Palliative Care – Ano ang Magagawa nito

Naiintindihan ng palliative care ang buhay sa kabuuan nito at ang pagkamatay bilang bahagi ng buhay. Kaya't mahirap paghiwalayin ang end-of-life na pangangalaga (“pangangalaga sa hospice”) mula sa palliative care nursing (“palliative care nursing”). Karaniwan, ang pangangalaga sa hospice ay nababahala sa mga huling linggo hanggang mga araw ng buhay ng isang tao at pagkamatay nang may dignidad. Ang palliative care ay naglalayong mabuhay ang maysakit sa kanyang pamilyar na kapaligiran sa mahabang panahon. Maaari itong tumagal ng ilang buwan o kahit na taon.

Mga gawain ng palliative na pangangalaga

Ang palliative care ay isang holistic na konsepto. Nakatuon ito sa taong may sakit, ngunit gayundin sa kanyang kapaligiran at mga kamag-anak. Ang mga sumusunod na lugar ay isinasaalang-alang:

  • pisikal na kondisyon: mga reklamo sa kalusugan (tulad ng pananakit, igsi ng paghinga, pangangati, pagduduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagtatae, mga sugat), nutrisyon, pangangalaga sa bibig, tamang posisyon sa kama
  • psychosocial na aspeto: hal. takot, galit, kalungkutan, depresyon sa pasyente, organisasyon ng pang-araw-araw na buhay, pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak/tagapag-alaga at ang kanilang pagsasama sa palliative na pangangalaga
  • mental at espirituwal ("Espiritwal na Pangangalaga"): kabuluhan ng buhay, balanse sa buhay, espirituwalidad, espasyo para sa mga sitwasyon ng paalam at pagkawala, suportang pastoral

Ang palliative na pangangalaga ay komprehensibo, gaya ng ipinapakita ng halimbawa ng karaniwang sintomas ng igsi ng paghinga: Sapat na sariwang hangin, maluwag na damit, nakasuporta sa pagpoposisyon, mga ehersisyo sa paghinga, mga masahe, sikolohikal na pangangalaga upang makontrol ang mga damdamin ng pagkabalisa, pag-iwas sa mga salik ng stress, isang emergency na plano sa ang kaganapan ng mga pag-atake ng paghinga, pagbibigay ng oxygen, mga pangpawala ng sakit at iba pang mga paggamot sa gamot ay mahalagang bahagi ng pangangalaga para sa mga apektadong pasyente.

Istraktura ng palliative care

Sa Germany, ang palliative na pangangalaga ay nakabatay sa dalawang haligi - pangkalahatan at espesyal na palliative na pangangalaga:

Pangkalahatang palliative care (APV).

Ang pangkalahatang palliative care (APV) ay naglalayong sa mga pasyente na nasa mababa o katamtamang kumplikadong sitwasyon (hal., kakaunting sintomas, mabagal o katamtamang pag-unlad ng pinag-uugatang sakit, balanseng sikolohikal na estado).

inpatient: Kung hindi posible ang pangangalaga sa sariling tahanan ng pasyente, ipinapatupad ang pangkalahatang palliative na pangangalaga bilang isang inpatient sa isang ospital o pasilidad ng pag-aalaga – na may posibleng suporta mula sa mga serbisyo ng hospice ng outpatient. Ang ilang mga pasyente ay gumugugol din ng kanilang huling oras sa isang inpatient hospice.

Sa lahat ng mga setting (outpatient, inpatient), makakatulong ang mga boluntaryo sa pangangalaga sa namamatay.

Specialized palliative care (SPV).

Ang mga pasyenteng pampakalma sa isang napakakomplikadong sitwasyon (hal., mga sintomas na mahirap gamutin, malinaw na pagkabalisa, mahirap at hindi suportadong mga kalagayan ng pamilya) ay nangangailangan ng mas detalyadong pangangalaga kaysa sa maibibigay ng pangkalahatang pangangalagang pampakalma. Ito ay kapag nagsimula ang specialized palliative care (SPV).

Ang pangkat ng palliative care ay nagdodokumento at nag-coordinate ng palliative na pangangalaga ng isang pasyente at nagpapayo sa kanyang mga tagapag-alaga (pangunahing manggagamot sa pangangalaga, outpatient na nursing o serbisyo sa hospice, atbp.). Ang malapit na pakikipag-ugnayan ay pinananatili rin sa mga miyembro ng pamilya. Ang PCT ay magagamit sa buong orasan (pitong araw sa isang linggo/24 na oras).

Sa antas ng outpatient ng specialized palliative care, posible ring pangalagaan ang mga pasyente sa pamamagitan ng specialized na palliative outpatient clinic o sa isang araw na hospice (pangangalaga sa hospice sa araw, umuwi sa gabi).

Inpatient: Ang mga palliative care unit ay magagamit sa maraming ospital para sa kinakailangang inpatient na pangangalaga ng mga pasyenteng may kritikal na karamdaman, namamatay. Kasama sa iba pang mga opsyon sa pangangalaga ang mga serbisyo sa pangangalagang pampakalma sa loob ng ospital, mga klinika sa araw ng pangangalaga sa palliative at mga hospisyo ng inpatient.

Parehong maaaring tumulong ang mga serbisyo ng hospisyo ng outpatient at inpatient at mga boluntaryo sa espesyal na pangangalagang pampakalma.

Impormasyon para sa mga boluntaryo at pribadong tagapag-alaga

Karamihan sa mga may sakit ay gustong manatili sa kanilang pamilyar na kapaligiran. Gayunpaman, kahit na dumarami ang suplay ng pangangalaga, halos hindi posible na matupad ang hiling na ito para sa lahat ng apektado. Samakatuwid, ang hospice at palliative na trabaho ay nangangailangan ng mga boluntaryo at tagapag-alaga ng pamilya.

Ang sinumang gustong magboluntaryo sa mahirap na gawain ng pag-aalaga sa namamatay at sa kanilang mga kamag-anak ay maaaring makipag-ugnayan sa isang naaangkop na pasilidad sa kanilang lugar at magtanong tungkol sa mga posibilidad ng pagtulong. Ang mahalagang impormasyon ay ibinibigay din ng “Wegweiser Hospiz und Palliativmedizin Deutschland” (www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de). Ang kwalipikadong pagsasanay upang maghanda para sa aktibidad na ito at pangangasiwa ay kinakailangan sa anumang kaso. Ang mga kaganapan sa libreng impormasyon ay nakakatulong upang makakuha ng paunang insight sa trabaho.

Suporta para sa mga tagapag-alaga ng pamilya

Impormasyon para sa mga boluntaryo at pribadong tagapag-alaga

Karamihan sa mga may sakit ay gustong manatili sa kanilang pamilyar na kapaligiran. Gayunpaman, kahit na dumarami ang suplay ng pangangalaga, halos hindi posible na matupad ang hiling na ito para sa lahat ng apektado. Samakatuwid, ang hospice at palliative na trabaho ay nangangailangan ng mga boluntaryo at tagapag-alaga ng pamilya.

Ang sinumang gustong magboluntaryo sa mahirap na gawain ng pag-aalaga sa namamatay at sa kanilang mga kamag-anak ay maaaring makipag-ugnayan sa isang naaangkop na pasilidad sa kanilang lugar at magtanong tungkol sa mga posibilidad ng pagtulong. Ang mahalagang impormasyon ay ibinibigay din ng “Wegweiser Hospiz und Palliativmedizin Deutschland” (www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de). Ang kwalipikadong pagsasanay upang maghanda para sa aktibidad na ito at pangangasiwa ay kinakailangan sa anumang kaso. Ang mga kaganapan sa libreng impormasyon ay nakakatulong upang makakuha ng paunang insight sa trabaho.

Suporta para sa mga tagapag-alaga ng pamilya

Kahit na may mahusay na organisasyon, ang home palliative care ay maaaring umabot sa mga limitasyon nito. Kung ang pangangailangan para sa pangangalaga ay tumaas, ang pasanin sa tagapag-alaga ay tumataas din nang husto. Karaniwan na ang isang kamag-anak ay lumampas sa kanyang sariling limitasyon at magkasakit. Ang mga sikolohikal na reklamo, mga karamdaman sa pagtulog, pagkamayamutin, depresyon at pagkabalisa, ngunit pati na rin ang iba pang mga pisikal na sintomas o pag-abuso sa alkohol o gamot ay maaaring maging mga senyales ng alarma ng paparating na labis na mga pangangailangan. Kung kinakailangan, dapat isaalang-alang ang ibang mga opsyon para sa palliative na pangangalaga.