Palliative Medicine – Pagkamatay at Mga Karapatan

Sa kamatayan, laging itinataas ang mga legal na katanungan. Alamin dito kung bakit isang sensitibong paksa ang euthanasia at kung paano gumawa ng isang buhay na kalooban.

May-akda at mapagkukunan ng impormasyon

Petsa:

Mga Pamantayan sa Siyentipiko:

Ang tekstong ito ay sumusunod sa mga kinakailangan ng medikal na literatura, medikal na mga alituntunin at kasalukuyang pag-aaral at na-review ng mga medikal na eksperto.