Pangangalaga sa Outpatient: Mga Gastos, Tungkulin at higit pa

Ano ang pangangalaga sa outpatient?

Maraming tao na nangangailangan ng pangangalaga na nakatira sa bahay ay sinusuportahan ng pangangalaga sa labas ng pasyente - maaaring dahil ang mga kamag-anak ay hindi makapagbigay ng pangangalaga sa bahay o hindi magawa ito nang mag-isa. Ang terminong "mobile na pangangalaga" ay ginagamit din minsan para sa "outpatient na pangangalaga".

Pangangalaga sa outpatient: Mga Gawain

Ang pangangalaga sa outpatient ay nagbibigay ng tulong sa pangangalaga sa tahanan (bilang isang benepisyo sa uri) sa iba't ibang lugar:

 • Mga hakbang sa pangangalaga sa pag-aalaga (tulad ng tulong sa pagharap at pag-aayos ng pang-araw-araw na buhay, hal. paglalakad, tulong sa pagsusulat ng mga liham, mga aktibidad sa paglilibang, mga laro, atbp.)
 • Tumulong sa mga gawaing bahay (tulad ng paglilinis ng bahay)
 • Payo para sa mga nangangailangan ng pangangalaga at mga kamag-anak sa mga isyu sa pangangalaga, tulong sa pag-aayos ng mga serbisyo ng tulong (tulad ng mga pagkain sa mga gulong), organisasyon ng mga serbisyo sa transportasyon o transportasyon ng pasyente

Pangangalaga sa outpatient: Mga gastos

“Magkano ang halaga ng serbisyo sa pangangalaga ng outpatient?” Ito ay isang napakahalagang tanong para sa karamihan ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga at kanilang mga kamag-anak. Ito ay dahil sinasaklaw lamang ng insurance sa pangangalaga ang bahagi ng mga gastos – magkano ang depende sa antas ng pangangalaga ng taong nangangailangan ng pangangalaga. Ang natitirang halaga ay dapat bayaran nang pribado.

Ang kabuuang halaga ng pangangalaga sa outpatient ay pangunahing nakasalalay sa mga serbisyong ibinibigay ng serbisyo sa pangangalaga ng outpatient at kung gaano kadalas ito dumarating sa tahanan.

Mga subsidyo para sa pangangalaga ng outpatient

Pangangalaga sa outpatient: pagpili ng provider

Ang mga pondo ng seguro sa pangmatagalang pangangalaga ay nagbibigay ng libreng pangkalahatang-ideya ng mga naaprubahang serbisyo sa pangangalaga pati na rin ang mga listahan ng mga serbisyo at paghahambing ng presyo. Makakahanap ka rin ng mga tagapagbigay ng pangangalaga ng outpatient sa iyong lugar sa direktoryo ng negosyo. Maraming mga serbisyo sa pangangalaga ng outpatient ay pinapatakbo ng mga simbahan at kawanggawa, ang iba ay puro pribadong kumpanya.

Dapat mong isaalang-alang ang mga sumusunod na punto kapag pumipili ng serbisyo sa pangangalaga ng outpatient:

 • Ilang permanenteng espesyalista at auxiliary na kawani ang ginagamit ng kumpanya?
 • Maaari bang ibigay ng serbisyo sa pangangalaga ang lahat ng kinakailangang tulong, kabilang ang, halimbawa, mga resetang medikal?
 • Ang mga takdang-aralin ba ng mga tauhan ng pangangalaga ay batay sa pang-araw-araw na gawain ng taong nangangailangan ng pangangalaga?
 • Gumagana ba ang serbisyo kasama ng ibang mga pasilidad, tulad ng mga pasilidad sa day-care?
 • Ang isang indibidwal na iniangkop na plano sa pangangalaga ay iginuhit para sa pangangalaga sa labas ng pasyente at tinalakay sa mga kamag-anak?

Pangangalaga sa kapansanan

Kung nagbibigay ka ng pangangalaga sa labas ng pasyente para sa isang kamag-anak, hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging ganap na magagamit 365 araw sa isang taon. Kung sakaling magkasakit o kung pupunta ka sa isang karapat-dapat na bakasyon, maaari kang mag-aplay para sa tinatawag na respite care (substitute care) para sa taong nangangailangan ng pangangalaga hanggang anim na linggo sa isang taon.

Maaari mo ring gamitin ang bahagi ng mga benepisyo ng panandaliang pangangalaga para sa pangangalaga sa pahinga. Nakakatulong ito, halimbawa, kung kailangan mo ng kapalit para sa mas mahabang panahon ngunit ang pasilidad ng panandaliang pangangalaga ay hindi isang opsyon.

Karapat-dapat ka lamang sa pangangalaga sa pahinga kung nagbibigay ka ng pangangalaga sa bahay nang hindi bababa sa anim na buwan at ang taong nangangailangan ng pangangalaga ay itinalaga ng hindi bababa sa antas ng pangangalaga 2.

Mga pagkain sa mga gulong

Upang matiyak na ang taong nangangailangan ng pangangalaga ay regular na tumatanggap ng iba't ibang pagkain, isang serbisyo sa paghahatid ng pagkain, na mas kilala bilang "meals on wheels", ay maaaring ayusin. Ito ay isang serbisyong ibinibigay ng mga social welfare center, iba pang institusyong panlipunan, mga organisasyon ng tulong o kawanggawa. Ang mga handa na pagkain ay inihahatid sa iyong tahanan – kung kailan at gaano kadalas napagkasunduan sa provider. Sa maraming provider, maaari kang pumili sa pagitan ng ready-to-serve, reheatable o frozen na pagkain.

 • Mag-order ng mga menu ng iba't ibang provider. Ano ang inaalok at gaano karaming mga pagpipilian ang mayroon ka?
 • Inaalok din ba ang mga espesyal na diyeta/paghahanda (mababa ang asin, gluten-free, pork-free, pureed, atbp.)? Pwede ka rin bang umorder ng drinks?
 • Mag-order ng sample na menu. Gusto mo ba at ng taong nangangailangan ng pangangalaga at natutugunan ba nito ang iyong mga kinakailangan?
 • Maaari mo bang painitin ang pagkain sa mga pagkaing ibinigay sa microwave?
 • Paano gumagana ang proseso ng pag-order? Maaari mo bang kanselahin o muling mag-order sa ibang araw?
 • Mayroon bang fixed contact person na maaari mong lapitan?
 • Maaari bang maihatid ang mga pagkain sa nais na oras?
 • May supply ka rin ba sa katapusan ng linggo at sa mga pampublikong pista opisyal? May karagdagang gastos ba ito?
 • Anong mga presyo ang sinisingil ng provider para sa mga menu at anong mga opsyon sa pagbabayad ang inaalok?

Ang halaga ng isang menu ay karaniwang nasa pagitan ng 4.50 at 7 euro. Samakatuwid ito ay nagkakahalaga ng paghahambing ng mga presyo. Kung hindi mo kayang bayaran ang “meals on wheels” o kaya lang na nahihirapan, dapat kang humingi ng subsidy sa senior citizens o social welfare office.