Living Will: Legal na Sitwasyon

Mula noong Setyembre 01, 2009, ang Aleman Sibil Code (BGB) ay ligal na kinokontrol ang kalooban ng pamumuhay. Ito ay tinukoy bilang isang nakasulat na deklarasyon na pinahihintulutan o ipinagbabawal ang mga tukoy na paggagamot o interbensyon kung hindi na maaaring ipahayag ng may-akda ang kanyang sarili nang nakapag-iisa.

Ano ang magiging hitsura ng pamumuhay?

Walang prefabricated form para sa isang buhay na kalooban. Gayunpaman, dapat ipakita nito na naisip ng may-akda ang mga kalagayan ng kanyang pagkamatay at malinaw na naayos ang kanyang kalooban hinggil dito. Dapat din itong pirmahan at may petsa. Hindi kinakailangan ang pag-notaryo. Maaaring bawiin ng pasyente ang kanyang kalooban na impormal sa anumang oras.

Ang layunin ng regulasyong ito ayon sa batas ay upang magbigay ng higit na kasiguruhan sa ligal hinggil sa pagwawaksi ng nagpapahaba ng buhay o nagtatagal ng buhay mga panukala sa kaganapan ng nagbabanta sa buhay ng isang tao kalagayan.

Ang mga mungkahi para sa pagbalangkas ng isang kabuhayan ay ibibigay ng German Federal Ministry of Justice and Consumer Protection, bukod sa iba pa.

Mga rekomendasyon para sa isang kabuhayan ay

Inirekomenda ng German Medical Association na ang mga habilin sa buhay ay may kasamang mga pahayag tungkol sa mga sumusunod na sitwasyon:

 • Namamatay na yugto
 • Hindi mapigilan ang matinding pagdurusa
 • Permanenteng pagkawala ng kakayahang makipag-usap
 • Kailangan para sa patuloy na mga seryosong interbensyon tulad ng bentilasyon, dialysis, artipisyal na nutrisyon at paghinga, at kapalit ng organ

Bilang karagdagan, dapat mong tanungin ang iyong sarili ng mga katanungan tungkol sa mga paksang ito:

 • Sensitivity sa sakit
 • Handa na tiisin ang sakit
 • Takot sa kapansanan
 • Pagkasira ng anyo
 • pagtitiwala

Ang isang rekomendasyon ay upang isulat din:

 • Ano ang mga karanasan sa isang tao sa karamdaman, sakit at mga limitasyong pisikal.
 • Ano ang mga karanasan na naranasan ng isa sa pagkamatay ng iba
 • Aling relihiyon ang kabilang sa o
 • Ano ang nagpapahalaga sa buhay na mabuhay para sa sarili

Inirekomenda ang isang konsultasyong medikal bago isulat ang kalooban ng pamumuhay sa anumang kaso.

Ang nabubuhay ay magagawa, ngunit hindi kailangang, mapanatili sa doktor ng pamilya. Bilang karagdagan, ang isang pamumuhay ay dapat na ma-update o kumpirmahing muli sa bawat dalawang taon.