Patakaran advertising

Tumatanggap ang aming website ng advertising mula sa mga third party, na maaaring magsama ng advertising ayon sa konteksto, advertising sa banner, mga badge, at nilalamang nilikha o ibinigay ng isang advertiser. Tulad ng ginamit sa patakarang ito, ang mga term na ad at advertising ay may kasamang mga banner ng third party, mga link, modyul, microsite, katutubong mga ad at iba pang nilalaman na ibinigay ng mga advertiser o sa ngalan ng mga advertiser.

Ito ang advertiser na responsable para sa kawastuhan at objectivity ng kanilang advertising at avertising na mga paghahabol. Ang mga sumusunod na alituntunin ay itinatag upang pamahalaan ang iba't ibang mga aspeto ng advertising sa mga pag-aari sa website na ito.

Ang nabanggit na mga alituntunin ay namamahala sa mga isyu tulad ng pagtanggap ng mga ad at kung paano ipinakita ang huli sa website o inalis mula sa website. Ang website ay may nag-iisa, ganap na paghuhusga patungkol sa pagpapatupad at interpretasyon ng patakaran at lahat ng iba pang nauugnay, mga isyu na nauugnay sa advertising. Ang patakarang ito ay maaaring napapailalim sa pagbabago anumang oras.

Ang website na ito ay may tanging paghuhusga para sa pagtukoy ng mga uri ng advertising na tatanggapin at ipapakita sa website, at sa anumang pagkakataon ay ang pagtanggap ng anumang anunsyo ay maituturing na isang pag-endorso ng (mga) produkto at / o (mga) serbisyo na na-advertise o para sa kumpanyang nag-a-advertise, gumagawa, namamahagi, o nagtataguyod ng mga produkto o serbisyo. Ang website na ito ay hindi sadyang tumatanggap ng advertising na, sa opinyon ng mga may-ari, ay hindi tumpak na ayon sa katotohanan at nasa mabuting lasa.

Mayroong ilang mga kategorya ng mga ad na hindi sinasadyang pahihintulutan sa website sa anumang oras. Ang mga kategoryang ito ay may kasamang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: Ilegal, hindi kanais-nais, hindi epektibo at / o mapanganib na mga produkto; mapanlinlang, mapanlinlang, ipinagbabawal, nakaliligaw o nakakasakit na materyal; materyal na maling paglalarawan, panunuya, diskriminasyon (totoo o ipinahiwatig) o pag-atake sa isang indibidwal o grupo batay sa edad, pambansang pinagmulan, lahi, relihiyon, kasarian, oryentasyong sekswal, katayuan sa pag-aasawa, kapansanan o anumang iba pang katayuang itinuring na hindi nararapat; sandata ng alak, baril, bala, o paputok, pagsusugal, pornograpiya o mga nauugnay na tema, paggamit ng tabako ng anumang uri, ang simulation ng balita o isang emerhensiya, materyal na direktang nag-aanunsyo ng mga produkto sa o inilaan upang akitin, ang mga bata na wala pang 13 taong gulang, media o mga mensahe para sa o na sumangguni sa "M" na-rate ang mga video game o nilalaman, hindi makatwiran, malamang o hindi pambihirang mga paghahabol ng produkto o serbisyo, mga mensahe sa media o koleksyon ng imahe na nag-stboot o flash media o mga mensahe na naglalaman ng hindi napatunayan na "himala" na pagbaba ng timbang o iba pang mga pinalaking pag-angkin ng gamutin ang mga yunit ng advertising na gumagaya sa mga pagpapaandar ng computer o mapanlinlang na nagpapahiwatig ng isang computer o iba pang pagpapaandar na magiging makatuwiran sa average na gumagamit na ipalagay bilang isang dahilan upang i-click ang yunit.

Kinikilala at pinapanatili ng website ang isang magkakaibang paghihiwalay sa pagitan ng nilalaman ng advertising at editoryal. Lahat ng advertising sa website ay magiging malinaw at hindi malinaw na makilala. Hindi papayagan ng website ang anumang advertising na hindi nakilala sa isang label ng ad o isang katulad na pagtatalaga na nagsasaad na ang advertising ay ibinibigay ng o sa ngalan ng isang advertiser. Ang isang pag-click sa isang patalastas ay maaari lamang mai-link ang end user sa site ng advertiser o sa lugar ng nauugnay na naka-sponsor na nilalaman sa website.

Pinapanatili ng website ang eksklusibong karapatan upang matukoy kung paano ang anuman at lahat ng mga resulta ng paghahanap para sa tukoy na impormasyon ayon sa keyword o paksa ay ipinapakita sa website batay sa naihatid na mga resulta sa paghahanap. Ang nakalistang nilalaman sa mga resulta ng paghahanap ay ipinapakita kasama ang mapagkukunan nito. Kung ang advertising ay lilitaw sa mga resulta ng paghahanap, ito ay may label na tulad nito.

Tulad ng inilarawan sa seksyon ng patakaran sa privacy ng website, ang "Mga Ad ng Google" ay mga ad na binili ng mga kumpanya na nais magkaroon ng mga link sa kanilang mga website na lilitaw na katabi ng mga resulta ng paghahanap o nilalaman ng web bilang tugon sa mga tukoy na termino

May karapatang magpasya ang website na ito sa anumang oras sa sarili nitong paghuhusga kung tatanggapin, tatanggihan, kanselahin, o aalisin ang advertising. Ang website na ito ay hindi maaaring magbigay ng anumang mga katiyakan na gaganap ng mga ad nang walang error sa lahat ng mga platform, kabilang ang mga website at mobile application. Responsibilidad ng advertiser na sumunod sa lahat ng mga batas sa domestic at banyagang at regulasyon na naaangkop sa advertising nito sa website (at isama ang lahat ng mga kinakailangang ligal na alamat, pagsisiwalat at pahayag sa naturang advertising).

Hindi susubaybayan ng website ang pagsunod sa mga naturang batas at regulasyon. Gayunpaman, may karapatan ang website na suriin ang lahat ng advertising para sa pagsunod sa mga naaangkop na batas at regulasyon at, kung magkaroon ng kamalayan ang website ng anumang paglabag o potensyal na paglabag sa anumang naaangkop na batas o regulasyon o ng mga alituntuning ito, maaaring alisin ng website ang advertising. Walang advertising sa website ang dapat magsama ng anumang mga pixel, tag, flash container o anumang iba pang uri ng software code ng koleksyon ng impormasyon o maglalagay ng anumang mga beacon, cookies o iba pang mga aparato sa pagkolekta ng impormasyon sa mga browser ng mga gumagamit ng website maliban kung malinaw na naaprubahan sa pamamagitan ng pagsulat ng website.