Paternity Test: Mga Gastos at Pamamaraan

Ano ang halaga ng paternity test?

Ang isang paternity test ay siyempre hindi libre. Ang isang pribadong paternity test ay binabayaran ng kliyente. Ang isang paternity test sa Germany at Austria ay maaaring nagkakahalaga ng humigit-kumulang sa pagitan ng 150 at 400 euro, ngunit kung minsan ay higit pa. Ang eksaktong presyo ay depende sa provider, ang bilang ng mga DNA marker na nasuri (maikli, uniquely identifiable DNA segment) at ang bilang ng mga taong kasama sa pagsusuri (ama at anak lang o ina o mga kapatid bilang karagdagan).

Sa Switzerland, humigit-kumulang 300 Swiss franc ang sinisingil para sa isang simpleng paternity test kung saan sinusuri ang genetic material ng ama at anak. Kung ang ina ay kasama, mas mataas na mga gastos na humigit-kumulang 1,000 Swiss franc ang natatanggap.

Kung ang isa sa mga partido ay tumanggi na magsagawa ng paternity test, maaaring hilingin sa korte na magtatag ng paternity. Ang karampatang hukuman ay nag-utos ng paternity test (ulat ng magulang) at sa una ay inaako rin ang mga gastos para dito. Kung kumpirmado ang pagiging ama, kadalasang kailangang sagutin ng ama ang mga gastos sa ibang pagkakataon.

Kailan posible ang paternity test?

Sa karamihan ng mga bansa, ang pahintulot ng paglahok ay kinakailangan bago ang isang paternity test. Gayunpaman, may mga pagbubukod.

Paternity test sa Germany

Hindi ka maaaring mag-order ng paternity test nang pribado nang walang kaalaman at pahintulot ng mga kasangkot na partido. Ang ina at ang potensyal na ama ay dapat na sumang-ayon sa pagsusulit sa pamamagitan ng pagsulat. Kung ang bata ay nasa edad na, kailangan din ang kanyang nakasulat na pahintulot.

Ang dahilan: Ang genetic na materyal ay legal na napapailalim sa proteksyon ng data. Ang paternity test na isinagawa nang lihim ay hindi tinatanggap bilang ebidensya sa korte ng batas.

At hindi lang iyon: Kung ang isang paternity test ay isinasagawa nang palihim nang walang pahintulot ng ina at – kung ang bata ay nasa edad na – ng bata, ang mga kliyente ay mahaharap sa isang mabigat na multa.

Pagsubok sa pagiging ama sa Switzerland

Ang mga lihim na paternity test ay hindi rin pinahihintulutan sa Switzerland - tulad ng sa karamihan ng mga bansang Europeo. Dapat magkasundo ang ina at ama kung menor de edad pa ang bata. Sa kaso ng mga adult na bata, kailangan din ang kanilang pahintulot.

Pagsubok sa pagiging ama sa Austria

Sa Austria, gayunpaman, ang mga lihim na pagsusuri sa pagiging ama ay hindi ipinagbabawal ng batas. Gayunpaman, hindi sila magagamit sa korte.

Para sa isang pagsubok na inaprubahan ng korte, ang pahintulot ng mga kasangkot na partido ay kinakailangan – kasama ang pahintulot ng bata kung siya ay nasa edad na.

Paternity test sa panahon ng pagbubuntis

Pinahihintulutan lamang ang naturang ulat ng pagiging magulang bago manganak sa Germany kung pinaghihinalaan ng isang doktor na ang hindi pa isinisilang na bata ay ipinaglihi bilang resulta ng panggagahasa o sekswal na pang-aabuso. Ang mga awtoridad ay maaaring mag-order ng paternity test bago ipanganak. Hindi pinapayagan na gawin ito nang pribado.

Iba ang sitwasyon sa Austria at Switzerland. Doon, maaaring magsagawa ng prenatal paternity test nang pribado.

Paano gumagana ang paternity test?

Maaaring masuri ang pagiging ama batay sa mga pangkat ng dugo ng mga nasasangkot o panlabas na katangian tulad ng balat, buhok o kulay ng mata. Gayunpaman, ang isang maaasahang paternity test ay binubuo ng pagsusuri sa DNA. Kabilang dito ang paghahambing ng genetic material (DNA) ng posibleng ama sa anak. 50 porsiyento ng genetic material ng isang tao ay palaging nagmumula sa ama at 50 porsiyento mula sa ina.

Ang lahat ng mga selula ng katawan ay naglalaman ng DNA. Samakatuwid, ang mga sample ng dugo, buhok o isang sample ng laway (naglalaman ng mga mucous membrane cells na may DNA) ay angkop para sa pagsusuri.

Ang mga sample ng laway ay kadalasang ginagamit para sa paternity test. Ang dugo ay mas mahirap makuha. Ang isang paternity test na may buhok ay hindi rin gaanong kanais-nais, dahil ang buhok ay hindi palaging malinaw na itinalaga sa isang tao.

Ang mga analytical na pamamaraan na ginamit sa laboratoryo ay ang polymerase chain reaction (PCR) at gel electrophoresis sa isang paternity test.

Prenatal pregnancy test: kung paano ito gumagana

Mula noong 2012, nagkaroon ng walang panganib na paraan para sa pagsusuri sa prenatal: ang DNA ng fetus ay maaaring ihiwalay mula sa sample ng dugo ng ina at suriin sa laboratoryo.

Ang iba pang mga pamamaraan ay nauugnay sa isang hindi maisasaalang-alang na panganib ng pagkalaglag:

  • Mula sa ika-15 linggo ng pagbubuntis, posibleng kumuha ng amniotic fluid (amniocentesis) upang makakuha ng materyal na DNA mula sa fetus. Ang panganib ng pagkalaglag sa kontekstong ito ay humigit-kumulang 0.5 porsiyento.
  • Sa ika-10 hanggang ika-12 linggo, maaaring magsagawa ng chorionic villus sampling. Sa kasong ito, ang tissue ay kinuha mula sa inunan at sinusuri. Ang panganib ng pagkalaglag dito ay halos 1 porsyento.

Paternity test: Resulta

Pagkatapos ng paternity test, aabutin ng ilang araw bago makuha ang resulta. Ang resulta ay nagsasabi kung mayroong paternity o wala. Sa partikular, maaaring ibukod ng isang paternity test ang paternity 100 percent o kumpirmahin ito na may probabilidad na 99.9 percent. Ang mga pagsusuri ay lubos na maaasahan, kaya ang isang resulta ng paternity test ay hindi maaaring halos mali.

Saan pwede kumuha ng paternity test?

Sa Switzerland, ang isang paternity test ay tinatanggap lamang sa korte kung ito ay isinasagawa sa isang instituto para sa forensic medicine o isang laboratoryo na kinikilala ng pederal na pamahalaan. Ang mga pagsusulit sa pamamagitan ng Internet o pagpapadala ng mga sample sa ibang bansa para sa pagsusuri ay hindi tinatanggap sa korte.