Mucus Plug: Function, Hitsura, Discharge

Ano ang function ng mucus plug?

Dahilan ng paglabas ng mucus plug.

Kapag ang sanggol ay handa na para sa kapanganakan, ang katawan ay gumagawa ng mga prostaglandin. Ang mga hormone na ito ay nagiging sanhi ng pagbabago ng cervical tissue ("cervical ripening"), at ang mucus plug ay natanggal. Magsanay ng mga contraction o ang unang regular na contraction sa panahon ng pagbubukas ng yugto ng panganganak, kapag ang cervix ay nagsimulang magbukas, kung minsan ay nagiging sanhi din ito ng pagtanggal.

Paano mo makikilala ang mucus plug?

Kung ito ay isang mucus plug na walang dugo, ito ay kadalasang mapuputi. Kadalasan, gayunpaman, ang mga bakas ng dugo ay nahahalo din. Ito ay nagpapahiwatig na ang cervix ay unti-unting nagbubukas: Ang dugo ay nagmumula sa maliliit na daluyan ng lining ng matris na napunit habang lumalawak ang cervix. Ang light bleeding ay tinatawag na drawing bleeding. Depende sa kung ito ay luma o sariwang dugo, ang mucus plug ay light red o brownish ang kulay.

Mula sa ika-38 linggo ng pagbubuntis, ang pagluwag ng mucus plug ay isang klasikong palatandaan na malapit na ang kapanganakan at malapit nang magsimula ang pagbubukas. Gayunpaman, kapag napansin ng isang babae na natanggal ang plug, maaaring lumipas ang ilang araw bago mangyari ang mga unang tunay na contraction. Samakatuwid, kung ang mucus plug ay natanggal, hindi mo kailangang pumunta kaagad sa ospital. Kapag nakakaranas ka ng regular at masakit na contraction dapat kang pumunta.