Olanzapine: Mga Epekto, Aplikasyon, Mga Side Effect

Paano gumagana ang olanzapine

Ang Olanzapine ay isang gamot mula sa grupo ng mga tinatawag na atypical antipsychotics. Mayroon itong antipsychotic effect (laban sa psychoses), isang antimanic effect (laban sa isang malakas na pagtaas ng drive na nangyayari sa mga phase) at isang mood-stabilizing effect, kaya naman, hindi tulad ng iba pang antipsychotics, ito ay naaprubahan para sa paggamot ng mga bipolar disorder.

Sa utak at spinal cord (central nervous system), ang interaksyon ng iba't ibang nerve messenger (neurotransmitters) ay nagsisiguro na ang isang tao ay nakakaramdam ng balanse at maaaring tumugon nang naaangkop sa ilang mga sitwasyon (tulad ng kaguluhan, kagalakan, takot, atbp.). Para sa layuning ito, ang iba't ibang messenger substance (tulad ng serotonin at dopamine) ay inilalabas ng mga nerve cell kung kinakailangan at kalaunan ay muling sinisipsip at iniimbak.

Absorption, degradation at excretion

Pagkatapos ng pagsipsip sa pamamagitan ng bibig (bawat bibig), ang olanzapine ay mahusay na hinihigop mula sa bituka papunta sa dugo. Ang pagkasira ay nangyayari sa atay na may paglahok ng enzyme CYP1A2. Ang mga produkto ng pagkasira ay inilalabas pangunahin sa pamamagitan ng bato.

Kapag ibinibigay sa kalamnan (intramuscularly) bilang isang depot injection, ang gamot ay unti-unting inilalabas mula sa nabuong depot sa mas mahabang panahon. Gayunpaman, ang pagkasira at paglabas ay nananatiling magkapareho sa pagsipsip sa pamamagitan ng bibig.

Kailan ginagamit ang olanzapine?

Ang mga indikasyon para sa paggamit (mga indikasyon) ng olanzapine ay kinabibilangan ng:

  • Skisoprenya
  • Manic episode sa konteksto ng isang bipolar disorder (kung tumugon ang pasyente, angkop din ang olanzapine para maiwasan ang manic phase)

Paano ginagamit ang olanzapine

Ang aktibong sangkap na olanzapine ay karaniwang kinukuha sa anyo ng mga tablet o natutunaw na tablet. Sa mga talamak na kaso, ang aktibong sangkap ay maaari ring direktang iturok sa dugo.

Sa mga pasyente na stably naka-adjust sa olanzapine, ang aktibong sangkap ay maaaring iturok sa kalamnan bilang isang depot injection - upang maiwasan ang pag-inom ng mga tablet araw-araw. Ang iniksyon ay paulit-ulit tuwing dalawa o apat na linggo ng gumagamot na manggagamot.

Ano ang mga side effect ng olanzapine?

Kadalasan, iyon ay, sa higit sa sampung porsyento ng mga ginagamot, ang olanzapine ay nagdudulot ng mga side effect tulad ng pagtaas ng timbang at pag-aantok.

Kadalasan (sa isa hanggang sampung porsyento ng mga ginagamot), ang paggamot ay nagdudulot ng mga pagbabago sa bilang ng dugo, pagkahilo, tuyong bibig, paninigas ng dumi, at pagbaba ng presyon ng dugo (lalo na sa mabilis na pagbabago sa posisyon, tulad ng mabilis na pagbangon mula sa pagkakahiga).

Ano ang dapat isaalang-alang kapag kumukuha ng olanzapine?

Contraindications

Ang Olanzapine ay hindi dapat gamitin sa:

  • narrow-angle glaucoma (form ng glaucoma)

Ang pag-iingat ay pinapayuhan din sa:

  • pagpapalaki ng prostate (prostatic hyperplasia)
  • Pyloric stenosis (pagpapaliit sa lugar ng labasan ng tiyan)

Interaksyon sa droga

Maaaring pataasin ng Olanzapine ang mga epekto ng mga gamot sa presyon ng dugo (hal., mga ACE inhibitor, sartans, beta blocker) o mga gamot sa pagtulog (hal., benzodiazepines, antihistamines) na sabay na iniinom.

Pinapataas ng alkohol ang mga sedative effect ng olanzapine.

Magkaroon ng kamalayan sa mga pakikipag-ugnayang ito lalo na kapag nagmamaneho o nagpapatakbo ng mabibigat na makinarya.

Ang Olanzapine ay pinaghiwa-hiwalay sa atay pangunahin sa pamamagitan ng enzyme CYP1A2. Ang iba pang mga gamot na humaharang o nag-udyok (pagtaas sa aktibidad ng) enzyme na ito ay maaaring pataasin o bawasan ang epekto at mga side effect ng olanzapine:

Ang mga inhibitor ng CYP1A2 tulad ng fluvoxamine (antidepressant) at ciprofloxacin (antibiotic) ay maaaring magpapataas ng mga epekto ng olanzapine. Ang mga CYP1A2 inducers gaya ng carbamazepine (gamot sa epilepsy) at usok ng tabako ay maaaring magpapahina ng mga epekto ng olanzapine sa pamamagitan ng pagpapabilis sa pagkasira ng gamot.

Trafficability at pagpapatakbo ng mga makina

Kasama ang doktor, dapat itong mapagpasyahan kung ang aktibong pakikilahok sa trapiko sa kalsada o ang pagpapatakbo ng mabibigat na makinarya ay posible.

Mga paghihigpit sa edad

Napakakaunting karanasan sa paggamit ng olanzapine sa mga bata at kabataan. Samakatuwid, ang paggamot ay dapat lamang ibigay ng napakaraming mga manggagamot kung ang indibidwal na benepisyo ay malinaw na mas malaki kaysa sa katumbas na panganib.

Pagbubuntis at paggagatas

Ayon sa mga eksperto, ang mga napatunayang alternatibo (risperidone, quetiapine) ay dapat gamitin sa halip na olanzapine sa panahon ng pagbubuntis. Gayunpaman, kung ang isang babae ay mahusay na nababagay sa aktibong sangkap (magandang efficacy na may magandang tolerability), maaari itong patuloy na inumin sa panahon ng pagbubuntis.

Ang paggamit ng olanzapine sa panahon ng pagbubuntis ay maaaring magdulot ng mga karamdaman sa pagsasaayos sa bagong panganak pagkatapos ng kapanganakan. Dapat bigyang-pansin ito ng mga manggagamot.

Paano kumuha ng gamot na may olanzapine

Ang mga gamot na naglalaman ng olanzapine ay nangangailangan ng reseta sa Germany, Austria, at Switzerland dahil ang tagumpay ng paggamot ay dapat na regular na sinusubaybayan ng isang doktor. Maaari mo lamang makuha ang gamot mula sa isang parmasya na may reseta mula sa iyong doktor.

Gaano katagal nalaman ang olanzapine?

Ang Olanzapine ay medyo bagong gamot. Ito ay binuo mula sa tinatawag na "classic antipsychotics", ibig sabihin, mga gamot para sa mga sakit sa pag-iisip, at naaprubahan sa Germany noong 1996.

Bilang miyembro ng grupo ng "atypical antipsychotics" (second-generation antipsychotics), ang olanzapine ay may mas kaunting side effect ngunit maaaring humantong sa matinding pagtaas ng timbang at mga kaguluhan sa metabolismo ng lipid.