Pagbabakuna sa Pertussis: Pamamaraan at Mga Panganib

Ano ang pagbabakuna sa pertussis at bakit ito mahalaga?

Ang pagbabakuna ng whooping cough (pertussis vaccination) ay nagsisilbing proteksyon laban sa impeksyon ng pathogen na Bordetella pertussis. Ang pathogen ay nagdudulot ng matinding impeksyon sa respiratory tract. Noong nakaraan, ang whooping cough ay pangunahing itinuturing na sakit ng mga bata. Samantala, gayunpaman, ang mga nagbibinata at mga nasa hustong gulang ay nagiging lalong nagkakasakit dito.

Kung minsan ang mga sanggol na wala pang anim na buwan ay nagkakasakit ng pertussis sa isang antas na nagbabanta sa buhay. Samakatuwid, inirerekomenda ng mga doktor ang maagang pagbabakuna (mula sa ikalawang buwan ng buhay).

Ang rekomendasyon sa pagbabakuna ay nakabatay din sa katotohanan na ang whooping cough minsan ay nagiging sanhi ng malubhang pangalawang sakit. Kabilang dito ang pneumonia, impeksyon sa gitnang tainga at mga seizure. Sa mga indibidwal na kaso, ang whooping cough ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Ang mga sanggol ay partikular na nasa panganib dito.

Dahil sa mga komplikasyong ito kung minsan ay nagbabanta sa buhay, ang pagbabakuna laban sa pertussis ay napakahalaga. Tinitiyak nito na mabilis na nilalabanan ng katawan ang mga pathogen kung sakaling magkaroon ng impeksyon sa whooping cough.

Ano ang nangyayari sa panahon ng pagbabakuna ng pertussis?

Ang mga tinatawag na antigens na ito ay hindi humahantong sa sakit. Gayunpaman, pinasisigla nila ang immune system upang makagawa ng mga tiyak na antibodies. Kung ang taong kinauukulan ay nahawahan ng "tunay" na mga pathogen ng pertussis, mabilis at partikular na nilalabanan ng katawan ang mga ito: Ang taong nabakunahan ay nananatiling malusog.

Sa pagbabakuna ng pertussis, ibinibigay ng doktor ang bakuna nang direkta sa kalamnan (intramuscularly) ng itaas na braso o sa lateral na kalamnan ng hita (vastus lateralis muscle).

Ang pagbabakuna sa pertussis ay karaniwang ibinibigay kasama ng limang iba pang pagbabakuna bilang tinatawag na anim na dosis na pagbabakuna. Ito ay mabisa laban sa whooping cough (pertussis), diphtheria, tetanus, polio, Haemophilus influenzae type b at hepatitis B.

Dapat ka bang magpabakuna laban sa pertussis sa panahon ng pagbubuntis?

Inirerekomenda ng mga eksperto ang pagbabakuna ng pertussis na may tinatawag na Tdap combination vaccine para sa lahat ng buntis. Ang bakunang ito ay hindi lamang pinoprotektahan laban sa whooping cough, kundi pati na rin laban sa diphtheria at tetanus.

Ang ilang mga buntis na kababaihan ay natatakot na ang bakuna sa pertussis ay mapanganib para sa hindi pa isinisilang na bata. Gayunpaman, ang pag-aalala na ito ay hindi kailangan. Ayon sa kasalukuyang kaalaman, walang ebidensya na ang pagbabakuna ay may kahihinatnan para sa ina o anak.

Bilang karagdagan, kung may partikular na panganib para sa polio, tulad ng paglalakbay sa isang lugar na may mataas na peligro, pipili ang mga doktor ng bakuna na naglalaman din ng bakunang polio.

Para sa bakunang pertussis para sa mga buntis na kababaihan, hindi mahalaga ang agwat sa pagitan ng bakuna at anumang nakaraang bakunang pertussis. Ang rekomendasyon sa pagbabakuna ay nagpapatuloy sa bawat pagbubuntis.

Pagbabakuna sa pertussis bago o pagkatapos ng pagbubuntis.

Ang pagbabakuna ng pertussis kahit isa hanggang dalawang taon bago ang pagbubuntis ay hindi sapat para sa sapat na proteksyon ng sanggol, ayon sa mga pag-aaral. Sa panahon ng pagbubuntis, ang konsentrasyon ng antibody ay hindi sapat upang makuha ang tinatawag na proteksyon sa pugad sa bata.

Kung ang isang babae ay hindi pa nabakunahan laban sa pertussis sa oras na ipinanganak ang bata, ipinapayo ng mga doktor ang pagbabakuna sa mga unang araw pagkatapos ng kapanganakan.

Ang ilang mga buntis na kababaihan ay natatakot na ang bakuna sa pertussis ay mapanganib para sa hindi pa isinisilang na bata. Gayunpaman, ang pag-aalala na ito ay hindi kailangan. Ayon sa kasalukuyang kaalaman, walang ebidensya na ang pagbabakuna ay may kahihinatnan para sa ina o anak.

Bilang karagdagan, kung may partikular na panganib para sa polio, tulad ng paglalakbay sa isang lugar na may mataas na peligro, pipili ang mga doktor ng bakuna na naglalaman din ng bakunang polio.

Para sa bakunang pertussis para sa mga buntis na kababaihan, hindi mahalaga ang agwat sa pagitan ng bakuna at anumang nakaraang bakunang pertussis. Ang rekomendasyon sa pagbabakuna ay nagpapatuloy sa bawat pagbubuntis.

Pagbabakuna sa pertussis bago o pagkatapos ng pagbubuntis.

Ang pagbabakuna ng pertussis kahit isa hanggang dalawang taon bago ang pagbubuntis ay hindi sapat para sa sapat na proteksyon ng sanggol, ayon sa mga pag-aaral. Sa panahon ng pagbubuntis, ang konsentrasyon ng antibody ay hindi sapat upang makuha ang tinatawag na proteksyon sa pugad sa bata.

Kung ang isang babae ay hindi pa nabakunahan laban sa pertussis sa oras na ipinanganak ang bata, ipinapayo ng mga doktor ang pagbabakuna sa mga unang araw pagkatapos ng kapanganakan.

Ang ilang mga bata ay mas umiiyak sa unang araw pagkatapos ng bakuna sa pertussis.

Noong nakaraan, ang mga seizure at allergic na reaksyon ay nangyayari minsan bilang mga reaksyon sa bakunang pertussis. Ang ganitong mga side effect ay napakabihirang ngayon. Hindi rin sila humantong sa pangalawang pinsala.

Sino ang dapat tumanggap ng bakunang pertussis?

Inirerekomenda ng Standing Committee on Vaccination (STIKO) sa Robert Koch Institute na ang lahat ng mga bata ay mabakunahan laban sa pertussis mula sa ikalawang buwan ng buhay. Para sa layuning ito, ang mga bata ay tumatanggap ng pagbabakuna ng pertussis ayon sa tinatawag na "2+1 na iskedyul" - ibig sabihin, tatlong dosis ng pagbabakuna sa halip na apat tulad ng sa nakaraan. Pagkatapos nito, kumpleto na ang pangunahing pagbabakuna.

Mamaya, ibinibigay ang booster vaccination laban sa pertussis.

Kahit na para sa ganap na nabakunahang mga bata at kabataan na nakatanggap ng kanilang huling pagbabakuna higit sa limang taon na ang nakakaraan, ang isang bagong pagbabakuna ng pertussis ay ipinapayong kung may panganib ng impeksyon. Ito ay maipapayo, halimbawa, kung ang isang bata ay nakipag-ugnayan sa isang taong may sakit sa parehong sambahayan.

Ang pagbabakuna ay ibinibigay kasabay ng pagbabakuna laban sa tetanus at diphtheria. Walang iisang bakuna laban sa pertussis.

Ang mga sumusunod na tao ay dapat tumanggap ng pagbabakuna ng pertussis sa anumang kaso:

  • Mga babaeng may potensyal na manganak bago ang pagbubuntis o sa panahon ng pagbubuntis, ayon sa pagkakabanggit
  • Malapit na pakikipag-ugnayan ng mga buntis at bagong panganak pati na rin ang mga tagapag-alaga (hal., daycare provider, magulang, kapatid, babysitter, lolo't lola) mas mabuti apat na linggo bago ang kapanganakan ng bata
  • Mga empleyado sa serbisyong pangkalusugan gayundin sa mga pasilidad ng komunidad

Pagbabakuna ng whooping cough: basic immunization

Karaniwang ibinibigay ng doktor ang mga dosis ng bakuna kasama ng iba pang mga pagbabakuna, bilang isang anim na dosis na bakuna: naglalaman ito ng mga bakuna laban sa whooping cough (pertussis), diphtheria, tetanus, polio, Haemophilus influenzae type b at hepatitis B.

  • Ang unang dosis ng bakuna ay ibinibigay mula sa nakumpletong ikalawang buwan ng buhay.
  • Ang pangalawang dosis ng pagbabakuna ay ibinibigay mula sa nakumpletong ikaapat na buwan ng buhay.
  • Ang ikatlong dosis ng pagbabakuna ay naka-iskedyul para sa ikalabing-isang buwan ng buhay.

Hindi lahat ng mga bakuna na inilaan para sa pangunahing pagbabakuna ay naaprubahan para sa pinababang "2+1 na pamamaraan ng pagbabakuna". Samakatuwid, kung walang magagamit na angkop na bakuna, ang mga doktor ay patuloy na nagbibigay ng pagbabakuna ayon sa "3+1 na pamamaraan ng pagbabakuna" (sa dalawang buwan, tatlo, apat at labing-isang buwan ng buhay)!

Nire-refresh ang pagbabakuna ng whooping cough

Ang bakunang pertussis ay hindi nagpoprotekta sa habambuhay. Para sa karamihan ng mga nabakunahang tao, ang proteksiyon na epekto ay kumukupas pagkatapos ng mga lima hanggang pitong taon. Samakatuwid, upang patuloy na maprotektahan laban sa whooping cough, kailangan ang regular na pagpapabakuna ng booster.

  • Ang unang booster ng pertussis vaccination ay inirerekomenda sa pagitan ng edad na lima at anim.
  • Ang pangalawang booster vaccination ay dapat ibigay sa pagitan ng siyam at 17 taong gulang.
  • Para sa mga nasa hustong gulang, inirerekomenda ng mga eksperto ang isang beses na booster ng pertussis vaccine.
  • Ang mga espesyal na grupo ng mga tao (mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga setting ng komunidad, malapit na kontak at tagapag-alaga ng mga bagong silang, mga buntis na kababaihan) ay tumatanggap ng pagbabakuna ng pertussis booster tuwing sampung taon.

Pagbabakuna sa kabila ng pagkakaroon ng sakit

Kung ang isang tao ay nagkaroon ng whooping cough, kadalasan ay nagkakaroon siya ng isang partikular na depensa laban sa mga pathogen ng pertussis. Gayunpaman, kahit na ang proteksyong ito ay hindi nagtatagal nang habambuhay: ipinapalagay ng mga siyentipiko na ang kaligtasan sa sakit ay tumatagal ng maximum na sampu hanggang 20 taon pagkatapos magkaroon ng whooping cough ang isang tao.

Kahit na nakaligtas sa whooping cough, inirerekomenda ng mga doktor ang whooping cough vaccination!

Ang pag-ubo sa kabila ng pagbabakuna?

Kung wala kang na-refresh na pagbabakuna ng whooping cough gaya ng inirerekomenda, mawawala ang proteksyon sa pagbabakuna. Kung ikaw ay nahawahan ng pertussis pathogen, nagkakaroon ka ng whooping cough. Nangyayari ito sa maraming kabataan at nasa hustong gulang na hindi nakuha ang mga booster vaccination.

Napakabihirang mangyari din na ang pagbabakuna ng pertussis ay hindi sapat upang maiwasan ang impeksiyon. Ito ang kaso, halimbawa, sa hindi kumpletong pangunahing pagbabakuna. Ang pertussis ay kadalasang lumalabas sa mas banayad na anyo.

Alternatibong pagbabakuna sa whooping cough?

Ang parehong mga antibiotics (karaniwan ay erythromycin) ay ibinibigay bilang isang pag-iingat na hakbang na inirerekomenda sa kaganapan ng isang aktwal na sakit. Gayunpaman, hindi pinapalitan ng panukalang ito ang pagbabakuna sa pertussis.