Pantothenic Acid (Vitamin B5): Pagsusuri sa Kaligtasan

Ang United Kingdom Expert Group sa Bitamina at Mineral (EVM) huling nasuri bitamina at mga mineral para sa kaligtasan noong 2003 at nagtakda ng tinatawag na Safe Upper Level (SUL) o Antas ng Patnubay para sa bawat micronutrient, nagbigay ng sapat na data na magagamit. Ang SUL o Antas ng Patnubay na ito ay sumasalamin ng ligtas na maximum na halaga ng isang micronutrient na hindi magiging sanhi ng anumang mga epekto kapag kinuha araw-araw mula sa lahat ng mga mapagkukunan sa buong buhay.

Ang maximum na ligtas na pang-araw-araw na paggamit para sa pantothenic acid ay 200 mg. Ang maximum na ligtas na pang-araw-araw na paggamit para sa pantothenic acid ay 33 beses na inirekomenda ng EU araw-araw na paggamit (Nutrient Reference Value, NRV).

Nalalapat ang halagang ito sa mga kalalakihang nasa hustong gulang at kababaihan. Dahil sa kawalan ng pag-aaral, hindi ito nalalapat sa mga buntis at ina na nagpapasuso.

Walang mga ulat ng salungat na mga epekto mula sa labis na paggamit ng pantothenic acid mula sa pagkain o supplement.

Sa isang pag-aaral, walang mga epekto na nangyari kahit na matapos ang halaga ng 2 g (2,000 mg) ng pantothenic acid bawat araw, na kinuha sa loob ng maraming linggo. Ang halagang ito, kung saan hindi salungat na mga epekto ay naobserbahan, ay higit sa 300 beses na mas malaki kaysa sa NRV at 10 beses na mas malaki kaysa sa maximum na ligtas na pang-araw-araw na paggamit.

Masamang epekto ng labis na paggamit ng pantothenic acid ay sinusunod lamang sa itaas na halaga ng 10-20 g sa anyo ng paminsan-minsan pagdudumi (pagtatae) at tubig pagpapanatili (pagpapanatili ng tubig).