Organ Donor Card: Ano ang nilalaman nito at kung ano ang ibig sabihin nito

Ano ang maaari at dapat kong ipahiwatig sa organ donor card?

Kapag napunan mo na ang organ donor card, makatuwirang talakayin ang iyong desisyon sa iyong mga kamag-anak at pinagkakatiwalaang tao.

Ang organ donor card ay hindi mas malaki kaysa sa check card. Madali mo itong madala sa iyong wallet gamit ang iyong driver's license at ID card. Sa ganoong paraan, mahahanap ito sa lalong madaling panahon sa isang emergency.

Saan ako maaaring mag-aplay para sa isang organ donor card?

Ilang taon na ba ako para punan ang isang organ donor card?

May bisa ba ang desisyon sa organ donor card?

Siyempre, maaari mong baguhin ang iyong desisyon anumang oras. Pirain lang ang lumang organ donor card at punan ang bago. Ipaalam din sa iyong mga kamag-anak ang tungkol sa iyong pagbabago ng isip.

Bakit makatuwirang punan ang isang organ donor card?

Mga pag-download ng PDF