Impeksyon sa Gitnang Tainga: Mga Sintomas

Ano ang mga sintomas ng otitis media?

Ang impeksyon sa gitnang tainga (otitis media) ay kadalasang nag-aanunsyo ng sarili sa pamamagitan ng mga tipikal na sintomas: Ang mga senyales ng isang matinding karamdaman ay biglaang pagsisimula at matinding pananakit ng tainga. Nangyayari ang mga ito sa isa o magkabilang tainga.

Minsan nangyayari na ang eardrum ay pumutok. Sa kasong ito, ang nana at bahagyang madugong discharge ay naubusan ng tainga. Kadalasan sa purulent na otitis media na ito ang sakit sa tainga ay biglang nawawala.

Bilang karagdagan sa mga katangiang sintomas na ito ng impeksyon sa gitnang tainga, may iba pang mga palatandaan na hindi gaanong malinaw na nagpapahiwatig ng otitis media.

Paano mo pa makikilala ang impeksyon sa gitnang tainga?

  • Lagnat (lalo na sa maliliit na bata)
  • Pagkapagod at matinding pakiramdam ng sakit
  • Pagduduwal at pagsusuka
  • Pananakit ng panga kapag lumaganap ang pananakit sa ibang bahagi

Bukod dito, sa maraming kaso, ang mga impeksyon sa gitnang tainga ay nagpapakita ng mga sintomas ng sipon, na kadalasang sanhi ng mga impeksyon sa gitnang tainga. Kabilang dito ang mga sintomas tulad ng ubo o sipon.

Kurso ng sakit

Ang edad ng pasyente ay gumaganap ng isang papel at nakakaimpluwensya sa mga sintomas ng otitis media. Ang mga matatanda, halimbawa, ay mas malamang na magkaroon ng lagnat kaysa sa mga bata. Sa turn, ang huli ay karaniwang nagpapakita ng mga sintomas ng otitis media tulad ng lagnat, pagtaas ng pagkamayamutin at patuloy na paghawak sa apektadong tainga.

Sa maliliit na bata, ang mga sintomas ay madalas na nagpapakita ng iba kaysa sa mga matatanda. Alamin ang lahat tungkol sa otitis media sa mga bata at sanggol dito.