Buhay na kalooban - kung ano ang dapat mong malaman

Buhay na kalooban – ang batas

Ang buhay na kalooban ay kinokontrol ng batas mula noong Setyembre 1, 2009 sa talata (§) 1901a ng German Civil Code (BGB). Maaari itong isulat ng sinumang nasa hustong gulang na may kakayahang magbigay ng pahintulot at maaari ding bawiin nang impormal sa anumang oras. Ito ay may bisa lamang kung ito ay nakasulat, nilagdaan ng nag-isyu nang personal o nilagdaan ng isang notarized na hand sign (ang hand sign ay isang tanda sa anyo ng mga titik o iba pang mga simbolo na maaaring gawin ng mga taong hindi maisulat ang kanilang buong pangalan ). Hindi sapilitan ang pagnotaryo ng lagda o pagnotaryo ng buhay na kalooban.

Ang isang buhay na testamento ay walang "petsa ng pag-expire." Gayunpaman, ipinapayong i-renew o kumpirmahin ito sa ilang partikular na pagitan (hal. taun-taon). Marahil ang sariling opinyon ay nagbago pansamantala patungkol sa isa o isa pang medikal na panukala (hal. artipisyal na nutrisyon sa huling yugto ng isang walang lunas, nakamamatay na sakit).

Hindi pinapalitan ng pamumuhay ang proxy sa pangangalagang pangkalusugan

Samakatuwid, makatuwiran na pagsamahin ang buhay na kalooban sa isang proxy sa pangangalagang pangkalusugan. Ang taong pinagkakatiwalaan mo, na iyong pinangalanan sa proxy ng pangangalagang pangkalusugan, ay dapat tiyakin na ang mga interes na tinukoy mo sa kalooban ng buhay ay ipinapatupad din. Pinakamabuting bigyan ang taong ito ng kopya ng iyong buhay na kalooban.

Ang pagpapahayag ng iyong kalooban nang may buhay na kalooban

Hangga't ang isang tao ay nasa ganap na pag-aari ng kanyang mga kakayahan sa pag-iisip, maaari siyang gumawa ng mga desisyon tungkol sa lahat ng kinakailangang mga medikal na hakbang. Gayunpaman, nagiging problema kung ang isang pasyente ay hindi na makakagawa ng mga desisyon para sa kanyang sarili dahil sa isang karamdaman (hal. dementia, coma vigil).

Sa pamamagitan ng isang nakasulat na living will, maaaring ipahayag ng mga tao kung aling mga medikal na hakbang ang dapat isagawa o alisin sa ilang partikular na sitwasyon bago pa man mangyari ang naturang emergency. Ibig sabihin: Sa buhay na kalooban, masisiguro ng isang pasyente na ang kanyang sariling kalooban ay mapagpasyahan pa rin para sa paggamot kahit na hindi na ito maipahayag ng pasyente.

Ang anumang mga itinatakda sa buhay na kalooban na lumalabag sa isang legal na pagbabawal ay binabalewala. Halimbawa, hindi posibleng humingi ng aktibong euthanasia mula sa manggagamot.

Isulong ang mga desisyon para sa huling yugto ng buhay

Sa pamamagitan ng isang buhay na kalooban, maaari kang magbigay ng mga tagubilin para sa end-of-life care kung sakaling wala kang kakayahang gumawa ng mga desisyon. Sa isang banda, ito ay nagsasangkot ng isang posibleng waiver ng paggamot. Nangangahulugan ito na walang mga hakbang sa pagpapahaba ng buhay na gagawin kung ang isang tao ay may karamdaman na walang kamatayan at namamatay.

Sa kabilang banda, ito ay tungkol sa palliative treatment. Ang mga taong may karamdaman sa wakas ay binibigyan ng mga gamot na nakakapagpawala ng sakit sa sapat na dosis, kahit na maaari nilang mapabilis ang pagsisimula ng kamatayan bilang isang side effect. Wala itong kinalaman sa aktibong euthanasia, na ipinagbabawal ng batas, ibig sabihin, ang sadyang pagpatay sa isang tao.

Maaari mo ring sabihin sa iyong kalooban kung ano ang iyong personal na nararamdaman tungkol sa donasyon ng organ.

Pag-iwas sa mga pitfalls

Sabihin sa iyong mga kamag-anak at doktor ng iyong pamilya na isinulat mo ang dokumentong ito at kung saan mo ito itinatago. Pinakamainam din na maglagay ng card sa iyong wallet na nagpapahiwatig na mayroon kang buhay na kalooban.

Regular na suriin ang iyong kalooban (mas mabuti taun-taon) at lagdaan ito ng kasalukuyang petsa sa bawat oras. Nililinaw nito na ang iyong kalooban ay nananatiling hindi nagbabago. Dahil kung ang dokumento ay nasa dekada na, maaaring magkaroon ng mga problema.

Malinaw na salita

Kung ang mga itinatakda sa pamumuhay ay masyadong malabo o pangkalahatan, hindi ito legal na may bisa. Napagpasyahan ito ng Federal Court of Justice noong Agosto 2016. Ang mga kinatawan ng pasyente ay nagpasya kasama ng mga doktor sa paparating na therapy - ang batayan ay kung ano ang malamang na gusto ng pasyente.

Upang maiwasan ito, dapat mong bumalangkas ng iyong kagustuhan sa pamumuhay nang partikular hangga't maaari. Halimbawa, huwag isulat ang "Ayokong ma-hook up sa mga tubo" o "Gusto kong mamatay nang payapa." Iwasan din ang mga pangkalahatang pormulasyon tulad ng "Hangga't may makatotohanang pag-asa na mapanatili ang isang matitiis na buhay, nais kong makatanggap ng tulong medikal at pag-aalaga sa buong saklaw ng mga makatwirang posibilidad". Ang ganitong mga pahayag ay masyadong hindi tiyak at samakatuwid ay nag-iiwan ng masyadong maraming puwang para sa interpretasyon.

  • Dapat bang simulan, ipagpatuloy o ihinto ang artipisyal na nutrisyon kapag ikaw ay nasa isang vegetative state?
  • Dapat bang piliin nang napakataas ang dosis ng mga pangpawala ng sakit at pampakalma upang hindi ka makaranas ng anumang kakulangan sa ginhawa, kahit na ang isang bahagyang pagbawas sa iyong habang-buhay ay maaaring ang resulta?
  • Gusto mo bang ma-resuscitate o hindi sa isang sitwasyon ng sakit na magreresulta sa kamatayan, biglaang pag-aresto sa cardiovascular o respiratory failure?

Bilang karagdagan sa mga bagay na tinututulan mo, maaari mo ring ilista ang mga item na gusto mo. Kabilang dito, halimbawa, ang ilang mga hakbang sa pag-aalaga tulad ng pangangalaga sa bibig upang maiwasan ang pagkauhaw, o mga espesyal na gamot upang epektibong makontrol ang sakit, igsi ng paghinga, pagkabalisa, pagkabalisa, pagsusuka at iba pang mga sintomas.

Ang mga text module para sa mga living will ay iniaalok ng iba't ibang mga katawan – bilang isang mungkahi at tulong sa pagbabalangkas, halimbawa ng Federal Ministry of Justice sa: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/patientenverfuegung.html.

Maipapayo na talakayin ang isang living will sa iyong doktor ng pamilya o ibang doktor na pinagkakatiwalaan mo. Pinakamahusay niyang maipaliwanag sa iyo kung aling mga hakbang ang posible sa kung aling mga sitwasyon at kung ano ang mga pagkakataon at panganib. Pagkatapos ay maaari mong timbangin kung aling mga desisyon ang pinakaangkop sa iyong mga halaga.

Pagpupuno ng mga personal na halaga

Kung, halimbawa, lumitaw ang isang medikal na sitwasyon sa kalaunan kung saan ang mga itinatakda sa iyong pamumuhay ay hindi eksaktong ilalapat, ang isang kinatawan (tagapag-alaga o proxy) ay dapat magpasya kung aling mga medikal na hakbang ang iyong sasang-ayunan kung ikaw ay may kakayahang gumawa ng mga desisyon. Ang mga paniniwala at pagpapahalaga na idinagdag mo sa iyong pamumuhay ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa prosesong ito.

Kawalan ng paunang direktiba

Kahit na walang buhay na kalooban, dapat matukoy ng tagapag-alaga o awtorisadong kinatawan ang ipinapalagay na kalooban ng pasyente. Muli, ito ay ginagawa na may kaugnayan sa mga nakaraang pasalita o nakasulat na mga pahayag, etikal o relihiyosong paniniwala, o iba pang mga personal na halaga ng pasyente.

Arbitration board para sa mga living will

Ang German Patient Protection Foundation ay nag-set up ng arbitration board upang payuhan at mamagitan sa mga salungatan tungkol sa mga living will. Ang mga kamag-anak at manggagamot ay maaaring humingi ng tulong sa eksperto doon kung ang interpretasyon ng isang paunang direktiba ay may pagdududa. Ang serbisyo ay walang bayad.

Ang arbitration board ay maaaring tawagan sa pamamagitan ng telepono sa 0231-7380730 o sa Internet sa https://www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung.