Mediastinum: Function, Anatomy, Mga Sakit

Ano ang mediastinum?

Ang mediastinum ay isang connective tissue space na tumatakbo nang patayo sa thorax at tinatawag ding mediastinal space sa German. Ang puwang na ito ay naglalaman ng puso na may pericardium, ang bahagi ng esophagus na nasa itaas ng diaphragm, ang ibabang bahagi ng trachea na may dibisyon nito sa pangunahing bronchi, ang thymus gland at pati na rin ang mga vessel, nerve at lymph node.

Ano ang function ng mediastinum?

Ang mediastinum ay itinuturing na pinakamahalagang arterya ng trapiko para sa mga daanan ng pagpapadaloy sa pagitan ng ulo at leeg sa isang banda at ang thorax at/o lukab ng tiyan sa kabilang banda. Kabilang dito, halimbawa, ang trachea at esophagus pati na rin ang mahahalagang nerves at vessels.

Saan matatagpuan ang mediastinum?

Ang puwang ng mediastinal ay matatagpuan sa dibdib. Ito ay nakatali sa gilid ng mga baga, sa itaas ng leeg at sa ibaba ng diaphragm. Ang anterior na hangganan ay nabuo ng breastbone (sternum), at ang posterior na hangganan ay nabuo ng thoracic spine.

Hinahati ng mga doktor ang mediastinal cavity sa ilang mga seksyon:

  • Lower mediastinum (inferior muscle): nagsisimula sa itaas na hangganan ng puso at nahahati sa anterior, middle, at posterior sections; ang puso ay nasa gitnang bahagi.

Anong mga problema ang maaaring mangyari sa mediastinum?

Ang emphysema, isang akumulasyon ng hangin, ay maaaring mangyari sa mediastinum, na posible pagkatapos ng mga pinsala sa baga, halimbawa. Ang mga tumor ng thymus o thyroid, mga tumor ng connective tissue o cyst ay pumipigil sa mediastinal space ayon sa kanilang laki at maaaring magdulot ng mga problema sa paghinga. Ang mga benign thyroid enlargements ay humahadlang din sa mediastinal space.

Ang mga pamamaga mula sa ibang mga lugar (tissue sa baga, atay o tiyan, ngunit nagmumula rin sa pharynx) ay maaaring humantong sa mga disseminated na pamamaga sa connective tissue ng mediastinum.