Pananakit pagkatapos ng Root Canal Treatment – ​​Ano ang Dapat Gawin?

Bakit masakit pagkatapos ng paggamot sa root canal?

Ang sakit ng ngipin pagkatapos ng paggamot sa root canal ay hindi karaniwan. Kahit na ang mga nerbiyos at mga daluyan ng dugo ng dental pulp (pulp) at samakatuwid din ang mga receptor ng sakit ay tinanggal sa panahon ng pamamaraan, maaari ka pa ring makaramdam ng pananakit ng presyon o bahagyang pagpintig ng sakit pagkatapos. Ito ay sanhi ng pangangati at mabigat na pilay sa nakapaligid na tissue sa panahon ng pamamaraan. Gayunpaman, ang kakulangan sa ginhawa ay dapat humupa pagkatapos ng isang linggo sa pinakahuli.

Kung hindi ito ang kaso, dapat mong bisitahin ang iyong dentista. Ito ay kadalasang dahil sa panibagong pamamaga pagkatapos ng paggamot sa root canal: Alinman sa alinman sa hindi lahat ng mikrobyo ay ganap na naalis sa panahon ng paggamot sa root canal, o ang bakterya ay muling nakapasok sa ngipin sa pamamagitan ng pagtagas na filling material. Sa kasong ito, kinakailangan ang isang rebisyon ng paggamot sa root canal.

Ano ang maaari mong gawin sa sakit

Ang mga painkiller tulad ng ibuprofen ay nakakatulong nang mapagkakatiwalaan laban sa sakit. Gayunpaman, dapat lamang itong kunin kung walang mga kontraindikasyon, tulad ng isang allergy sa aktibong sangkap. Dapat mo ring iwasan ang mga paghahanda na pumipigil sa pamumuo ng dugo, tulad ng acetylsalicylic acid. Maaari silang maging sanhi ng pagdugo ng sugat nang mas matagal sa kaganapan ng isang operasyon o iba pang pinsala. Sa anumang kaso, dapat mong talakayin ang paggamit ng gamot sa iyong doktor.

Pamamaga pagkatapos ng paggamot sa root canal

Sakit sa kagat pagkatapos ng paggamot sa root canal

Ang pananakit ng kagat ay maaaring indikasyon ng pamamaga ng dulo ng ugat. Ang dulo ng ugat ay ang pinaka panloob na bahagi ng ngipin. Sa kasong ito, kailangan ang apicoectomy o pagbunot ng ngipin. Ang sobrang pagpuno ng root canal sa kabila ng root apex ay maaari ding magdulot ng pananakit sa pagkagat. Kung ang ganitong sakit ay nangyayari pagkatapos ng paggamot sa root canal, dapat kang magpatingin sa dentista.