Mga Propesyong Medikal: Mga Propesyong Pangkalusugan

Tinatawag din itong mga medikal na propesyon at may kasamang iba't ibang higit pa o hindi gaanong kilala, medyo magkakaibang propesyon. Iba pang mga pagtatalaga tulad ng hindi pang-medikal kalusugan ang mga propesyon, mga propesyon ng pantulong na pangkalusugan, mga propesyon sa pantulong na pangkalusugan o mga propesyon ng pantulong na pangkalusugan ay madalas na kinikilala bilang diskriminasyon ng iba`t ibang mga pangkat sa trabaho, dahil hindi nila sapat na ipinapakita ang malawak na hanay ng mga aktibidad at responsibilidad, o ang mga ligal na regulasyon.

Mga regulasyon

Ang pagsasanay at pagsasanay ng kalusugan ang mga propesyon ay kinokontrol ng paraan ng batas - pag-access sa propesyon sa antas pederal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pahintulot na gamitin ang pamagat ng propesyonal. Dahil ang mga estado ay may kalayaan sa pagpapatupad ng mga batas, ang nilalaman ng pagsasanay at mga pamantayan sa kwalipikasyon ay maaaring magkakaiba. Ang humigit-kumulang 50 propesyonal na pagtatalaga ay pinagsama-sama:

  • Obstetrics (hal., komadrona).
  • Matanda at nars (hal., Pediatric nurse).
  • Mga propesyon ng katulong sa mga kasanayan sa medisina at parmasya (hal. Panteknikal na pantulong sa pantulong).
  • Larang medikal-panteknikal (hal. Medikal-teknikal radiology katulong).
  • Rehabilitasyon (hal. Physiotherapist, dietician).
  • Sa mas malawak na kahulugan din kalusugan bapor (hal. hearing aid acoustician).
  • Ang iba pang kagaya ng mga propesyon sa kalinisan (hal. Disinfector) at mga propesyon na may tauhang panlipunan (hal. Curative edukador).

Naturopath

Ang Heilpraktiker ay sumasakop ng isang espesyal na posisyon: hindi sila sumasailalim sa akademiko o kung hindi man ay ligal na kinokontrol na pagsasanay at hindi katulad ng lahat ng iba pang mga propesyon sa pagpapagaling na hindi nangangailangan ng pagsusulit sa estado upang magsanay. Ang tanging kinakailangang ligal lamang ay isang nakumpleto na edukasyon sa sekundaryong paaralan, ang pagkumpleto ng ika-25 taong gulang at isang - walang regulasyon - pagsusuri sa kaalaman at kasanayan ng aplikante ng awtoridad sa kalusugan. Kung positibo ito, nakatanggap siya ng isang lisensya ng estado para sa propesyonal na kasanayan sa medisina, nakarehistro sa karampatang tanggapan ng kalusugan at - tulad ng mga propesyon sa paggaling sa akademiko - nagtatrabaho sa sarili.

Mga regulasyon

Ang propesyon ng Heilpraktiker ay kinokontrol sa Alemanya ng Heilpraktikergesetz at ng Unang Pagpapatupad na Ordinansa dito. Gayunpaman, hindi ito malinaw na tinukoy, ngunit natutukoy lamang ng demarcation mula sa propesyonal na imahe ng doktor ("pagsasanay ng gamot na walang sertipiko ng medikal", ibig sabihin nang walang lisensya). Gayundin, upang matiyak ang kalidad at pagiging seryoso ng kanilang propesyon, maraming mga kahaliling manggagawa ay kusang inayos sa mga propesyonal na samahan. Ito ang mga asosasyon sa ilalim ng batas sibil, kung saan ang anim na pinakamalaki naman ay kumikilos nang sama-sama sa panlabas bilang magkasamang hakbangin na "Die Deutschen Heilpraktikerverbände" (DDH). Ang Heilpraktikerverbände ay nag-publish din ng isang iskedyul ng bayad, kung saan ang kagalang-galang na alternatibong mga tagapagpraktis ay karaniwang i-orient ang kanilang sarili.

Serbisyo

Pinapayagan ang Heilpraktiker - tulad ng mga manggagamot at psychotherapist - na "magsagawa ng gamot sa mga tao" (na tinukoy sa Heilpraktikergesetz bilang "propesyonal o komersyal na pagtukoy, pagpapagaling o pagpapagaan ng mga sakit, pagdurusa o pinsala sa katawan sa mga tao"), ngunit napapailalim sa ilang mga paghihigpit: ay hindi pinapayagan na gamutin ang napapansin Nakakahawang sakit at mga sakit sa venereal pati na rin mga sakit sa ngipin, oral at maxillofacial; ipinagbabawal din sila mula sa pagtulong sa panganganak, pagsusuri at paggamot ng mga organong sekswal, na nagreseta ng reseta gamot, gamit ang X-ray, paglipat ng mga tisyu at organo, gumaganap dugo pagsasalin ng dugo at pagsasagawa ng nekropsy sa pag-isyu ng mga sertipiko ng kamatayan.

Kung hindi man, ang mga alternatibong magsasanay ay maaaring, halimbawa, mag-iniksyon, matrato buto, at gumamit ng iba't ibang mga diagnostic at therapeutic na pamamaraan. Pinapayagan silang magpatakbo ng isang kasanayan at pamahalaan ang isang klinika. Ang Heilpraktiker ay maaaring gayon - kahit na walang ligal na kinokontrol na pagsasanay - gumawa ng higit pa sa, halimbawa, isang kalusugan at nars (dating nars)! Gayunpaman, pareho ang nalalapat dito: Ang isang Heilpraktiker, tulad ng anumang iba pang miyembro ng isang propesyon sa paggaling, ay maaaring kumilos alinsunod sa kanyang kaalaman at kasanayan at maaaring managot na tulad din ng ginagawa niya. Ang isang Heilpraktiker ay napapailalim sa tungkulin ng pagiging kompidensiyal tulad ng isang manggagamot, ngunit sa isang mas mababang sukat.