Obsessive-Compulsive Disorder: Depinisyon, Therapy, Mga Sanhi

Ano ang sapilitang paghuhugas?

Sa paggawa nito, palagi nilang sinusunod ang isang napaka-espesipikong ritwal, na kanilang sinusunod nang maingat. Ang isang pagkakamali ay sapat na upang ma-trigger muli ang hindi kasiya-siyang pag-iisip - ang mapilit na aksyon ay muling ipapakilos.

Ang mga taong may sapilitang paghuhugas ay batid na ang kanilang mga takot ay labis na labis, at samakatuwid ay nahihiya sila sa kanilang mga pamimilit. Ang ilan ay umalis sa mga kaibigan at pamilya.

Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa mga sanhi, pagsusuri at paggamot ng mga obsessive-compulsive disorder tulad ng compulsive washing sa artikulong Obsessive-compulsive disorder. Doon mo rin mababasa kung ano ang posibleng tulong sa sarili.

Ang sobrang kalinisan ay kadalasang hindi malusog

Ang takot sa bakterya ay laganap. Kahit na maraming mga tao na walang paghuhugas sapilitan ay naiisip na ang pag-iisip ng bakterya ay hindi kasiya-siya at kung minsan ay naglilinis at madalas na naghuhugas ng kanilang sarili. Ang kalinisan ay kadalasang intuitive na nauugnay sa kalusugan.

Paano ginagamot ang sapilitang paghuhugas?

Mahalaga na ang mga taong may sapilitang paghuhugas ay humingi ng propesyonal na tulong. Dahil ang mga pamimilit ay bihirang masakop sa kanilang sarili.

Sinasamahan ng therapist ang mga pasyente sa kanilang paghaharap hanggang sa magawa nila ang mga pagsasanay sa kanilang sarili. Bilang karagdagan, ang mga gamot tulad ng selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ay ginagamit sa therapy ng obsessive-compulsive disorder.

Ano ang mga sanhi?