Palliative Medicine: Impormasyon at Mga Mapagkukunan

Buhay na kalooban at proxy sa pangangalagang pangkalusugan

Arbitration board ng German Hospice Foundation

Nagpapayo sa mga salungatan na may kaugnayan sa mga buhay na kalooban.

Internet: www.stiftung-patientenschutz.de/service/patientenverfuegung_vollmacht/schiedsstelle-patientenverfuegung Telepono: 0231-7380730

Federal Ministry of Justice at Proteksyon ng Consumer

Legal na impormasyon tungkol sa batas sa pangangalaga, mga living will at mga proxy sa pangangalagang pangkalusugan.

Internet: www.bmjv.de/DE/Themen/VorsorgeUndPatientenrechte/VorsorgeUndPatientenrechte_node.html

Mga serbisyo ng suporta para sa mga pasyente at kamag-anak

Pederal na Ministri ng Kalusugan

Nagbibigay ng payo sa legal na batayan at mga karapatan, insurance at pag-iwas sa kalusugan.

Internet: www.bundesgesundheitsministerium.de

Numero ng telepono ng pampublikong awtoridad: 115 Hotline ng mga mamamayan para sa health insurance: 030 / 340 60 66 – 01 Hotline ng mga mamamayan para sa long-term care insurance: 030 / 340 60 66 – 02 Hotline ng mga mamamayan para sa preventive health care: 030 / 340 60 – 66

Serbisyo ng payo para sa mga bingi at may kapansanan sa pandinig: e-mail: [protektado ng email]; [protektado ng email] Telepono ng sign language (video telephony): www.gebaerdentelefon.de/bmg

Independent Patient Counseling Service Germany (UPD)

Sumasagot sa mga tanong sa legal, medikal at psychosocial na problema.

Telepono: 0800 / 0 11 77 22 Internet: www.patientenberatung.de

International Society for Assisted Dying and Assisted Living eV

Internet: www.igsl-hospiz.de

German Hospice at Palliative Association

Inilalapit ang ideya ng hospice sa lipunan, naglalathala ng impormasyon at mga polyeto sa paksa ng pagkamatay at suporta. Ang asosasyon ay naglalathala din ng mga kasalukuyang balita at kaganapan.

Internet: www.dhpv.de

Nicolaidis YoungWings Foundation

Isa ito sa maraming grupo ng tulong sa sarili. Ang pundasyon ay pangunahin para sa mga kabataang naulila at mga bata na nawalan ng magulang.

Internet: www.nicolaidis-youngwings.de/

Institute for Grief Work (ITA) eV

Sumasama at nagpapayo sa mga nagdadalamhati at mga tagapayo sa pangungulila. Nag-aalok sila ng mga indibidwal na talakayan, mga grupo at mga seminar sa kalungkutan.

Internet: www.ita-ev.de

Pagpapayo sa telepono

Nag-aalok sa sinumang naghahanap ng payo ng pagkakataong makatanggap ng libre at hindi kilalang tulong at suporta sa telepono.

Telepono 0800/1110111 o 0800/1110222 Internet: www.telefonseelsorge.de

Serbisyo ng impormasyon sa psychotherapy

Nabibilang sa German Psychologists Academy at tumutulong na makahanap ng mga angkop na therapist sa paligid.

Internet: www.psychotherapiesuche.de

Panitikan para sa mga kamag-anak at pasyente

Elisabeth Kübler-Ross 2010: "Ano ang maituturo sa atin ng kamatayan". Knaur, 2010

Martin Fegg et al: “Psychology and palliative care. Mga gawain, konsepto at interbensyon sa suporta ng mga pasyente at kamag-anak". Kohlhammer, 2012

Ang aklat ay isa sa serye ng mga publikasyon tungkol sa suporta at pangangalaga sa mga taong may malubhang sakit at namamatay at kanilang mga kamag-anak (Münchner Reihe Palliative Care).

Christine Fleck-Bohaumilitzky: Paano nararanasan ng mga bata ang kamatayan at kalungkutan, Ministri ng Paggawa at Panlipunan ng Estado ng Bavaria, Mga Pamilya at Kababaihan. Online na artikulo mula 18.06.2002, binago noong Oktubre 2019, sa: www.familienhandbuch.de/familie-leben/schwierige-zeiten/tod-trauer/wiekindertodundtrauererleben.php

German Cancer Aid

Ang German Cancer Aid ay nag-publish ng "mga asul na gabay" sa maraming iba't ibang mga paksa - kabilang ang asul na gabay sa palliative na pangangalaga.

Internet: www.krebshilfe.de/informieren/ueber-krebs/infothek/infomaterial-kategorie/die-blauen-ratgeber/

Mga pagkakataon para sa pagsasanay upang maging isang end-of-life caregiver

International Society for Accompaniment of the Dying and Assisted Living

Nag-aalok ng pagsasanay o karagdagang mga pagkakataon sa pagsasanay upang maging isang end-of-life caregiver. May mga pangunahing seminar at tiyak na karagdagang mga kurso sa pagsasanay, halimbawa sa pag-aalaga sa mga pasyente ng dementia.

Internet: w.igsl-hospiz.de

Mga asosasyon ng hospice

May-akda at mapagkukunan ng impormasyon

Ang tekstong ito ay sumusunod sa mga kinakailangan ng medikal na literatura, medikal na mga alituntunin at kasalukuyang pag-aaral at nasuri na ng mga medikal na propesyonal.