Pagbabakuna sa MMR: Gaano kadalas, para kanino, gaano kaligtas?

Ano ang pagbabakuna sa MMR?

Ang pagbabakuna sa MMR ay isang triple vaccination na sabay na nagpoprotekta laban sa impeksyon ng tigdas, beke at rubella virus. Ito ay isang live na pagbabakuna: ang bakunang MMR ay naglalaman ng mga virus ng tigdas, beke at rubella na may kakayahang magparami ngunit humina na. Ang mga ito ay hindi na maaaring mag-trigger ng kani-kanilang sakit. Gayunpaman, ang immune system ay tumutugon sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng mga tiyak na antibodies para sa depensa.

Ang pagbabakuna sa MMR ay maaari ding ibigay kung mayroon nang sapat na proteksyon laban sa isa o dalawa sa tatlong sakit. Kaya, halimbawa, ang isang taong nagkaroon na ng mga beke at samakatuwid ay immune sa mga pathogen ay maaari pa ring tumanggap ng pagbabakuna sa MMR - walang mas mataas na panganib ng mga side effect.

Sa isang kahulugan, isang extension ng bakuna sa tigdas-beke-rubella (MMR vaccine) ay ang MMRV vaccine. Ang quadruple vaccine na ito ay karagdagang pinoprotektahan laban sa sakit na dulot ng varicella - ang chickenpox pathogens.

Mga kalamangan ng kumbinasyon ng pagbabakuna

Ang kumbinasyong bakuna gaya ng bakunang MMR ay may ilang mga pakinabang sa mga solong bakuna (mga solong bakuna):

 • Mas kaunting mga side effect: Ang pagbabawas ng bilang ng mga pag-shot na kailangan ay may kalamangan din na ang taong nabakunahan ay mas malamang na "magtiis" ng isang potensyal na reaksyon ng bakuna mula sa pagbabakuna ng MMR.
 • Kasing matitiis, kasing epektibo: ang pagbabakuna sa MMR ay itinuturing na kasing matitiis at epektibo ng mga solong pagbabakuna.

Ang mga solong bakuna laban sa tigdas, beke at rubella ay kasalukuyang hindi magagamit sa Germany.

Pagbabakuna sa MMR sa kaso ng sapilitang pagbabakuna ng tigdas

Sa prinsipyo, ang mga pagbabakuna laban sa tigdas, beke at rubella (karaniwang ibinibigay sa kumbinasyon bilang pagbabakuna sa MMR) ay inirerekomenda lamang sa Germany ng Standing Commission on Vaccination (STIKO) sa Robert Koch Institute (RKI).

Bilang karagdagan sa inirerekomendang pagbabakuna sa tigdas, gayunpaman, ang pagbabakuna sa tigdas ay ipinag-uutos para sa ilang mga kaso mula noong Marso 2020. Dahil walang iisang bakuna laban sa tigdas na magagamit sa bansang ito, ang mga doktor ay nagbibigay din ng pagbabakuna sa MMR dito.

Ayon sa Measles Protection Act, ang pagbabakuna sa tigdas ay sapilitan sa mga sumusunod na kaso:

 • Para sa mga bata at kabataan na inaalagaan na sa isang komunidad noong nagkabisa ang Measles Protection Act (Marso 1, 2020), ang patunay ng pagbabakuna sa tigdas o naranasan ng sakit na tigdas ay dapat matanggap nang hindi lalampas sa Hulyo 31, 2021.
 • Nalalapat din ang kinakailangan sa pagbabakuna ng tigdas sa mga kabataan at matatanda na nagtatrabaho o gustong magtrabaho sa mga medikal o komunidad (kabilang ang bilang bahagi ng isang regular na boluntaryo o internship) kung hindi sila nagkaroon ng tigdas at ipinanganak pagkatapos ng 1970.
 • Katulad nito, ang sinumang nakatira sa tahanan ng mga bata o sa isang komunidad na silungan para sa mga naghahanap ng asylum, refugee, o etnikong German na imigrante nang hindi bababa sa apat na linggo noong Marso 1, 2020, ay dapat magbigay ng patunay ng buong proteksyon sa pagbabakuna sa tigdas.

Pagbabakuna sa MMR para sa mga sanggol

Inirerekomenda ng Standing Committee on Vaccination na ang lahat ng mga sanggol ay mabakunahan laban sa tigdas, beke at rubella bago ang kanilang ikalawang kaarawan. Gumagamit ang mga doktor ng kumbinasyong bakuna para sa layuning ito.

Pagbabakuna sa MMR: Gaano kadalas at kailan binabakunahan ang mga sanggol?

Ang unang pagbabakuna sa MMR ay dapat ibigay sa pagitan ng ika-11 at ika-14 na buwan ng buhay. Sa paggawa nito, ang mga pediatrician ay karaniwang nag-iinject ng MMR vaccine sa isang site at ang varicella vaccine sa isa pang site nang sabay – kadalasan sa lateral na mga kalamnan ng hita sa kaliwa at kanan. Sa katunayan, ang MMRV quadruple vaccine ay nagpakita ng bahagyang tumaas na panganib ng febrile seizure kapag ginamit bilang bahagi ng paunang pagbabakuna.

Ang pangalawang pagbabakuna sa MMR ay karaniwang ibinibigay sa pagtatapos ng ikalawang taon ng buhay, bago ang ikalawang kaarawan (ibig sabihin, sa pinakahuling edad na 23 buwan). Mahalaga na mayroong hindi bababa sa apat na linggo sa pagitan ng dalawang petsa ng pagbabakuna - kung hindi man ay maaaring asahan ang mahinang immune response. Sa halip na triple vaccine, ang MMRV quadruple vaccine ay maaari ding iturok sa ikalawang pagbabakuna nang walang anumang problema.

Maagang pagbabakuna sa MMR bago ang ikalabing-isang buwan ng buhay

Sa prinsipyo, ang pagbabakuna sa MMR ay maaari ding ibigay bago ang ikalabing-isang buwan ng buhay, simula sa ikasiyam na buwan ng buhay. Ito ay kinakailangan, halimbawa, kung nais ng mga magulang na ibigay ang kanilang anak sa isang pasilidad ng komunidad sa edad na ito – ang kumpletong proteksyon sa pagbabakuna laban sa tigdas ay sapilitan.

Ang panghabambuhay (bagaman hindi 100%) na proteksyon laban sa tigdas, beke at rubella ay ibinibigay sa pamamagitan ng kumpletong pangunahing pagbabakuna sa pamamagitan ng dalawang pagbabakuna sa MMR. Ang isang booster sa ibang araw ay hindi kinakailangan.

Pagbabakuna sa MMR para sa mas matatandang mga bata at kabataan

Para sa mas matatandang mga bata at kabataan na hindi (sapat) nabakunahan laban sa tigdas, beke at/o rubella bilang mga sanggol, inirerekomenda ng mga manggagamot na gawin ang pagbabakuna sa lalong madaling panahon:

 • Ang sinumang hindi nakatanggap ng pagbabakuna sa MMR bilang isang sanggol ay nangangailangan ng kumpletong pangunahing pagbabakuna na may dalawang dosis ng bakuna sa MMR nang hindi bababa sa apat na linggo ang pagitan.
 • Kung ang isang tao ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang pagbabakuna sa MMR bilang isang bata, ang mga doktor ay nagbibigay pa rin ng nawawalang pangalawang dosis upang makumpleto ang pangunahing pagbabakuna (MMR catch-up vaccination).

Ang parehong naaangkop sa mga kabataan na dapat mabakunahan laban sa tigdas sa isang mandatoryong batayan - dahil hindi pa sila nagkaroon ng tigdas at, halimbawa, gustong pumasok sa isang paaralan o institusyon ng pagsasanay o magsagawa ng internship sa isang kindergarten.

Pagbabakuna sa MMR para sa mga matatanda

Minsan ang pagbabakuna sa MMR para sa mga nasa hustong gulang ay puro rekomendasyon – halimbawa, para sa sapat na proteksyon laban sa rubella bago ang pagbubuntis. Gayunpaman, maaaring mandatory din na tuparin ang kinakailangan sa pagbabakuna ng tigdas (dahil walang iisang bakuna laban sa tigdas).

Keyword rubella

Inirerekomenda ng mga eksperto ang pagbabakuna ng MMR sa lahat ng kababaihang nasa edad na ng panganganak kung hindi sila nabakunahan laban sa rubella noong bata pa lang o isang beses lang nabakunahan, o kung hindi malinaw ang status ng kanilang pagbabakuna sa rubella. Ang parehong naaangkop sa mga empleyado sa pediatric, obstetrics, prenatal care, o mga setting ng komunidad.

Keyword Mumps.

Para sa sinumang ipinanganak pagkatapos ng 1970 na hindi nabakunahan laban sa beke noong bata pa lang o isang beses lang nabakunahan, o hindi malinaw ang status ng pagbabakuna sa beke, inirerekomenda ng STIKO ang isang pagbabakuna sa MMR para sa mga kadahilanang pangtrabaho sa mga sumusunod na kaso:

 • Trabaho sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa direktang pangangalaga ng pasyente (hal., nursing).
 • @ aktibidad sa pasilidad ng komunidad o institusyong pang-edukasyon

Keyword tigdas

Iba ang sitwasyon kung mayroong kinakailangan sa pagbabakuna ng tigdas – halimbawa, dahil ang isang nasa hustong gulang na ipinanganak pagkatapos ng 1970 ay gustong magtrabaho sa opisina ng doktor o kindergarten. Pagkatapos ay nalalapat ang sumusunod:

 • Ang isang pagbabakuna sa MMR ay sapat lamang kung ang taong kinauukulan ay nakatanggap ng hindi bababa sa isang pagbabakuna laban sa tigdas bilang isang bata.
 • Kung ang indibidwal ay hindi kailanman nabakunahan laban sa tigdas bilang isang bata o kung ang katayuan ng pagbabakuna ay hindi malinaw, dalawang pagbabakuna sa tigdas (ibig sabihin, dalawang dosis ng bakuna sa MMR) ay kinakailangan.

Pagbabakuna sa MMR: mga epekto

Karamihan sa mga tao ay mahusay na kinukunsinti ang pagbabakuna sa MMR. Gayunpaman, ang reaksyon ng bakuna ay hindi gaanong karaniwan pagkatapos ng pangalawang pagbabakuna sa MMR kaysa pagkatapos ng una.

Ang mga reaksyon sa lugar ng pag-iiniksyon, tulad ng pamumula, pamamaga, at pananakit, ay kadalasang lumalabas nang pansamantala sa mga unang araw pagkatapos ng pagbabakuna. Ang mga ito ay hudyat na ang immune system ay tumutugon sa pagbabakuna.

Paminsan-minsan, namamaga ang mga kalapit na lymph node. Bilang karagdagan, ang banayad na pangkalahatang mga sintomas tulad ng pagkapagod, pananakit ng ulo, mga reklamo sa gastrointestinal o pagtaas ng temperatura ng katawan ay maaaring mangyari sa maikling panahon. Ang huli ay maaari ding sinamahan ng febrile convulsion sa mga sanggol at maliliit na bata. Gayunpaman, ito ay karaniwang nananatiling walang mga kahihinatnan.

Minsan ang banayad na pamamaga ng parotid gland ay nangyayari pagkatapos ng pagbabakuna sa MMR. Paminsan-minsan, ang mga kabataan at matatanda (ngunit napakabihirang bata) ay nag-uulat din ng magkasanib na kakulangan sa ginhawa. Ang banayad na pamamaga ng testicular pagkatapos ng pagbabakuna sa MMR ay posible rin ngunit bihira.

Napakabihirang, ang mga nabakunahang indibidwal ay may reaksiyong alerhiya sa bakunang MMR o may matagal na pamamaga ng magkasanib na bahagi. Paminsan-minsan, bumababa ang bilang ng mga platelet ng dugo, ngunit pansamantala lamang (ang mga platelet ng dugo = thrombocytes ay mahalaga para sa pamumuo ng dugo).

Sa ilang mga nakahiwalay na kaso sa buong mundo, ang pamamaga ng utak ay naiulat pagkatapos ng pagbabakuna sa MMR. Sa ngayon, gayunpaman, walang koneksyon sa pagitan ng pamamaga at pagbabakuna ng MMR ay napatunayan.

Pagbabakuna sa MMR at autism

Bilang karagdagan, ang kasunod na malakihan, mataas na kalidad na mga pag-aaral (hal., isang Danish na pag-aaral ng higit sa 530,000 mga bata) ay nagpakita na walang kaugnayan sa pagitan ng pagbabakuna ng MMR at autistic disorder.

Pagbabakuna sa MMR: sino ang hindi dapat tumanggap nito?

Ang mga medikal na propesyonal ay nagpapayo laban sa pagbabakuna sa MMR sa mga sumusunod na kaso:

 • Kung mayroong talamak na lagnat (> 38.5 degrees Celsius) o isang matinding matinding karamdaman
 • Sa kaso ng isang kilalang allergy sa isa sa mga bahagi ng bakuna sa MMR
 • Sa panahon ng pagbubuntis (tingnan sa ibaba)

Sa mga kaso ng malubhang kapansanan sa immune system (hal., ilang congenital immunodeficiencies, impeksyon sa HIV), ang mga apektadong indibidwal ay dapat makipag-usap sa kanilang gumagamot na manggagamot kung ang pagbabakuna sa MMR ay angkop. Ang pagkabigo sa pagbabakuna ay maaaring mangyari pangunahin dahil ang immune system ay masyadong mahina upang bumuo ng proteksyon ng bakuna.

Pagbabakuna sa MMR: pagbubuntis at paggagatas

Ang pagbabakuna sa MMR ay binubuo ng mga live na bakuna. Samakatuwid ito ay kontraindikado sa pagbubuntis. Ang mga buntis na kababaihan ay karaniwang hindi pinapayagan na tumanggap ng mga live na bakuna. Ang mga attenuated pathogens ay maaaring mapanganib para sa hindi pa isinisilang na bata, kahit na hindi ito nakakapinsala sa ina.

Pagkatapos ng pagbabakuna sa MMR, dapat iwasan ang pagbubuntis nang hindi bababa sa apat na linggo!

Gayunpaman, kung ang isang pagbabakuna ay naibigay nang hindi sinasadya, kadalasan ay hindi kinakailangan na wakasan ang pagbubuntis. Maraming inilarawan na pagbabakuna sa panahon o ilang sandali bago ang pagbubuntis na hindi nagresulta sa mas mataas na panganib ng mga malformations ng bata.