Nurofen Melt Tablets: Mga Epekto

Maikling pangkalahatang-ideya

Epekto

Ang Nurofen melting tablet bawat isa ay naglalaman ng 200 mg ibuprofen. Ang aktibong sangkap na ito ay isa sa mga tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Pinipigilan nito ang ilang mga enzyme sa katawan at sa gayon ay ang pagbuo ng mga prostaglandin. Ito ay mga messenger substance na kasangkot sa pagbuo ng pamamaga, pananakit at lagnat.

Nurofen melting tablets para sa mga bata

Ang Nurofen melting tablets na 200 mg ay inaprubahan para sa mga batang anim na taon at mas matanda. Natutunaw ang mga ito sa bibig - kaya ang mga tablet ay hindi kailangang lunukin, na isang kalamangan sa mga bata.

Ang mga natutunaw na tableta ay hindi dapat ibigay sa mga batang wala pang anim na taong gulang. Ang mga paghahanda ng ibuprofen sa mas angkop na mga form ng dosis ay magagamit para sa kanila - halimbawa, isang juice (tulad ng Nurofen Junior Fever at Pain Juice) sa halip na mga natutunaw na tablet.

Kung ang paggamit ng Nurofen melting tablets sa mga bata (at mga kabataan) ay kinakailangan para sa higit sa tatlong araw, dapat kang kumunsulta sa isang doktor. Ang parehong naaangkop kung ang mga sintomas ay lumala sa kabila ng pag-inom ng gamot.

Dosis at paggamit

Kapag gumagamit ng Nurofen 200 mg Lemon / Mint, sundin ang mga tagubilin sa leaflet ng package o ang mga rekomendasyong ibinigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko.

Bilang pangkalahatang tuntunin, uminom ng Nurofen 200 mg Lemon / Mint tablets sa pinakamababang dosis na magpapaginhawa sa iyong mga sintomas. Panatilihing maikli ang tagal ng paggamit hangga't maaari.

Ang mga Nurofen tablet na ito ay hindi chewable o lozenges – hindi mo ngumunguya o sinisipsip ang mga ito, ngunit hayaan lamang silang matunaw (maghiwa-hiwalay) sa iyong dila. Hindi kinakailangang uminom ng kahit ano bilang karagdagan.

Ang mga may sensitibong tiyan ay dapat uminom ng mga natutunaw na tablet kasama ng pagkain.

Dosis

Ang dosis ng Nurofen melting tablet ay depende sa edad o timbang ng katawan (sa mga bata):

Ang mga bata mula anim hanggang siyam na taon (tinatayang 20 – 28 kg) ay binibigyan ng isang melting tablet at – kung kinakailangan – isa pa sa pagitan ng anim hanggang walong oras. Sa loob ng 24 na oras, dapat ibigay ang maximum na tatlong tableta (ibig sabihin, maximum na 600 mg ibuprofen sa kabuuan).

Ang inirerekomendang dosis ng Nurofen melting tablets para sa higit sa 12 taong gulang at matatanda ay isa hanggang dalawang melting tablet tuwing apat hanggang anim na oras. Gayunpaman, ang kabuuan ay hindi dapat lumampas sa anim sa loob ng 24 na oras (ibig sabihin, maximum na 1,200 mg ng ibuprofen).

Tagal ng paggamit

Ang Nurofen melting tablets ay dapat lamang inumin sa maikling panahon. Kung ang mga bata at kabataan ay hindi bumuti pagkatapos ng tatlong araw o mas malala pa ang pakiramdam, ipinapayong magpakonsulta sa medikal.

Ang mga sumusunod ay nalalapat sa tagal ng paggamit ng mga tabletang Nurofen sa mga matatanda: kung ang lagnat ay hindi humupa pagkatapos ng tatlong araw o ang sakit ay hindi humupa pagkatapos ng apat na araw, ang isang pagbisita sa doktor ay inirerekomenda.

Kapag ipinapayo muna ang konsultasyon sa medikal

Sa ilang partikular na kaso, dapat kang kumunsulta sa doktor o parmasyutiko bago gamitin ang Nurofen Melting Tablets, tulad ng:

 • mga impeksyon: Maaaring takpan ng Nurofen ang kanilang mga palatandaan (hal., lagnat, pananakit) upang ang impeksiyon ay matuklasan at magamot nang huli. Kung nagpapatuloy o lumala ang impeksiyon habang ginagamit ang Nurofen, magpatingin kaagad sa iyong doktor.
 • Systemic lupus erythematosus (SLE).
 • ilang mga congenital disorder ng hematopoiesis (hal., acute intermittent
 • porphyria)
 • mga karamdaman sa coagulation ng dugo
 • talamak na nagpapaalab na sakit sa bituka (ulcerative colitis, Crohn's disease)
 • may kapansanan sa paggana ng bato o atay
 • kasalukuyang mga sakit sa puso tulad ng cardiac insufficiency (heart failure) at angina pectoris
 • kasaysayan ng atake sa puso, bypass surgery, stroke, TIA (“mini-stroke”) o peripheral arterial disease (CAD)
 • kasalukuyan o nakaraang sakit sa puso o stroke sa pamilya
 • altapresyon
 • dyabetis
 • mataas na kolesterol
 • Mga Smoker

Gayundin, kung kasalukuyan mong sinusubukang magbuntis, dapat mong talakayin nang maaga ang paggamit ng Nurofen Meltablets sa isang doktor o parmasyutiko.

Pagmamaneho at kakayahang magpatakbo ng makinarya

Kung kukuha ka ng Nurofen Schmelztabletten sa maikling panahon lamang, ito ay magkakaroon ng kaunti o walang epekto sa iyong kakayahang aktibong makibahagi sa trapiko sa kalsada o sa pagpapatakbo ng makinarya.

Mga madalas itanong tungkol sa Nurofen Schmelztabletten

Gaano katagal gumagana ang Nurofen Meltablets?

Ang nakakapagpapawala ng sakit na epekto ng ibuprofen, ang aktibong sangkap sa mga natutunaw na tablet, ay karaniwang tumatagal ng mga apat hanggang anim na oras.

Pagkatapos uminom ng ibuprofen, ang aktibong sangkap sa mga natutunaw na tablet, karaniwang tumatagal ng humigit-kumulang kalahating oras para maramdaman ang epektong nakakapagpawala ng sakit. Kung kinuha kasama ng pagkain, ang simula ng pagkilos ay maaaring bahagyang maantala.

Ano ang maaaring gamitin ng Nurofen melting tablets?

Ang mga natutunaw na tablet ng Nurofen ay angkop para sa pag-alis ng banayad hanggang sa katamtamang matinding pananakit (tulad ng pananakit ng ngipin, pananakit ng ulo o regla). Maaari din silang kunin upang gamutin ang lagnat.

Gaano kadalas maaaring inumin ang Nurofen fused tablets?

Ang mga batang nasa pagitan ng anim at siyam na taong gulang (20 – 28 kg na timbang sa katawan) ay maaaring tumagal ng hanggang tatlong Nurofen 200 mg fused tablet bawat araw. Para sa 10- hanggang 12 taong gulang (29 – 40 kg), ang maximum na pang-araw-araw na dosis ay apat na natutunaw na tablet. Ang mga batang higit sa 12 taong gulang, kabataan, at matatanda ay maaaring tumagal ng hanggang anim na melting tablet araw-araw.

Sa anong pagitan maaaring inumin ang Nurofen melting tablets?

Ang mga batang nasa pagitan ng anim at siyam na taong gulang (20 – 28 kg) ay maaaring bigyan ng Nurofen Enamel Tablet sa pagitan ng anim hanggang walong oras. Para sa mas matatandang mga bata, kabataan at matatanda, ang pagitan ng apat hanggang anim na oras ay inirerekomenda.