Paroxetine: Mga Epekto, Paggamit, Mga Side Effect

Paano gumagana ang paroxetine

Ang mga nerve cell sa utak ay nakikipag-usap sa isa't isa sa pamamagitan ng mga kemikal na mensahero na tinatawag na neurotransmitters. Ang mga ito ay inilabas ng isang cell at "nakikita" ng susunod sa pamamagitan ng ilang mga docking site (receptor). Ang mga sangkap ng mensahero ay muling kinuha ng unang cell, na nagtatapos sa kanilang epekto.

Sa ganitong mga kaso, maaaring makatulong ang mga selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) gaya ng paroxetine: Pinipigilan ng mga antidepressant na ito ang muling pag-uptake ng serotonin sa cell na pinanggalingan. Nagbibigay-daan ito sa serotonin, sa sandaling inilabas, na kumilos nang mas matagal sa target na selula - ang mga sintomas ng kakulangan sa serotonin tulad ng depresyon at pagkabalisa ay bumubuti.

Uptake, degradation at excretion

Ang mga resultang metabolites ay walang antidepressant effect at mabilis na pinalabas. Ang paglabas ay napaka-indibidwal, na may halos isang-katlo na nangyayari sa dumi at dalawang-katlo sa ihi. Pagkatapos ng isang araw, humigit-kumulang kalahati ng hinihigop na aktibong sangkap ay nawala sa katawan.

Kailan ginagamit ang paroxetine?

Ang Paroxetine ay ginagamit upang gamutin ang:

 • mga karamdaman sa pagkalumbay
 • Mga kapansin-pansin na mga karamdaman
 • Mga karamdaman sa gulat
 • Mga social anxiety disorder (social phobia)
 • Post-traumatic stress disorder

Sa pangkalahatan, ang therapy ay ibinibigay sa loob ng mas mahabang panahon, at ang mga benepisyo ng therapy ay dapat na regular na suriin.

Paano ginagamit ang paroxetine

Kadalasan, ang paroxetine ay ibinibigay sa anyo ng tablet. Para sa mga pasyenteng may dysphagia o isang feeding tube, mayroong mga likidong paghahanda tulad ng mga patak o isang suspensyon para sa oral administration.

Ito ay karaniwang tumatagal ng dalawa hanggang anim na linggo - depende sa lugar ng aplikasyon - hanggang sa makamit ang nais na epekto.

Upang tapusin ang therapy, ito ay tinalakay sa doktor kung paano itigil ang paroxetine. Ang biglaang paghinto ay hindi pinapayuhan dahil ito ay maaaring magdulot ng malubhang epekto at mga sintomas ng paghinto. Sa halip, ang gamot ay nababawasan nang napakabagal (unti-unti), na tinatawag na "tapering" ang therapy.

Kapag umiinom ng antidepressant, ang pagduduwal at sekswal na dysfunction ay nangyayari nang napakadalas (sa higit sa isa sa sampung taong ginagamot).

Ang mga side effect gaya ng antok, insomnia, panginginig, sakit ng ulo, malabong paningin, paghikab, pagpapawis, panghihina, at pagkahilo ay madalas na nangyayari (sa isa sa sampu hanggang isa sa isang daang taong ginagamot). Ang mga side effect na ito ay makikita rin kapag ang paroxetine ay itinigil nang masyadong mabilis.

Ano ang dapat kong malaman kapag umiinom ng paroxetine?

Contraindications

Ang paroxetine ay hindi dapat inumin ng:

 • sabay-sabay na paggamit ng monoamine oxidase inhibitors (MAO inhibitors) - mga antidepressant din
 • @ sabay-sabay na paggamit ng thioridazine at/o pimozide (antipsychotics) – mga antipsychotic agent

Interaksyon sa droga

Ang iba't ibang aktibong sangkap ay maaaring humadlang o mapataas ang pagkasira ng paroxetine sa pamamagitan ng atay. Kabilang dito, sa partikular, ang pimozide (antipsychotic), fosamprenavir at ritonavir (mga gamot sa HIV), procyclidine (gamot na anti-Parkinson), phenprocoumon (anticoagulant), at acetylsalicylic acid (analgesic at anticoagulant).

 • Mga anti-arrhythmic agent (hal., propafenone, flecainide)
 • Beta-blockers (cardiovascular na gamot)
 • Insulin (gamot sa diabetes)
 • Mga gamot sa epilepsy (hal., carbamazepine, phenobarbital, phenytoin)
 • gamot sa sakit na Parkinson (hal., levodopa, amantadine)
 • Mga antipsychotics (hal., risperidone, thioridazine)
 • Iba pang mga antidepressant (hal., tricyclic antidepressants at selective-serotonin reuptake inhibitors)
 • Tamoxifen (paggamot sa kanser sa suso)
 • Tramadol (pawala ng sakit)

Limitasyon sa Edad

Ang isang panterapeutika na benepisyo ng paroxetine sa mga bata at kabataan sa ilalim ng 18 taong gulang ay hindi maaasahang napatunayan. Samakatuwid, ang gamot ay dapat gamitin lamang pagkatapos ng edad na 18 taon.

Ang mga matatandang pasyente ay maaaring makaranas ng mas mabagal na paglabas ng antidepressant, kaya maaaring kailanganin itong mas mababa ang dosis. Ang parehong naaangkop sa mga pasyente na may kapansanan sa bato o hepatic.

Pagbubuntis at paggagatas

Para sa kadahilanang ito, ang paroxetine ay dapat inumin sa panahon ng pagbubuntis kung talagang kinakailangan. Kung maaari, ang mas mahusay na pinag-aralan na mga sangkap (hal., citalopram, sertraline) ay dapat gamitin.

Ang Paroxetine ay pumapasok sa gatas ng ina sa maliit na halaga. Sa ngayon, walang mga abnormalidad na naobserbahan sa mga sanggol na nagpapasuso nang uminom ang ina ng antidepressant. Ang Paroxetine ay samakatuwid ay isa sa mga SSRI na pinili sa panahon ng pagpapasuso - kasama ng citalopram at sertraline.

Available ang Paroxetine sa pamamagitan ng reseta sa Germany, Austria, at Switzerland sa anumang form ng dosis at dosis at magagamit lamang sa mga parmasya.

Kailan pa kilala ang paroxetine?

Ang Paroxetine ay ipinakilala sa merkado sa USA noong 1992. Dahil nag-expire ang patent ng orihinal na tagagawa noong 2003, maraming generic na naglalaman ng aktibong sangkap ang napunta sa merkado.