Pflegestärkungsgesetz 2: Ano ang mga pagbabago

Ano ang Care Strengthening Act 2?

Sa Germany, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang Care Strengthening Act 2017 (bagong Care Act 2017), karaniwang tinutukoy nila ang pangalawang Care Strengthening Act. Ito ay nagsimula noong 2016, ngunit ang ilan sa mga pagbabago ay may bisa lamang mula noong Enero 2017.

Gayunpaman, hindi ito dapat na sinamahan ng pagtaas ng burukrasya. Sinubukan ng Care Strengthening Act 2 na muling ayusin ang mga regulasyon at gawing mas malinaw ang mga ito. Ang mga hindi kinakailangang burukratikong hadlang at mga kinakailangan sa aplikasyon ay inalis din. Halimbawa, mula noong Enero 1, 2017, hindi na kailangang magsumite ng hiwalay na aplikasyon para sa ilang partikular na tulong (tulad ng mga bath lift, walking aid, shower chair) kung partikular na inirerekomenda ng isang eksperto mula sa Serbisyong Medikal ng German Health ang mga ito. Insurance (MD).

Bakit may bagong batas sa pangangalaga?

Gayunpaman, hindi ito dapat na sinamahan ng pagtaas ng burukrasya. Sinubukan ng Care Strengthening Act 2 na muling ayusin ang mga regulasyon at gawing mas malinaw ang mga ito. Ang mga hindi kinakailangang burukratikong hadlang at mga kinakailangan sa aplikasyon ay inalis din. Halimbawa, mula noong Enero 1, 2017, hindi na kailangang magsumite ng hiwalay na aplikasyon para sa ilang partikular na tulong (tulad ng mga bath lift, walking aid, shower chair) kung partikular na inirerekomenda ng isang eksperto mula sa Serbisyong Medikal ng German Health ang mga ito. Insurance (MD).

Bakit may bagong batas sa pangangalaga?

Care Strengthening Act 2: Mga antas ng pangangalaga sa halip na mga antas ng pangangalaga

Ang isa pang pangunahing paksa sa Care Strengthening Act 2 ay ang bagong pamamaraan ng pagtatasa para sa pagtatasa ng pangangailangan para sa pangangalaga at ang pag-uuri sa limang antas ng pangangalaga (sa halip na ang nakaraang tatlong antas ng pangangalaga). Mula noong Enero 1, 2017, isinaalang-alang ng mga assessor mula sa Serbisyong Medikal ng Health Insurance Funds (MD) ang sumusunod na anim na lugar kapag tinatasa ang pangangailangan ng isang pasyente para sa pangangalaga:

  • Mobility: Paano ang physical mobility ng pasyente? Halimbawa, maaari ba silang bumangon nang mag-isa sa umaga at pumunta sa banyo? Posible bang umakyat sa hagdan?
  • Mga problema sa pag-uugali at sikolohikal: Halimbawa, ang pasyente ba ay hindi mapakali o nababalisa sa gabi? Nangyayari ba ang pagsalakay? Lumalaban ba ang pasyente sa mga hakbang sa pangangalaga?
  • Pangangalaga sa sarili: Maaari bang maglaba at magbihis ang pasyente nang walang tulong? Mag-isa ba siyang pumupunta sa banyo? Kailangan ba nila ng tulong sa pagkain at pag-inom?
  • Pagharap at nakapag-iisa na pagharap sa stress na dulot ng sakit o therapy: Halimbawa, maaari bang inumin ng pasyente ang kanilang gamot nang mag-isa, sukatin ang kanilang presyon ng dugo, hawakan ang kanilang walking frame o pumunta sa doktor?

Ang layunin ng Care Strengthening Act 2 ay gamitin ang bagong tool sa pagtatasa upang matukoy ang mga indibidwal na kakayahan at limitasyon ng bawat pasyente nang mas tumpak at komprehensibo kaysa dati. Ang mga indibidwal na pagtatasa (mga marka) ng lahat ng anim na lugar ay pinagsama upang makagawa ng isang pangkalahatang resulta. Batay dito, ang pasyente ay inuri sa isa sa limang antas ng pangangalaga: Ang sukat ay mula sa menor de edad na kapansanan ng kalayaan o kakayahan (pangangalaga grade 1) hanggang sa pinakamalubhang kapansanan na naglalagay ng mga espesyal na pangangailangan sa pangangalaga (pangangalaga grade 5).

Awtomatikong paglipat mula sa antas ng pangangalaga patungo sa grado ng pangangalaga

  • Ang mga dating kabilang sa antas ng pangangalaga 0 ay itinalaga sa antas ng pangangalaga 2 sa ilalim ng Care Strengthening Act 2.
  • Mula 2017, ang mga pasyente sa antas ng pangangalaga 1 ay itinalaga sa antas ng pangangalaga 2 (para sa mga pisikal na limitasyon) o 3 (para sa mga may kapansanan sa pang-araw-araw na kasanayan).
  • Ang mga pasyenteng nangangailangan ng pangangalaga sa antas 2 ng pangangalaga ay itinalaga sa antas ng pangangalaga 3 (na may mga pisikal na limitasyon) o 4 (na may kapansanan sa pang-araw-araw na kasanayan sa pamumuhay).
  • Ang mga pasyente sa antas ng pangangalaga 3 ay itinalaga sa antas ng pangangalaga 4 (na may mga pisikal na limitasyon) o 5 (na may kapansanan sa pang-araw-araw na mga kasanayan sa pamumuhay).

Ang antas 1 ng pangangalaga ay posible lamang para sa mga taong bagong itinatag ang pangangailangan para sa pangangalaga.

Ang halaga ng benepisyo sa mga indibidwal na grado ng pangangalaga

Ang mga sumusunod na halaga ng benepisyo ay ibinibigay para sa iba't ibang antas ng pangangalaga:

Cash benefit na outpatient

Benepisyo ng outpatient sa uri

Halaga ng benepisyo ng inpatient

Antas ng pangangalaga 1

-

-

-

Degree ng pangangalaga 2

316 Euro

724 Euro

770 Euro

Antas ng pangangalaga 3

545 Euro

1.363Euro

1,262 €

Antas ng pangangalaga 4

728 Euro

1,693 Euro

1,775 Euro

Antas ng pangangalaga 5

901 Euro

2.095 Euro

2,005 Euro

Care Reinforcement Act 2: Mga pagbabago para sa mga care home

Mayroon na ngayong pare-parehong co-payment na nauugnay sa pangangalaga para sa mga grade 2 hanggang 5 ng pangangalaga sa loob ng parehong pasilidad. Nangangahulugan ito na ang lahat ng residente sa mga grade 2 hanggang 5 ng pangangalaga sa loob ng parehong pasilidad ay nagbabayad ng parehong co-payment na nauugnay sa pangangalaga. Kahit na may mas mataas na klasipikasyon, ang taong kinauukulan ay hindi kailangang maghukay ng mas malalim sa kanilang sariling mga bulsa.

Mga pagbabago para sa mga kamag-anak dahil sa bagong Care Act

Ang 2017 ay nagdala ng mas mahusay na social security para sa mga tagapag-alaga ng pamilya: mula noong Enero 1, mas maraming tagapag-alaga ng pamilya ang may karapatan sa mga kontribusyon sa pension insurance. Pinapabuti din ng bagong Care Act ang proteksyon sa seguro sa kawalan ng trabaho.

Care Reinforcement Act 2: Mga gastos at financing

Ang redefinition ng terminong "nangangailangan ng pangangalaga" sa Care Strengthening Act 2 ay ginagawang posible na ngayon ay i-classify din ang mga pasyente bilang nangangailangan ng pangangalaga na dati ay tinanggihan ito at samakatuwid ay hindi nakatanggap ng anumang suporta (hal. mga pasyente ng dementia). Siyempre, nangangahulugan ito ng mga karagdagang gastos. Nalalapat din ito sa iba pang mga pagbabago at karagdagang mga hakbang na ipinakilala sa Care Strengthening Act 2 upang mapabuti ang sitwasyon ng mga nangangailangan ng pangangalaga, mga kamag-anak at kawani ng pangangalaga.

Gayunpaman, ang Care Reinforcement Act 2 ay hindi lamang nagsasangkot ng mga karagdagang gastos, kundi pati na rin sa pagtitipid at karagdagang kita. Halimbawa, ang mga munisipalidad (social welfare payers) ay permanenteng aalisin ng humigit-kumulang 500 milyong euro. Bilang karagdagan, ang Care Strengthening Act 2 ay hahantong sa pangangalap ng karagdagang mga kawani ng pangangalaga at mas mataas na mga benepisyo sa uri - pagtaas ng mga kita sa buwis at social security.