Pagbabakuna sa Meningococcal: Mga Benepisyo, Mga Panganib, Mga Gastos

Ano ang bakunang meningococcal?

Ano ang mga bakunang meningococcal?

Mayroong tatlong bakunang meningococcal, na ang bawat isa ay nagpoprotekta laban sa iba't ibang uri ng meningococci:

 1. Ang pagbabakuna ng meningococcal laban sa serotype C, pangalawa sa pinakakaraniwang uri ng meningococcal sa Germany, mula noong 2006 karaniwang pagbabakuna ayon sa mga rekomendasyon ng Standing Commission on Vaccination (STIKO)
 2. Ang pagbabakuna ng meningococcal laban sa serotype B, pinakakaraniwang uri ng meningococcal sa Germany
 3. Ang pagbabakuna ng meningococcal laban sa mga serotype A, C, W135 at Y

Ang impormasyon sa pagbabakuna ng meningococcal sa ibaba ay para sa mga bakunang conjugate.

Kailan kapaki-pakinabang ang pagbabakuna ng meningococcal?

Mayroong tatlong magkakaibang bakunang meningococcal na nagpoprotekta laban sa iba't ibang serogroup ng pathogen. Ang isa sa mga ito ay inirerekomenda bilang karaniwang pagbabakuna (meningococcal C vaccination), ang dalawa pa (kasalukuyang) lamang sa ilang partikular na kaso, halimbawa sa kaso ng ilang pinag-uugatang sakit o kapag naglalakbay sa isang bansa na may mas mataas na panganib ng impeksyon.

Gaya ng nabanggit sa itaas, ang mga maliliit na bata ay partikular na madaling kapitan ng sakit na meningococcal (lalo na sa anyo ng meningitis): Ang pagbabakuna laban sa meningococcal C – ang pangalawang pinakakaraniwang sanhi ng sakit na meningococcal sa Germany – samakatuwid ay inirerekomenda ng Standing Commission on Vaccination (STIKO) para sa lahat ng mga bata sa ikalawang taon ng buhay (mula sa 12 buwan). Ang rekomendasyong ito para sa karaniwang pagbabakuna ay inilagay mula noong 2006.

Pagbabakuna sa meningococcal B

Samakatuwid, pinapayuhan lamang ng mga medikal na eksperto ang mga taong may ilang pinagbabatayan na sakit na tumanggap ng pagbabakuna ng meningococcal B. Inirerekomenda din ng mga eksperto ang pagbabakuna ng meningococcal B para sa mga taong may mas mataas na panganib ng impeksyon (tingnan ang susunod na seksyon).

Ang pagbabakuna ng meningococcal laban sa mga serogroup A, C, W135 at Y

 • Mga taong may congenital o nakuha na immunodeficiency (hal., absent spleen).
 • Mga manggagawa sa laboratoryo na maaaring makipag-ugnayan sa mga meningococcal serogroup na ito sa trabaho
 • Mga hindi nabakunahan na contact sa sambahayan ng mga taong may matinding impeksyon sa isa sa mga serogroup na ito (dapat mabakunahan ang mga contact sa lalong madaling panahon at tumanggap din ng antibiotics)
 • Ang mga mag-aaral at mag-aaral sa pangmatagalang pananatili sa mga bansa kung saan inirerekomenda ang pagbabakuna para sa mga kabataan, mag-aaral o mag-aaral (tingnan sa ibaba).
 • Ang mga tao sa Germany sa paligid ng ilang partikular na paglaganap o sa kaso ng rehiyonal na madalas na paglitaw ng mga sakit sa mga serogroup na nabanggit, kung ang responsableng awtoridad sa kalusugan ay magbibigay ng kaukulang rekomendasyon sa pagbabakuna

Inirerekomenda ng mga eksperto ang parehong pagbabakuna sa ACWY at pagbabakuna ng meningococcal B sa mga panganib na grupong ito!

Inirerekomenda ng STIKO ang karaniwang pagbabakuna ng meningococcal C para sa lahat ng bata sa pagitan ng 12 at 23 buwang gulang, sa isang dosis ng pagbabakuna. Kung ang mga magulang ay makaligtaan ang panahong ito, ang pagbabakuna ay dapat gawin sa lalong madaling panahon bago ang ika-18 na kaarawan.

Ang pagbabakuna ng meningococcal C ay kadalasang ibinibigay sa maliliit na bata kasabay ng isa sa iba pang inirerekomendang karaniwang pagbabakuna (hal. ang triple na pagbabakuna laban sa tigdas, beke, rubella).

Para sa pagbabakuna ng meningococcal B, may magagamit na bakuna na maaaring iturok nang maaga sa dalawang buwan ng buhay (isa pang bakunang meningococcal B ay hindi lisensiyado hanggang ang mga bata ay sampung taong gulang). Dito, maraming dosis ng pagbabakuna ang kailangan:

Para sa pagbabakuna ng meningococcal laban sa mga serogroup A, C, W135 at Y, kung kailan at paano ibinibigay ang pagbabakuna ay depende sa ginamit na bakuna. Ang isang bakuna ay lisensiyado para magamit kasing aga ng anim na linggong edad. Hanggang sa edad na limang buwan, dalawang dosis ng bakuna (sa pagitan ng dalawang buwan) ay kinakailangan para sa pangunahing pagbabakuna, pagkatapos ay karaniwang isa lamang.

Ang pagbabakuna ng meningococcal bilang pagbabakuna sa paglalakbay

Tulad ng nabanggit na, ang pagbabakuna ng meningococcal ay maaari ding maging kapaki-pakinabang para sa ilang mga biyahe. Kadalasan ang doktor ay nag-iinject ng ACWY vaccine. Sa ilalim ng ilang mga pangyayari, ang pagbabakuna ng meningococcal B ay ipinapayong din. Ang German Society for Tropical Medicine at Global Health ay nagrerekomenda ng meningococcal travel vaccination sa mga sumusunod na kaso:

 • Maglakbay sa African meningitis belt
 • Maglakbay sa mga lugar na may kasalukuyang epidemya na paglaganap (mga rekomendasyon ng German Foreign Office),
 • Nabibilang sa isang grupong nanganganib na may mas mataas na panganib ng impeksyon (mga manggagawa sa pagtulong sa sakuna, militar, mga tauhang medikal).
 • Ang mga mag-aaral/mag-aaral sa pangmatagalang pananatili sa mga bansang may inirerekomendang pangkalahatang pagbabakuna para sa mga kabataan at mag-aaral o mag-aaral (bakuna ayon sa mga rekomendasyon ng mga destinasyong bansa)

Ang pagbabakuna ng meningococcal laban sa mga serotype A, C, W135 at Y ay sapilitan din para sa mga pilgrimages sa Saudi Arabia (Mecca). Ang pagbabakuna ay dapat maganap nang hindi bababa sa sampung araw bago umalis at pagkatapos ay may bisa sa loob ng walong taon (kung nabakunahan ng conjugate vaccine).

Pagbabakuna ng meningococcal: mga epekto

Ang pagbabakuna ng meningococcal ay kadalasang nagdudulot ng mga side effect sa lugar ng iniksyon (tulad ng banayad na pamumula, pamamaga, pananakit). Ang mga pangkalahatang sintomas ay maaari ding mangyari pansamantala sa mga unang araw pagkatapos. Kabilang dito, halimbawa, lagnat, sakit ng ulo, pakiramdam na may sakit, pagkamayamutin (sa mga sanggol at maliliit na bata), kawalan ng gana sa pagkain, mga reklamo sa gastrointestinal (hal. pagtatae, pagsusuka), pagkapagod, pananakit ng kalamnan at kasukasuan, at pananakit ng mga braso at binti.

Depende sa bakunang meningococcal na ginamit, ang uri at posibilidad ng mga posibleng epekto ay mag-iiba. Para sa mas detalyadong impormasyon, mangyaring magtanong sa iyong doktor.

Pagbabakuna ng meningococcal: Kailan hindi dapat bakunahan?

Pagbabakuna sa meningococcal: Mga gastos

Ang pagbabakuna ng meningococcal C ay binabayaran ng segurong pangkalusugan: Dahil ito ay isang karaniwang pagbabakuna, ang mga kompanya ng segurong pangkalusugan ayon sa batas ay obligadong sakupin ang mga gastos.