Nasa ospital ang anak ko

Nais ng mga ospital ng mga bata na gawing mas madali hangga't maaari para sa maliliit na bata na mag-adjust sa dayuhang kapaligiran. Ang mga nursing staff ay hindi lamang espesyal na sinanay mula sa isang medikal na punto ng view, ngunit din attuned sa mga espesyal na pangangailangan at mga problema ng kanilang maliit na singil. Kadalasan, may mga guidebook para sa mga magulang sa mga ward, kung saan ang pang-araw-araw na gawain ng ward ay inilarawan nang detalyado.

Tip: Huwag matakot na lumapit sa mga tauhan at ipahayag ang iyong mga tanong o kahilingan tungkol sa iyong anak.

Huwag mong pababayaan ang iyong anak!

Ito ay lalong mahalaga na ang isang bata ay hindi naiwang mag-isa sa ospital. Ang nanay, tatay o isa pang malapit na tagapag-alaga ay dapat na malapit sa kanya nang madalas hangga't maaari.

Samantala, isinasaalang-alang ng mga klinika ang pagkaunawa na ang mga bata ay dumaranas ng tunay na kawalan kapag sila ay hiwalay sa kanilang mga magulang. Para sa ilang mga bata, ang paghihiwalay ay maaaring maging traumatizing.

Ano ang kinatatakutan ng iyong anak sa ospital

Sabihin din sa iyong anak na mananatili ka sa kanya at hindi mo siya pababayaan. Ito ay dapat pagkatapos ay totoo, siyempre. Kung aalis ka (kailangan), sabihin nang eksakto kung kailan ka babalik at manatili din dito. Sa halip, sabihin na babalik ka sa ibang pagkakataon, kahit na maaari kang pumunta doon nang mas maaga, kaysa sa kabaligtaran. Ang mga bata ay nangangailangan ng pakiramdam ng katatagan, lalo na sa sitwasyon ng ospital.

Huwag makipag-usap sa tindahan sa doktor sa harap ng bata; maaaring pakiramdam niya ay iniwan siya. Isama ito sa usapan at huwag itago ang mangyayari. Kung masakit ang pagsusuri, ihanda ang isang bata para dito at huwag sabihin ang kabaligtaran. Dahil dito, mawawalan ng tiwala ang isang bata sa mga magulang.

Paano gawing komportable ang iyong anak

” Dalhin ang mga pamilyar na bagay sa iyo: Gamit ang paboritong teddy bear, ang paboritong pacifier at ang paboritong unan, mas masasanay ang iyong anak sa banyagang kapaligiran.

” Pagbisita sa ibang mga bata: Kung ang iyong anak ay pumasok sa kindergarten o elementarya, maaari mong malaman kung ang ibang mga bata ay pinapayagang bumisita. Ang ilang mga ospital ay may mga espesyal na "araw ng mga bata" para sa layuning ito. Ang mga bata ay ipinapakita sa paligid, at sinabi sa iyo kung ano ang pakiramdam ng nasa ospital. Ang mga bata ay kadalasang nagiging mas kalmado kapag sila ay nasa isang lugar noon at nakakakuha ng pakiramdam ng kontrol at kaligtasan.

May-akda at mapagkukunan ng impormasyon