Paggamot sa Obesity: Mga Kinakailangan at Layunin

Ano ang isang lunas sa labis na katabaan at ano ang mga layunin nito?

Ang "Cure" ay karaniwang isang lumang termino para sa mga medikal na hakbang na nagsisilbing pigilan o rehabilitasyon ("rehab") pagkatapos ng sakit. Alinsunod dito, ang mga opisyal na pangalan para sa lunas ay preventive service at rehabilitation, at ang terminong curative procedure ay karaniwang ginagamit din.

Ang mga serbisyong pang-iwas ay mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na nilayon upang maiwasan ang pag-unlad ng isang sakit. Ang mga serbisyo sa rehabilitasyon, sa kabilang banda, ay nagsisilbi upang pagaanin ang mga negatibong kahihinatnan ng isang umiiral nang sakit at upang maiwasan ang kahihinatnan ng pinsala. Ang lahat ng mahalagang impormasyon tungkol sa legal na balangkas ng "mga pagpapagaling" ay matatagpuan sa Social Code V at VI. Ang mga legal na tekstong ito ay eksaktong tumutukoy kung ano ang mga layunin ng isang lunas at kung anong mga kondisyon ang dapat matupad bago ito maangkin.

Ang mga praktikal na pagsasanay tulad ng pagluluto nang magkasama at isports ay samakatuwid ay bahagi ng pangunahing konsepto sa maraming mga klinika sa labis na katabaan. Ang pokus ng lunas sa labis na katabaan ay hindi ang pagbaba ng timbang ng mga kalahok sa maikling panahon na may diyeta. Sa halip, ang pagtuon ay sa pagtuklas ng maling pamumuhay at mga gawi sa pagkain nang magkasama at palitan ang mga ito ng mga bagong natutunang gawi. Ang mga alok at ang kongkretong kurso ng isang paggamot sa labis na katabaan ay nag-iiba depende sa klinika ng labis na katabaan.

Ang paggamot sa labis na katabaan ay pangunahing ginagawa ng mga taong sobra na sa timbang, na katumbas ng katabaan at kung saan ang mga nakaraang konserbatibong therapy ay hindi matagumpay. Ang paggamot sa labis na katabaan ay karaniwang isang panukalang rehabilitasyon. Hindi lahat ng kaso ng labis na katabaan ay mayroon nang pangalawang sakit. Samakatuwid, bilang karagdagan sa pagbabawas ng timbang, kasama rin sa mga layunin ng therapy ang:

  • Pag-iwas sa mga malubhang pangalawang sakit at pagbabawas ng panganib na mangyari ang mga ito
  • Bawasan ang panganib ng kamatayan
  • @ Pagbutihin ang pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay

Sino ang nagbabayad para sa bariatric na pagpapagaling?

Outpatient o inpatient?

Karaniwang isinasaalang-alang ang paggamot sa spa kapag hindi sapat ang karaniwang mga medikal na hakbang para sa pag-iwas o paggamot sa isang sakit. Maraming mga hakbang sa pag-iwas at rehabilitasyon ang inaalok kapwa sa isang outpatient at inpatient na batayan. Sa setting ng outpatient, ang mga hakbang ay karaniwang nagaganap malapit sa bahay. Ang mga gastos para sa magdamag na pamamalagi at pagkain ay hindi saklaw. Sa kaso ng isang inpatient na lunas sa labis na katabaan, ang mga kalahok ay nasa kaukulang obesity cure clinic para sa isang tiyak na tagal ng panahon (karaniwan ay tatlong linggo).

Sa nakalipas na mga taon, ang mga ahensya ng pagpopondo para sa mga pagpapagaling (pension insurance, mga kompanya ng segurong pangkalusugan) ay may kaugaliang magsulong ng pangunahing mga hakbang sa pag-iwas at rehabilitasyon ng outpatient. Ang mga hakbang sa inpatient, sa kabilang banda, ay lalong tinatanggihan. Ang mga hakbang sa outpatient ay kadalasang mas paborable para sa mga nagbabayad. Lalo na para sa paggamot ng labis na katabaan, gayunpaman, ang isang inpatient na lunas ay karaniwang mas epektibo kaysa sa isang outpatient na lunas.

Ang ina o ama-anak na lunas para sa labis na katabaan

Pag-aaplay para sa isang lunas sa labis na katabaan

Ang isang lunas sa labis na katabaan ay dapat ilapat sa yunit ng gastos bago ito maaprubahan kung ang mga kinakailangang kinakailangan ay natutugunan. Una sa lahat, dapat mong malaman kung ang iyong sariling pondo ng segurong pangkalusugan o ang pondo ng pensiyon ng seguro ay ang tamang tatanggap para sa aplikasyong ito. Ipapadala sa iyo ng yunit ng gastos ang mga dokumento ng aplikasyon. Dapat kumpletuhin ang mga ito kasama ng isang manggagamot na awtorisadong magsumite ng aplikasyon. Ang ibig sabihin ng karapat-dapat ay dapat matugunan ng doktor ang ilang partikular na kinakailangan upang payagang magsumite ng mga aplikasyon (halimbawa, para sa paggamot sa labis na katabaan). Bilang isang patakaran, ang tamang contact person para sa isang spa application ay ang doktor ng pamilya.

Kung naaprubahan, mayroon kang apat na buwan upang simulan ang lunas. Kung hindi mo gagawin, mag-e-expire ang entitlement. Sa karamihan ng mga kaso, tinutukoy ng nagbabayad ang pasilidad (klinika sa obesity, klinika para sa paggamot sa obesity) kung saan magaganap ang paggamot. Sa ilang kompanya ng segurong pangkalusugan, makakatanggap ka ng seleksyon ng mga posibleng kasosyo sa kontrata kung saan maaari kang pumili. Sa ilang mga kaso, posibleng tumukoy ng gustong lokasyon. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga aplikante ay tumatanggap ng mail mula sa klinika ng spa sa ilang sandali pagkatapos ng abiso ng pag-apruba na may impormasyon sa karagdagang pamamaraan.

Anong mga kinakailangan ang dapat matugunan para sa paggamot sa spa?

Depende sa nagbabayad, ang pamantayan sa pagbubukod ay maaaring kailangang isaalang-alang. Halimbawa, ang mga pensiyonado o sibil na tagapaglingkod ay hindi nababayaran ng rehab ng German pension insurance.

Kung sakaling tanggihan ang aplikasyon para sa obesity rehab, mayroon kang opsyon na magsumite ng pagtutol nang nakasulat. Mahalagang sumunod ka sa limitasyon sa oras (karaniwang 28 araw mula sa pagtanggap ng desisyon). Sa maraming mga kaso, ang mga aplikasyon para sa isang bariatric na lunas na una ay tinanggihan ay matagumpay sa ikalawang pagtatangka.

Kung ang pagtutol ay tinanggihan din, kung minsan ay kinakailangan na pumunta sa korte ng lipunan upang ipatupad ang paghahabol para sa isang lunas. Sa ilang mga kaso, maaaring tumagal ng ilang taon bago maabot ang isang pinal na desisyon. Samakatuwid, ang mga aplikante ay dapat na masinsinang makitungo sa paksa bago ang unang aplikasyon at ipaalam sa kanilang sarili nang detalyado ang tungkol sa proseso ng pag-aaplay para sa isang lunas sa labis na katabaan.