Mouth-to-Mouth Resuscitation sa mga Bata

Maikling pangkalahatang-ideya

 • Ano ang mouth-to-mouth resuscitation? Isang panukalang pangunang lunas kung saan ang isang first aider ay nagbubuga ng kanyang sariling hininga sa isang walang malay na tao kapag siya ay hindi na humihinga nang mag-isa.
 • Sa anong mga kaso? Kapag ang sanggol o bata ay hindi na humihinga nang mag-isa at/o may cardiovascular arrest.
 • Mga Panganib: Kung ang hangin ay hindi sinasadyang nakapasok sa tiyan ng bata, maaari itong magdulot ng pagsusuka. Ang mga nilalaman ng tiyan ay maaaring makapasok sa mga baga sa susunod na pagtulak ng bentilasyon.

Pag-iingat.

 • Kahit na ang isang bata na nakahiga na walang buhay ay natatakot sa iyo - huwag mo siyang hilahin at iling! Maaari mong masaktan ang bata (mas malala pa).
 • Para sa mga sanggol, huwag i-hyperextend ang ulo sa leeg. Maaari nitong paliitin ang daanan ng hangin at ang ibinubuga mong hangin ay maaaring makapasok sa tiyan sa halip na sa baga ng sanggol.
 • Magsimula sa limang paghinga. Kung ang sanggol ay hindi pa rin ipagpatuloy ang paghinga pagkatapos nito, simulan kaagad ang chest compression! Dalawang segundo ng isa pa, pagkatapos ng limang pagtulak suriin ang pulso.

Paano gumagana ang mouth-to-mouth resuscitation sa isang bata?

Bago ka magsimulang huminga, suriin ang kamalayan ng bata sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya, paghawak sa kanya, dahan-dahang pagkurot sa kanya o dahan-dahang niyugyog. Kung ang bata ay walang malay at hindi humihinga, dapat mong simulan kaagad ang pagbibigay ng hininga.

Donasyon ng hininga para sa mga sanggol at maliliit na bata

Ang mga sanggol ay mga bata hanggang sa katapusan ng unang taon ng buhay. Ang mga bata sa ika-2 at ika-3 taon ng buhay ay tinatawag na mga sanggol.

 1. Ang ulo ng sanggol ay dapat nasa neutral na posisyon (huwag mag-overstretch!). Dahil ang ulo ng isang sanggol sa nakahiga na posisyon ay karaniwang bahagyang nakayuko pasulong, kinakailangan na bahagyang itaas ang baba para sa isang neutral na posisyon nang hindi baluktot ang leeg pabalik. Sa isang sanggol, ang ulo ay maaaring masyadong bahagyang hyperextended.
 2. Huminga bago mo isara ang bibig at ilong ng bata gamit ang iyong nakabukang bibig.
 3. Bitawan muli ang bibig ng bata at pagmasdan kung bumababa muli ang dibdib. Pagkatapos ay ihatid ang susunod na hininga.
 4. Kung ang dibdib ng bata ay hindi tumaas habang naghahatid ng hininga o kailangan mo ng maraming presyon upang umihip sa hangin, tingnan kung may banyagang katawan o sumuka sa daanan ng hangin. Kung gayon, dapat mong alisin ito.
 5. Kung hindi ka pa rin makakita ng anumang mga palatandaan ng buhay (pulso, paghinga, kusang paggalaw, pag-ubo), dapat mong simulan kaagad ang cardiac massage, na kahalili ito ng rescue breathing. Ang mga may karanasan at/o sinanay na mga rescuer ay inirerekomenda na gumamit ng ritmo na 15:2 (ibig sabihin, 15 x cardiac pressure massage at 2 x breath donation sa kahalili), walang karanasan o, kung kailangan mong magbigay ng tulong nang mag-isa, ang 30:2 na ritmo.

Donasyon ng hininga sa mas matatandang bata

 1. Para sa mga batang may edad na tatlo at mas matanda, bahagyang i-hyperextend ang ulo para sa mouth-to-mouth resuscitation upang mabuksan ang daanan ng hangin. Upang gawin ito, hawakan ang ulo ng bata sa baba at noo at dahan-dahang ilagay ito nang kaunti sa likod ng leeg.
 2. Isara ang ilong ng bata gamit ang iyong hinlalaki at hintuturo.
 3. Huminga nang normal, ilagay ang iyong bibig sa ibabaw ng bata.
 4. Bitawan muli ang bibig ng bata at pagmasdan kung bumababa muli ang dibdib. Pagkatapos ay ihatid ang susunod na hininga.
 5. Sa una, magbigay ng limang ganoong paghinga. Pagkatapos ay subukang damhin ang pulso ng bata at tingnan kung ang bata ay nagsisimula nang huminga nang mag-isa.
 6. Ipagpatuloy ang resuscitation hanggang ang bata ay humihinga nang mag-isa o dumating ang mga emergency na serbisyo.

Kailan ako magbibigay ng mouth-to-mouth resuscitation sa isang bata?

Mga panganib ng donasyon sa paghinga sa mga bata

Lalo na sa napakabata na mga bata, ang anatomy ng daanan ng hangin ay medyo naiiba sa mga nasa hustong gulang. Samakatuwid, hindi mo dapat i-hyperextend ang ulo ng isang sanggol (mga bata hanggang isang taong gulang), dahil ito ay magpapaliit sa maselang mga daanan ng hangin. Ang paghahatid ng hininga ay hindi magtatagumpay o hindi sapat na magtatagumpay.

Sa kabila ng mga potensyal na panganib na ito, sa isang emergency hindi ka dapat mag-atubiling ibigay ang iyong hininga sa isang bata na huminto sa paghinga. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao ay nakaligtas sa isang respiratory arrest sa loob lamang ng ilang minuto. Samakatuwid, ang mabilis na mouth-to-mouth resuscitation ay maaaring magligtas ng buhay ng isang bata.