ang mga live na bakuna ay naglalaman ng mga pathogen na may kakayahang magparami ngunit pinahina na. Ang mga ito ay maaaring dumami, ngunit sa pangkalahatan ay hindi na nagiging sanhi ng sakit. Gayunpaman, ang immune system ay tumutugon sa mga attenuated pathogens sa bakuna sa pamamagitan ng paggawa ng mga tiyak na antibodies.

Mga kalamangan at kahinaan ng mga live na bakuna

  • Bentahe: Ang proteksyon sa pagbabakuna pagkatapos ng isang live na pagbabakuna ay tumatagal ng mahabang panahon, sa ilang mga kaso kahit na habang-buhay (pagkatapos ng kumpletong pangunahing pagbabakuna).

Ang mga side effect ay karaniwang nangyayari isa hanggang dalawang linggo pagkatapos ng live na pagbabakuna!

Mga live na bakuna at iba pang pagbabakuna

Ang mga live na bakuna ay maaaring ibigay kasabay ng iba pang mga live na bakuna. Ang isang kilalang halimbawa ay ang pangunahing pagbabakuna laban sa tigdas, beke, rubella, at varicella - na lahat ay mga live na bakuna. Sa unang appointment sa pagbabakuna, ang mga bata ay tumatanggap ng bakunang MMR at bakuna sa bulutong-tubig nang sabay. Sa pangalawang appointment sa pagbabakuna, isang quadruple vaccine (MMRV).

Ang pagitan sa pagitan ng dalawang live na pagbabakuna ay kinakailangan dahil ang ilang mga proseso ay maaaring makagambala sa pagbuo ng immune protection. Halimbawa, ang bakuna laban sa tigdas ay iniisip na pansamantalang humina sa immune system. Bilang karagdagan, ipinapalagay ng mga mananaliksik na ang mga messenger substance na inilabas pagkatapos ng isang live na pagbabakuna ay pumipigil sa mga immune cell na kumukuha at tumugon sa karagdagang mga virus ng bakuna na na-inject nang masyadong maaga.

Mga live na bakuna at pagbubuntis

Ang mga live na bakuna ay hindi dapat ibigay sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga attenuated pathogens ay posibleng makapinsala sa hindi pa isinisilang na bata. Gayundin, iwasang mabuntis sa apat na linggo kasunod ng naaangkop na pagbabakuna.

Sa panahon ng pagpapasuso, sa kabilang banda, ang live na pagbabakuna ay posible. Kahit na ang ina ay maaaring magpadala ng mga virus ng bakuna sa kanyang gatas ng suso, hindi ito nagdudulot ng panganib sa bata ayon sa kasalukuyang kaalaman.

Patay na bakuna

Mayroong iba't ibang uri ng patay na bakuna:

  • Whole-particle vaccine: buo, napatay/na-inactivate na mga pathogen.
  • Split vaccine: Hindi aktibong mga fragment ng pathogens (kaya kadalasan ay mas pinahihintulutan)
  • Polysaccharide vaccine: mga chain ng asukal mula sa pathogen shell (pina-activate lamang nila ang immune cells sa limitadong lawak at samakatuwid ay sapat lamang na epektibo sa mas matatandang mga bata at matatanda)
  • Subunit vaccine (subunit vaccine): Naglalaman lamang ng isang partikular na bahagi ng protina (antigen) ng pathogen
  • Toxoid vaccine: Mga hindi aktibong bahagi ng pathogen toxins
  • Adsorbate vaccine: Dito, ang inactivated na bakuna ay nakagapos din sa mga adsorbents (hal. aluminum hydroxide), na nagpapataas ng epekto ng pagbabakuna.

Mga kalamangan at kawalan ng mga inactivated na bakuna

  • Bentahe: Bilang isang tuntunin, ang mga inactivated na bakuna ay may mas kaunting epekto kaysa sa mga live na bakuna. Samakatuwid, karamihan sa mga bakuna ngayon ay nabibilang sa kategoryang ito. Hindi tulad ng mga live na bakuna, hindi rin kailangang ihiwalay ang mga ito sa iba pang mga bakuna (tingnan sa itaas).

Karaniwang lumalabas ang mga masamang epekto sa loob ng isa hanggang tatlong araw kasunod ng pagbabakuna na may hindi aktibo na bakuna!

Pangkalahatang-ideya: Mga live at patay na bakuna

Inililista ng sumusunod na talahanayan ang mga pangunahing sakit kung saan magagamit ang isang patay o buhay na bakuna:

Mga patay na bakuna

Mga live na bakuna

Mga Measles

Mumps

Rubella

Trangkaso

Chickenpox (varicella)

Hepatitis A at B

Typhoid (pagbabakuna sa bibig)

HiB

HPV

Poliyo

Whooping ubo (pertussis)

Ang meningococcal

Pneumococcus

Tetanus

Kamandag ng aso