Multiple Personality Disorder

Multiple Personality Disorder: Paglalarawan

Ang multiple personality disorder ay tinutukoy na ngayon ng mga propesyonal bilang dissociative identity disorder. Ito ay dahil, mahigpit na nagsasalita, ito ay hindi isang tunay na personality disorder. Ang katangian ng multiple personality disorder ay ang iba't ibang bahagi ng personalidad ng isang tao ay lumilitaw nang hiwalay sa isa't isa, nang hindi sila kailangang abalahin.

Kadalasan, ang mga apektadong tao ay nakabuo ng isang bahagi ng kanilang pagkatao na huminto sa pag-unlad nito sa panahon ng pagkabata. Ang bahaging ito ng personalidad ay nasa antas ng isang bata sa mga tuntunin ng kanyang mental at pisikal na kakayahan. Ito ay maaaring mangahulugan, halimbawa, na ang tao sa ganitong estado ay hindi maaaring magsulat o magbasa.

Ang multiple personality disorder ay nangyayari sa humigit-kumulang 1.5 porsiyento ng populasyon. Ang mga babae at lalaki ay halos pantay na madalas na apektado.

Multiple personality disorder: sintomas

Ayon sa International Classification of Mental Disorders (ICD-10), ang mga sumusunod na sintomas ay dapat na naroroon para sa diagnosis ng multiple personality disorder:

  • Ang bawat personalidad ay may sariling mga alaala, kagustuhan, kakayahan at pag-uugali.
  • Bawat isa sa kanila ay may ganap na kontrol sa pag-uugali ng tao sa isang tiyak na oras (kahit na paulit-ulit).
  • Ang apektadong tao ay walang kakayahang alalahanin ang mahalagang personal na impormasyon kung ito ay may kinalaman sa isa pang personalidad na hindi "naroroon" sa panahong iyon.

Multiple Personality Disorder: Mga Sanhi at Panganib na Salik.

Ang multiple personality disorder ay kadalasang resulta ng matinding karanasan ng pang-aabuso. Ayon sa mga pag-aaral, higit sa 90 porsiyento ng mga apektado ay dumanas ng trauma sa maagang pagkabata. Halimbawa, ang mga apektadong indibidwal ay nag-uulat na sila ay sekswal na inabuso ng maraming tao bilang bahagi ng isang ritwal o sapilitang sa prostitusyon ng bata. Ang karahasan at pagpapahirap ay maaari ding mag-trigger ng multiple personality disorder.

Ang mga bata ay mayroon ding mas mataas na kakayahang mag-dissociate. Sa paglipas ng panahon, binibigyan nila ang iba't ibang bahagi ng personalidad ng kanilang sariling pangalan, edad at kasarian.

Mga kritika

Ang dissociative personality disorder ay palaging paksa ng kontrobersya. Itinatanggi ng mga kinatawan ng tinatawag na sociocognitive model na ang multiple personality disorder ay isang klinikal na larawan. Ipinapalagay nila na ang therapist ay nakikipag-usap sa pasyente sa ideya ng iba't ibang bahagi ng personalidad o na ang mga pasyente ay gumaganap ng mga sintomas upang makakuha ng atensyon.

Multiple personality disorder: pagsusuri at diagnosis

Ang unang hakbang ay isang detalyadong talakayan sa pagitan ng doktor at ng pasyente. Ang mga posibleng tanong na maaaring itanong ng doktor ay kinabibilangan ng:

  • Nararamdaman mo ba kung minsan na may pagtatalo sa loob mo tungkol sa kung sino ka talaga?
  • Mayroon ka bang mga dialogue sa iyong sarili?
  • Sinasabi ba sa iyo ng ibang tao na kung minsan ay kumikilos ka bilang ibang tao?

Ang mga klinikal na talatanungan ay tumutulong sa pag-diagnose ng dissociative identity disorder.

Ang diagnosis ng dissociative identity disorder ay mahirap. Ang mga maling diagnosis ay hindi karaniwan. Ito ay dahil ang mga apektado ay karaniwang dumaranas ng iba pang mga sakit sa pag-iisip (hal., mga karamdaman sa pagkain, depresyon) na nagtatakip sa dissociative identity disorder. Bilang karagdagan, maraming mga pasyente na may multiple personality disorder ang nagpapaliit sa kanilang mga sintomas.

Multiple Personality Disorder: Paggamot

Multiple Personality Disorder: Psychotherapy

Sa unang yugto ng therapy, pinapatatag ng therapist ang pasyente. Ang pasyente ay dapat makaramdam ng ligtas at bumuo ng tiwala. Pagkatapos lamang ay maaaring malutas ang mga traumatikong karanasan nang magkasama. Kadalasan, ang mga apektado ay may baluktot na imahe ng mga traumatikong kaganapan at naniniwala, halimbawa, na sila mismo ang may kasalanan sa pang-aabuso. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa trauma, mauunawaan ng pasyente kung ano talaga ang nangyari.

Kapag nalaman ng pasyente ang lahat ng panloob na bahagi, lalo siyang nagkakaroon ng pagkakakilanlan. Ang mas mahusay na mga bahagi ng personalidad ay isinama, mas madali para sa taong kinauukulan na makayanan ang pang-araw-araw na buhay.

Multiple Personality Disorder: Mga Gamot

Sa ngayon, walang mga gamot na naaprubahan para sa paggamot ng multiple personality disorder. Gayunpaman, sa ilang mga kaso, ang mga doktor ay gumagamit ng mga antipsychotic na gamot (hal., risperidone) para gamutin ang kasabay na pagtulog o anxiety disorder, o mga selective serotonin reuptake inhibitors (hal., fluoxetine) para gamutin ang mga sintomas ng depresyon.

Multiple personality disorder: kurso ng sakit at pagbabala