Mga pamamaraan ng medikal na pagsusuri sa medisina

Ang mga pamamaraan ng medikal na pagsusuri sa medikal ay mahahalagang elemento sa pagtukoy ng isang profile sa aktibidad ng palakasan at samakatuwid ay ginagamit sa maraming iba't ibang mga lugar. Ang isang medikal na pagsusuri sa medisina ay maaaring maganap para sa iba't ibang mga kadahilanan. Maaari itong maging hangarin upang matukoy ang pagganap ng palakasan ng isang tao, ngunit din upang maibukod ang ilang mga peligro na maaaring mangyari sa panahon ng mga aktibidad sa palakasan.

Kadalasan, nangyayari ang mga natuklasan o abnormalidad na maaaring magkaroon ng isang pangmatagalang potensyal na sakit, ngunit maaaring matanggal sa pamamagitan ng maagang pagtuklas. Ang pangunahing gawain ng mga pamamaraan ng medikal na pagsusuri sa medikal ay ang pagbubukod ng mga kontraindiksyon sa mga aktibidad na pampalakasan. Sa prinsipyo, dapat na suriin ng bawat tao ang kanyang sarili nang isang beses mula sa isang pang-medikal na pananaw sa pang-sports upang maibukod ang mga panganib at mas mahusay na masuri ang kanyang pagganap.

Gayunpaman, mayroon ding mga rekomendasyon kung aling mga pangkat ng mga tao ang dapat sumailalim sa isang medikal na pagsusuri sa sports. Ang mga bata mula sa edad na sampu na may layuning makilahok sa palakasan ay dapat na suriin ang kanilang sarili upang maiwasan ang mga posibleng problema at linawin ang kanilang kaangkupan para sa palakasan. Gayundin, ang mga taong mahigit sa 30 taong gulang na mga baguhan sa palakasan o hindi nakilahok sa isport nang hindi bababa sa limang taon ay dapat na suriin ang kanilang sarili upang maibawas ang mga panganib at kontraindiksyon na mag-ehersisyo.

Ang bawat atleta na 35 taong gulang o mas matanda ay dapat sumailalim sa isang medikal na pagsusuri sa palakasan, dahil ang katawan ay nagbabago sa edad at ang pilay ay hindi kasingtaas at ang mga kundisyon ay hindi na pinakamainam. Dito din, ang pangunahing interes ay upang maiwasan ang mga posibleng pattern ng sakit na sanhi ng pag-sports. Lalo na ang mga atleta na mayroon kalusugan Ang mga problema at nais na magsimulang gumawa ng palakasan ay dapat na tiyak na magpatingin sa isang doktor sa palakasan bago sila magsimula. Ang isang malaking pangkat ng mga tao ay ang mga nangangailangan ng rehabilitasyon dahil sa sakit, pinsala sa sports o ang dumaraming edad. Ang pangkat ng mga pasyente na ito ay nangangailangan ng isang tumpak na pagsusuri sa medikal na palakasan upang malaman kung aling mga stress normatives rehabilitasyon ang maaaring at dapat gawin.