Lormetazepam: Epekto at Aplikasyon

Paano gumagana ang lormetazepam?

Ang Lormetazepam ay nagpapakalma, nagpapagaan ng pagkabalisa, at ginagawang mas madaling makatulog at manatiling tulog sa buong gabi. Maaari din itong huminto sa mga seizure (anticonvulsant) at makapagpahinga ng mga kalamnan (muscle relaxant).

Sa layuning ito, ang lormetazepam ay nagbubuklod sa mga docking site ng endogenous messenger GABA (gamma-aminobutyric acid receptors) at pinahuhusay ang epekto ng pagbabawal nito sa mga nerve cells. Ang depressant effect ay nagpapalitaw ng maraming epekto depende sa kung aling mga nerve cells ng utak ang pinipigilan.

Ang aktibong sangkap ay isa sa tinatawag na medium-duration benzodiazepines. Matapos ang halos sampung oras, kalahati ng aktibong sangkap ay umalis muli sa katawan. Ang Lormetazepam ay samakatuwid ay angkop para sa paggamot sa parehong pagsisimula ng pagtulog at mga karamdaman sa pagpapanatili ng pagtulog.

Paano gamitin nang tama ang lormetazepam?

Kung maaari, mainam na matulog ng pito hanggang walong oras upang hindi ka halatang pagod at hindi nakatutok pagkatapos (hang-over effect). Gayundin, huwag kunin ang tablet nang puno ng tiyan kaagad pagkatapos kumain, dahil maaantala nito ang pagsisimula ng epekto.

Bago o sa panahon ng operasyon o iba pang mga pamamaraan, ang mga doktor ay maaari ring magbigay ng lormetazepam nang direkta sa pamamagitan ng ugat. Para sa layuning ito, ang aktibong sangkap ay magagamit bilang isang solusyon sa iniksyon sa mga ampoules.

Dosis ng Lormetazepam

Kung maaari, mainam na matulog ng pito hanggang walong oras upang hindi ka halatang pagod at hindi nakatutok pagkatapos (hang-over effect). Gayundin, huwag kunin ang tablet nang puno ng tiyan kaagad pagkatapos kumain, dahil maaantala nito ang pagsisimula ng epekto.

Bago o sa panahon ng operasyon o iba pang mga pamamaraan, ang mga doktor ay maaari ring magbigay ng lormetazepam nang direkta sa pamamagitan ng ugat. Para sa layuning ito, ang aktibong sangkap ay magagamit bilang isang solusyon sa iniksyon sa mga ampoules.

  Dosis ng Lormetazepam

 • bilang isang solusyon para sa iniksyon sa pamamagitan ng ugat na naglalaman ng 0.4 hanggang isang milligram ng aktibong sangkap (0.1 hanggang 0.8 milligram para sa mga batang may edad na dalawa hanggang sampung taon, mas matatandang mga bata bilang mga matatanda)

Kung kinakailangan, binibigyan din ng mga doktor ang dosis na ito sa araw ng pamamaraan hanggang sa isang oras bago. Kung nais ng mga doktor na humimok ng anesthesia na matulog sa lormetazepam, nagbibigay sila ng hanggang dalawang milligrams sa pamamagitan ng ugat.

Ang Lormetazepam ay inaprubahan sa mga bata para gamitin bago ang operasyon o mga pagsusulit lamang.

Tagal ng paggamit

Mahalagang unti-unting bawasan ang dosis pagkatapos uminom ng gamot nang ilang beses kung gusto mong ihinto ang pag-inom nito (“tapering”). Kung ang therapy ay biglang itinigil, ang tinatawag na rebound phenomena ay maaaring mangyari: Ang mga sintomas na naranasan bago kumuha ng lormetazepam ay tumindi at nagpapakita bilang mga abala sa pagtulog, pagkabalisa, o pagkabalisa.

Ano ang mga side-effects ng lormetazepam?

Sa mga indibidwal na kaso, ang lormetazepam ay nagiging sanhi ng tinatawag na ataxia, na nagpapakita ng sarili sa mga karamdaman sa koordinasyon at balanse. Dahil sa nakaka-relax na kalamnan at nakaka-depress na epekto, ang mga matatandang pasyente sa partikular ay nasa panganib na mas madaling mahulog. Sa regular na paggamit, ang mga sintomas ay karaniwang humupa.

Posible rin ang malabo o mabagal na pananalita o panginginig ng mata (nystagmus). Pagkatapos mong ihinto ang pag-inom ng lormetazepam, ang mga side effect na ito ay kadalasang nalulutas nang buo.

Kasama sa mga karaniwang epekto ng gastrointestinal ang pagsusuka at pagduduwal, pananakit ng tiyan, o tuyong bibig.

Minsan ang isang dati nang depresyon ay nagiging partikular na maliwanag sa ilalim ng lormetazepam. Noong nakaraan, ang pagkabalisa ay na-override ang sakit. Ang lormetazepam na nakapagpapawi ng pagkabalisa ay maaari ding maging mapanganib: Ang panganib ng pag-iisip ng pagpapakamatay ay tumataas. Sa mga depressive disorder, ang mga doktor ay nangangasiwa lamang ng lormetazepam kasama ng antidepressant therapy.

Maaari mong basahin ang tungkol sa iba pang mga side effect sa leaflet ng package ng iyong lormetazepam na gamot. Kung pinaghihinalaan mong dumaranas ka ng anumang hindi gustong sintomas, makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko.

Kailan ginagamit ang lormetazepam?

Ginagamit ng mga doktor ang lormetazepam upang.

 • Gamutin ang insomnia at mga abala sa pagtulog sa maikling panahon.
 • huminahon lalo na ang mga pasyenteng nababalisa at kinakabahan bago ang mga surgical procedure o eksaminasyon (tinatawag na premedication).
 • pagkatapos ng operasyon (postoperative).

Alinsunod dito, ang lormetazepam ay kabilang sa mga sleeping pills (hypnotics) at sa mga sedatives (tranquilizers).

Kailan hindi dapat gamitin ang lormetazepam?

Ang mga gamot na naglalaman ng lormetazepam ay hindi dapat inumin sa:

 • hypersensitivity sa aktibong sangkap, iba pang benzodiazepine, o iba pang sangkap ng gamot
 • matinding kahinaan sa baga (respiratory insufficiency), tulad ng sa matinding COPD.
 • sleep apnea syndrome (paghinto sa paghinga habang natutulog)
 • talamak na pagkalasing sa alkohol, iba pang mga pampatulog, pangpawala ng sakit o psychotropic na gamot (neuroleptics, antidepressants, lithium)
 • kasalukuyan o nakalipas na alak, gamot o pagkagumon sa droga
 • mga karamdaman sa pagtulog sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang

Anong mga pakikipag-ugnayan ng gamot ang maaaring mangyari sa lormetazepam?

Karaniwan, ang mga apektadong indibidwal ay lalong inaantok, posibleng nalilito, at mas mabagal ang paghinga. Ang rate ng puso at pagbaba ng presyon ng dugo.

Hayaang ipaliwanag sa iyo ng iyong doktor kung paano mo makikilala at ng iyong mga tagapag-alaga ang mga unang palatandaan at kumilos nang tama kung kinakailangan!

 • Antipsychotics tulad ng haloperidol
 • mga pampakalma (sedatives)
 • ilang mga gamot para sa depresyon (antidepressants)
 • mga gamot para sa pagpapagamot ng epilepsy (antiepileptics)
 • mga gamot para sa allergy, na tinatawag na antihistamines, tulad ng cetirizine o loratadine

Ang alkohol ay mayroon ding depressant effect at pinahuhusay ang epekto ng lormetazepam. Samakatuwid, ang mga pasyente ay perpektong hindi umiinom ng alak sa panahon ng paggamot.

Ang iba pang mga pakikipag-ugnayan sa lormetazepam ay posible kung ang mga pasyente ay umiinom din ng mga cardiovascular na gamot tulad ng cardiac glycosides o beta-blockers. Gayundin ang mga gamot na naglalaman ng estrogen (tulad ng "birth control pill") ay maaaring makipag-ugnayan sa lormetazepam.

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang tungkol sa lahat ng mga gamot at pandagdag sa pandiyeta na iyong iniinom o ininom sa nakalipas na ilang linggo. Kabilang dito ang mga herbal na paghahanda at ang mga mabibili mo sa counter.

Ang Lormetazepam ay hindi inaprubahan para sa paggamot ng mga karamdaman sa pagtulog sa mga pasyenteng wala pang 18 taong gulang. Karaniwang ginagamit lamang ng mga doktor ang aktibong sangkap upang pakalmahin ang mga bata at kabataan bago ang operasyon o pagsusuri.

Lormetazepam sa panahon ng pagbubuntis at paggagatas

Ilang pag-aaral lamang ang magagamit sa lormetazepam sa pagbubuntis. Ang iba pang mga ahente mula sa benzodiazepine group ay mas mahusay na pinag-aralan.

Kung umiinom ka ng lormetazepam at nagpaplanong magbuntis o maaaring buntis, makipag-ugnayan kaagad sa iyong doktor. Tatalakayin niya ang karagdagang paggamot sa lormetazepam sa iyo.

Para sa lormetazepam sa panahon ng pagpapasuso, napakakaunting karanasan upang maalis ang mga posibleng epekto para sa bata. Ayon sa mga eksperto, ang pag-inom nito ng isang beses ay hindi nangangailangan ng pahinga mula sa pagpapasuso. Gayunpaman, malamang na magrereseta ang iyong doktor ng mga gamot na mas mahusay na pinag-aralan.

Ang mga Lormetazepam tablet ay makukuha sa Germany at Switzerland mula sa mga parmasya na may reseta ng doktor. Sa Austria, ang mga tablet ay (kasalukuyang) hindi magagamit.

Sa Austria, gayunpaman, ang lormetazepam ay magagamit sa "likidong anyo" bilang isang solusyon sa iniksyon - tulad ng sa Alemanya, ngunit hindi sa Switzerland. Direktang ibinibigay ng mga parmasya ang mga paghahanda sa pagsasanay o klinika, kung saan kinakailangan din ang reseta ng doktor.

Sa Germany, nalalapat ang isang eksepsiyon sa mga pasyenteng nalulong sa alkohol o narcotics. Sa mga kasong ito, ang gamot na lormetazepam ay dapat palaging inireseta sa isang reseta ng narkotiko.

Iba pang mahalagang impormasyon tungkol sa lormetazepam

Kung regular na umiinom ng lormetazepam ang mga pasyente sa loob ng ilang linggo, masasanay ang katawan dito at maaaring bumaba ang sedative effect. Nagkakaroon ito ng pagpaparaya. Ang mga pasyente ay nangangailangan ng mas mataas na dosis upang makamit ang buong epekto.

Ang Lormetazepam ay pisikal at sikolohikal na nakakahumaling pagkatapos ng matagal na paggamit. Samakatuwid, inumin ang gamot sa pinakamaikling oras hangga't maaari, sa mababang dosis, at sa konsultasyon lamang sa iyong doktor.

Maaaring mangyari ang mga sintomas ng withdrawal kapag lumipat mula sa long-acting benzodiazepines (tulad ng nitrazepam) patungo sa lormetazepam.

Labis na dosis

Ang isang banayad na labis na dosis ay kadalasang ginagawang nahihilo at napapagod ang mga tao. Ang mga apektadong indibidwal ay may mga problema sa koordinasyon at balanse, mabagal at malabo na pagsasalita, o mahinang paningin, bukod sa iba pang mga sintomas.

Sa mas matinding labis na dosis, ang mga pasyente ay mahirap magising at bumaba ang presyon ng dugo. Sa malalang kaso, ang mga nagdurusa ay nawalan ng malay at hindi na humihinga nang maayos.

Ang aktibong sangkap na flumazenil ay maaari ring neutralisahin ang epekto ng lormetazepam. Ang Flumazenil ay nagbubuklod kung saan din dadaong ang lormetazepam, kaya inialis ito mula sa target nito. Gayunpaman, ang paggamot ay nagdadala din ng mga panganib tulad ng mga seizure at samakatuwid ay ginagamit lamang sa matinding overdose.